Höja din medvetenhet om den du är

Var är ditt fokus just nu? Är du närvarande här och nu där du verkligen är, eller har du farit iväg in i tankens värld om någonting som har varit eller eventuellt kommer att vara?

Du skapar din yttre verklighet baserat på din inre. Det vill säga du skapar din yttre verklighet baserat på din nuvarande medvetenhet om den du är, och även genom det som du gör i nuet just nu. Ditt framtida nu är alltså skapat av dig baserat på det som du anser är sant om den du är och även det du gör i det nuvarande nuet. Har du då farit iväg in i tankens värld angående någonting som har varit eller någonting som eventuellt kommer att vara så är du inte närvarande där du verkligen är. Du är således omedveten om det som är just nu och du är även omedveten om vad du skapar för någonting till ditt kommande nu vilket är din framtid när den väl är ett nu.

Om du istället är närvarande där du är i nuet med en samtidig uppmärksamhet på ditt inre tillstånd och det som är i din yttre värld så kan du medvetet höja din medvetenhet om den du är. Allt som är i din yttre värld är en spegelbild om den du är i din inre värld. Är du då uppmärksam över vad din inre värld reflekterar av den yttre världen så kan du se om det du får uppleva i din yttre värld är en medveten del om den du är eller eller en omedveten del.

Genom denna närvaro i nuet kan du observera om det du får uppleva är där för att höja din medvetenhet om den du är eller inte. Är det en omedveten del om den du är så upplevs den inte helt bekväm inom dig. Du upplever det som någonting som du önskar förändra. Det kan vara en känsla av irritation, ilska över det som är eller liknande. Om du när du uppmärksammar denna känsla inom dig vänder dig inåt till din inre värld och medvetet går in i känslan som det yttre har skapat inom dig. Då kan du transformera detta till en medveten del om den du är. Du transformerar denna känsla genom att bekanta dig med den och acceptera den som en del av den du är. En medveten del om den du är upplevs transparent eller som en känsla av kärlek.

När du upplever vardagen med din närvaro i nuet med denna samtidiga uppmärksamhet både inom och utom dig och sedan även transformerar dina känslor av omedvetna delar om den du är när de uppstår. Då transformerar du även din yttre värld. På detta sätt kan du medvetet höja din medvetenhet om den du är vilket även transformerar om din inre och din yttre värld till en fridfull harmonisk värld som visar dig mer av den du verkligen är. Alltmer kommer du även i fas med den du är och allt följsammare upplever du tillvaron både utom och inom dig.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: