Hittar jag bara på?

När du når en allt högre nivå av medvetande så når du även andra källor av information än det som befinner sig i denna jordiska och fysiska tillvaro. Du förhåller dig inte längre enbart till det som du kan se, höra eller läsa här på jorden i denna fysiska tillvaro eftersom du nu når bortom denna. Din högre nivå av medvetenhet om den du är påverkar även den nivå av medvetande som du är mottaglig för eftersom du samtidigt höjer den frekvens som du vibrerar på som en människa. Likt en radioapparat som kan ta emot olika radiokanaler som befinner sig på olika frekvensband. Genom att vrida på radiofrekvensknappen på radion kan du lyssna på olika radiokanaler. Du kan lyssna på radiokanal P1, P2 och P3 men kanske inte lokalkanalen från en annan stad eftersom du befinner dig bortom detta frekvensområde. Samma sak är det med oss människor. Vi kan ta emot den information som befinner sig inom det frekvensområde som vi själva kan nå. Till en början kanske detta enbart förhåller sig till denna jordiska och fysiska värld.

Vi erhåller information av dem vi växer upp med och samhället som sådant. Vi får lära oss saker i skolan, arbetslivet, från TV, böcker, Internet och så vidare. Det vill säga vi tar emot saker in i vårt medvetande som andra förmedlar till oss. Hur de i sin tur har fått reda på detta är inte alls säkert att vi vet, utan vi tar ofta för givet att detta är sant. Oavsett dess sanningshalt så är detta nu vår egen sanning så fort vi har tagit emot den som en sanning. Nu befinner den sig i vår alldeles egen bank av sanningar. Det är genom vår egen bank av sanningar som vi sedan upplever denna verklighet, eller med andra ord når den nivå av medvetande som detta förhåller sig till.

Den nivå av medvetande som du når påverkar således hur du upplever denna verklighet och vad som befinner sig inom den. Detta eftersom din nivå av medvetenhet om den du är (dina nuvarande sanningar) även påverkar den frekvens som du vibrerar på vilket gör dig mottaglig för ett visst frekvensomfång (likt radioapparaten). När du väl börjar ifrågasätta dina egna (ofta ärvda) sanningar om den du är och det som är i denna verklighet och även börjar ersätta dessa med allt högre sanningar som du når på olika sätt. Då kommer du även påverka den nivå av medvetande som du är mottaglig för. Du börjar så att säga uppgradera det frekvensband som du är mottaglig för att ta emot som din verklighet.

Vi människor är som radiomottagare som tar emot information på olika frekvenser. Genom att nå en allt högre nivå av medvetande så blir du alltmer sensitiv för det som befinner sig utom denna fysiska tillvaro. Du börjar känna av energier på ett helt annat sätt eftersom kroppen blir ett alltmer finstämt instrument att ta emot intryck. Du börjar även bli medveten om att du har en inre röst vilket får dig att inse att du inte längre är dina tankar, utan att du även tar emot intryck från andra. Tidigare ansåg du dig förmodligen vara dina tankar men nu märker du att du kan fånga upp tankar av andra människor, egot och så mycket mer. Ju mer finstämt instrumentet (kroppen) blir, desto bättre blir du även på att särskilja vilka tankar som är dina egna och vilka du har fångat upp. Som radioapparaten fångar du upp information från olika källor. Denna information kan befinna sig inom dig som en känsla av att veta, ord som du hör inom dig, bilder som du ser för din inre syn och så vidare. Det är inte länge enbart böcker och andra källor på denna jord som är informationsbärare, utan du når även bortom denna jordiska tillvaro. Du börjar ta emot information från det kollektiva medvetandet och även bortom detta. Från källor som inte längre är bekräftningsbara på det sätt som vi gärna vill få det här på denna jord.

Till en början känns det verkligen som man hittar på när man erhåller information från källor som befinner sig bortom det vi kan benämna som en fysisk jordisk tillvaro. Detta kan även skapa frustration eftersom många andra ännu befinner sig på ett lägre frekvensband i sin verklighet och är inte mottagliga för dina nya sanningar som du har erhållit på annat sätt. Detta kan få dig att börja ifrågasätta dig själv som om du kanske har blivit tokig.

Hittar jag bara på allt det här eller är det sant?

Efter ett tag när du även börjar få bekräftelse genom denna fysiska tillvaro att information som du erhållit stämmer. Då börjar du få en allt starkare tillit till din nya informationskälla. Det känns fortfarande som att du hittar på men nu handlar det mer om att du är ovan att ta emot information från källor bortom denna jord. Du erhåller vägledning från andra håll än genom ditt logiska tänkande som baserar sig på den medvetenhet som du hittills har erhållit. Dessa andra håll kan vara källor som till exempel dina andliga vägledare, guider, änglar, anhöriga som har lämnat denna jord, Gud, högre jag, skogsväsen, varelser från andra planeter med mera. Frekvensbandet för vad du är mottaglig för påverkar således även den verklighet som du kan acceptera som sanning. Din verklighet expanderar i samband med att du höjer din nivå av medvetenhet om den du är genom att ifrågasätta dina nuvarande sanningar och ersätta dem med allt högre.

Din expanderade verklighet innefattar alltmer ju högre nivå av medvetande du kan nå. Din värld expanderar och innehåller fler möjligheter, fler källor till information, mer av allt. Verkligheten är inte längre enbart en fysisk tillvaro som människa här på denna jord, utan har expanderat bortom till det ickefysiska och även bortom denna nuvarande upplevelse som vi kallar för ett liv på jorden. Genom dessa nya källor av information erhåller du även ny information om din existens här på denna planet. Du kan erhålla information om varför du är här och vad du behöver göra för att växa som den du verkligen är. Successivt når du allt högre nivå av medvetande och märker att du även kan påverka denna tillvaro mer än du någonsin tidigare har varit medveten om. Alltmer medvetet börjar du skapa din upplevelse här på jorden enligt hur du vill ha den. Du är inte längre ett offer för omständigheterna som någon annan har dikterat, utan är fullt medveten om att det är du själv som skapar din verklighet baserat på det du gör, tänker och upplever. Du är medveten om att du själv påverkar din upplevelse genom din nuvarande nivå av medvetenhet om den du är, och att du når en allt högre nivå av medvetande genom att ifrågasätta och bearbeta det som du får uppleva inom dig av det du får uppleva utom dig. Du börjar använda livet som en läromästare och du blir själv en mästare på att uppleva livet. Allt högre sanningar erhåller du och allt högre nivå av medvetande når du i samband med detta. Du expanderar som människa och blir mottaglig för mer information, nya källor, andra världar och så vidare. Alltmer blir möjligt i din verklighet genom detta ifrågasättande av sanningar som du en gång har erhållit genom ett lägre frekvensomfång än du nu har möjlighet att ta emot.

Din värld är således inte statisk och fast i sin form förutsatt att du inte är statisk och fast i din åsikt gällande vad som är sant. Det är alltså din egen sanning (som du ofta har ärvt av andra till en början) som påverkar vad du är mottaglig för att ta emot av den verklighet som du får uppleva. Din verklighet kan vara mycket begränsad och snäv i sitt perspektiv. Den kan även vara väldigt expanderad och vid beroende på vilken nivå av medvetande eller frekvensomfång som ditt instrument (kropp) kan fånga upp information ifrån.

Från ett perspektiv känns det som att du hittar på. Men när även den fysiska verkligheten påverkas av det som du har erhållit så börjar du successivt lita på denna information alltmer. Informationen som du erhåller kommer oftast fortare än den kan manifesteras i denna fysiska tillvaro. Därav kanske du anser att den inte stämmer eftersom den ännu inte går att verifiera. Men med lite tålamod och tillit så manifesteras den även i denna fysiska tillvaro och du börjar lita på att det stämmer. Du börjar nu skapa din tillvaro här på jorden baserat på mer än enbart det som du har fått ärva av andra. Du börjar skapa ett nytt liv baserat på ny information som ännu inte har nått denna planet. Du är skaparen av denna värld genom den du är och det du gör. Du är unik och har så alltid varit. Du har kommit till denna jord för att visa vad som är möjligt genom formen av dig. Vad du sedan gör är upp till dig. Men du är unik och har så alltid varit. Den verklighet som du upplever baseras på din nivå av medvetenhet om den du är som du har nått. Höjer du den så höjer du även vad som är din verklighet och även vilka källor till information som du kan nå.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: