Holy Fire® Reiki

Holy Fire® Reiki inkluderas i Reikisystemen Usui Holy Fire® Reiki och Holy Fire® Karuna Reiki®. Symbolen som används för att kanalisera denna energi erhålls i Reiki Master-utbildningen inom båda Reikisystemen. Även om den inkluderas i båda Reikisystemen så har den sin egen plats samtidigt. Därför har jag översatt William Lee Rands (från International Center for Reiki Training – ICRT) introduktion till Holy Fire® III Reiki som du finner här nedan. Informationen om himmel åtta till tolv nedan är översatt från del två av William Lee Rands artikel om Holy Fire® III Reiki.

Översikt av Holy Fire® Reiki:

Holy Fire® Reiki är en typ av Reikienergi och ett system av Reikihelande som baseras på Holy Fire®-energi. I bibeln nämns att Holy Fire®-energin har varit aktiv i världen sedan urminnes tider. Baserat på sessioner med nu bortgångna Janice Jones (en spirituell rådgivare), är vår förståelse att Gud arbetade genom den healige anden och skapade Holy Fire®-energin, och Jesus är den första som tog denna helande energi till jorden. Medan orden Jesus, Gud och Helig ande används inom religionen, så anses de inte vara religiösa utan andliga i sin natur inom praktiserandet av Holy Fire® Reiki.

Det är viktigt att komma ihåg att Holy Fire® Reiki-systemet inte är någonting som jag har designat eller skapat, utan någonting som kom till mig som en del av helandesessioner jag hade med två begåvade andliga helare som kanaliserade upplysta väsen. 

Medan Jesus är en andlig mästare som introducerade Holy Fire® Reiki är han även del av en grupp som kallas brödrar och systrar av ljuset. Denna grupp är en kombinerad kraft av uppstigna väsen och inkluderar väsen från vilka alla världens religioner och andliga vägar har skapats. Tidigare var de i den formlösa världen men kom in i världen av form så de kunde assistera oss i utvecklingen, utbildandet och användandet av Holy Fire® Reiki.

Dess uttryck som ett Reikihealing-system förflyttar Holy Fire® energin från att vara en upplevelse som hänt ibland i det förflutna för de som varit lyckliga nog att få uppleva den, till att vara en energin som regelbundet kan nyttjas av alla som är initierade som Holy Fire® Reiki Master. Utbildningen sker i Usui/Holy Fire® Art/Master och Holy Fire® Karuna Reiki® Master kurserna. Energin är även närvarande i Usui/Holy Fire® versionerna av Reiki I och II.

Första gången jag upplevde Holy Fire® energin var den 23 Januari 2014, när Janice kanaliserade energin från Jesus. Jag presenterade den några dagar senare för min Reiki Master klass. Eleverna berättade att de upplevde att det var en kraftfullare healingenergi som är vägledd av en högre nivå av medvetande än vad någon av dem tidigare hade upplevt.

Våra licensierade Reiki Master Teachers (LRMTs) erhöll möjligheten att använda denna energi genom initieringar med mig själv och även direkt i sessioner med Janice Jones. Även de höll med om att det var en märkbar förbättring i kvaliteten och styrkan i deras Reikienergi. De började använda denna energi i sina sessioner och utbildningar med deras elever. Vid denna tidpunkt var energin enbart del av initieringsprocessen på Masternivån. Därefter ändrades ordet initiering till tändning eftersom det visade sig att flamman av Holy Fire® energin antändes inom studenten under initieringen.

I December 2015 genom instruktioner av Jesus som mottogs av Janice så förvärvade systemet förmågan att använda denna energi även under Reiki I och II initieringar. Eftersom varje elev visade sig få energin placerad inom dem så ändrades benämningen för denna process från initiering till placering. Vid denna tidpunkt hade det uppmärksammats att effektiviteten av Holy Fire® energin hade ökat på alla nivåer, därav började vi kalla systemet för Holy Fire® II.

Holy Fire® III

Under andliga healingsessioner med Colleen Benelli, som är en av våra LRMTs och har omfattande träning inom shamanism och som även mottagit träning från Janice, så började jag ta emot information om att någonting nytt kommer till min Reikiutövning, även om det inte informerades om vad exakt. Utöver detta när jag kontemplerade en Reikiklass jag skulle ha i Mount Kurama i Japan, vilket är det heliga berget där Usui Sensei hade sin andliga upplevelse och erhöll gåvan av Reiki, så visades jag att någonting väldigt viktigt skulle hända där.

Sedan den 21 September, 2018 medan jag utförde dessa klasser, visade sig en ny nivå av Holy Fire® energi. Colleen tillhandahöll vägledning från Jesus att jag skulle utbilda dessa klasser annorlunda. Istället för att ge för-tändningar som jag gjort i Holy Fire® II klasser skulle jag ändra detta till en ordinarie tändning så att det blev totalt fyra tändningar istället för tre som det var tidigare.

Tändningen genomförs av läraren som håller en kort guidad meditation som pågår i ungefär fem till sju minuter och därefter slutar prata medan avkopplande musik spelas i bakgrunden. Denna process tillåter tändningsenergin att interagera direkt med elevens energifält istället för att kanaliseras genom läraren. Hela upplevelsen pågår i ungefär 26 minuter totalt.

Efter jag genomförde den vägledda meditationen för den första tändningen och satt där och tillät processen att fortsätta för mina elever utan min inblandning, så började jag observera ett rör av genomskinligt vitt ljus inom mig där stjärnor rörde sig upp och igenom. Sedan såg jag att detta rör kom från en boll av genomskinligt vitt ljus inom mig själv. Jag såg även en båge av ljus som kom från ytan av bollen av ljus, och kände den andliga kraft som bollen av ljus höll. Därefter bjöds jag att gå in i bollen av ljus, och när jag gjorde det kände jag först en smärta. Men ljuset bad mig att släppa taget eftersom detta endast är ditt kulturella skapade jag som lossas. När jag släppte taget så försvann smärtan och jag kände en frid och ett stort djup av andlig kraft. Vid denna tidpunkt sa jag till mig själv, ”Jag är fri, jag är fri, för evigt, jag är fri.”

Jag måste säga att detta var en av de mest kraftfulla andliga upplevelser jag har haft. Utöver när detta hände så observerade jag att de tre Holy Fire® flammor som var installerade under naveln, ovanför huvudet och i hjärtat under min första Holy Fire® träning gick ihop som en stråle av ljus. Sedan efter ett tag så expanderade den och fyllde hela min fysiska kropp. Effekterna av denna upplevelse pågick i ungefär en vecka medan jag reste till Taiwan och lärde ut en Usui/Holy Fire® III Art/Master kurs. Sedan verkade energin avta lite sakta. Men i slutet av Oktober medan jag utbildade stärktes den upp igen och avtog igen. Dessa erfarenheter lämnade en återstående effekt. Jag kan säga att de justerar mitt system för att anpassa sig till en högre andlig energi som kommer att förbli stadigt närvarande. Jag fick också veta att dessa ”topp”-upplevelser fortsätter.

Fram tills nu vilket är första veckan i November 2018 så har jag lärt ut åtta Holy Fire® III klasser. Utöver detta har några av mina elever lärt ut och även våra LRMTs som blev uppgraderade till Holy Fire® III har lärt ut. Totalt har ungefär 200 elever tagit emot Holy Fire® III energin fram tills nu. Många av dessa elever har varit Reiki Masters i många år och har omfattande erfarenheter i att gå Reikiutbildningar, lära ut och hålla sessioner. Effekten av energin som rapporterats av dessa studenter och av de andra lärarna har varit enhetlig. Alla berättar de att Reikienergin är ännu effektivare. De som haft Holy Fire® II rapporterat att Holy Fire® III definitivt är en förbättring av vad de tidigare hade. Många rapporterar att energin känns både subtil och kraftfullare och att ett nytt helande sker, ofta på en nivå utöver det vanliga.

När vi har upplevt Holy Fire® III har vi fått en ny uppsättning begrepp för att förklara energin och nivåerna av det helande som sker. Följande är en beskrivning av huvudidéerna.

Det autentiska jaget

Inom varje person bor en övertygande och extraordinär aspekt av vår inre natur som består av det rena, oförändrade jaget. Denna del är direkt kopplad till Gudsmedvetandet och har universums medvetenhet och kraft. Det är obegränsat i sin förmåga att veta och att göra, och det är vem vi verkligen är. (Observera att inom psykologi används också termen ”Autentiskt jag” och även om det finns en viss likhet så har vår definition viktiga skillnader.)

Energin från en Holy Fire® III Reiki klass tänder och avslöjar det autentiska jagets ljus vilket gör det lättare för en person att se och uppleva. Studenterna finner att deras ljus, deras helhet och glans är inom dem själva. För vissa har synen på deras autentiska jag framträtt som ett vackert inre ljus, lika lysande som solen. De anmärkningsvärda egenskaperna av deras själ, livsuppgift och deras inre sanning visas för dem, och dessutom känner de att de nu är i sin kraft för att uppfylla sin livsuppgift!

Tillströmningen av Holy Fire® III-energi är en speciell upplevelse som känns trygg, stadig och jordad. Istället för att vara medveten om sitt autentiska jag i ett förändrat medvetandetillstånd eller som någonting som händer på en hög och avlägsen plats så upplevs det som att detta befinner sig i sin fysiska kropp och som en del av vardagen.

Ens personlighet, ego, känslor och tankar stiger till en högre medvetandenivå så att man kan se livet med ökad medvetenhet och njutning. Innovation, intuition, uppfinningsrikedom, kreativitet och lösningar är lättillgängliga och uttrycks i sina avsikter, mål, beslut och handlingar.

Efter att processen har gjort det autentiska jaget synligt för sin inre medvetenhet fortsätter processen att utvecklas och ytterligare belysa dess attribut. Dessa inkluderar egenskaper som intellekt, talanger, identitet, auktoritet och röst, såväl som andlighet, personlighet och mer.

Tyvärr har de flesta endast en liten kontakt till sitt autentiska jag. En av anledningarna till detta är utvecklingen av och identifiering med det kulturellt skapade jaget.

Det kulturellt skapade jaget

När en person föds är han eller hon beroende av sina föräldrar för att få mat, skydd, kläder och fysisk kontakt. Allt som behövs för att stödja barnets liv. Detta beroende skapar en stark relation mellan barnet och dess föräldrar och utgör grunden för utvecklingen av barnets identitet. Föräldrarnas inflytande lär också barnet vad som är viktigt i livet och vad som inte är.

Medan det unga barnet vanligtvis har viss medvetenhet om det autentiska jaget så förhindrar föräldrarna ofta dess uttryck eftersom de själva inte har kontakt med eller förstår sina egna autentiska jag. På grund av föräldrarnas inflytande och upplevelsen av den vardagliga världen uppmuntras barnet att utveckla en personlighet baserad på kulturell konditionering. När barnet växer och mognar kommer det att identifiera sig alltmer med det kulturellt skapade jaget. När detta händer så försvinner medvetenheten om det autentiska jaget hos de flesta tills det endast är en liten eller ingen medvetenhet kvar om det alls. Det kulturellt skapade jaget har en begränsad bild av vem det är och vad det kan åstadkomma. I jämförelse med det autentiska jaget har det en mycket minskad medvetenhet.

Ursprunget till icke-helad vilande energi

Under ett barns uppväxt blir det ofta uppenbart när det beter sig på sätt som inte anses vara godtagbart av de vuxna. Beteenden som att skrika och vara arg, gråta, vara tjurig och så vidare. Osäkerhet, ilska, svartsjuka, otålighet, själviskhet, rädsla, sorg eller andra liknande känslor är ofta en orsak till dessa beteenden. Om föräldrarna inte visar barnet hur de ska hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt utan istället som ofta är fallet säger åt barnet att ”Sluta med det!” eller ”Gör inte så!”. Då lär sig barnet med tiden att undertrycka dessa känslor och hålla dem inom sig och de blir outtryckta.

Många gånger när barn undertrycker sina känslor belönas de också av föräldrarna som säger till dem: ”Bra tjej!” eller ”Bra pojke!”. Eller så hör de sina föräldrar säga till andra vuxna vilken bra pojke eller bra tjej han eller hon är eller andra liknande ord. Dessa åtgärder förstärker barnets beteende att dölja sina känslor och uppmuntrar barnet att förneka att de alls har dem. Så småningom när denna process utvecklas börjar dessa ”oönskade” känslor hållas inne automatiskt genom den formning som sker i det undermedvetna, och på grund av detta uttrycks de aldrig.

Detta beteendemönster kan utvecklas till en punkt där personen inte vet om att de har dessa känslor. Eftersom dessa känslor är okända ger personen dem inte längre energi och riktar istället sin medvetenhet mot det som samhället anser vara positiva egenskaper och utvecklar uttrycket för dessa känslor istället. När ohälsosamma känslor inte får energi eller uppmärksamhet över tid blir de vilande.

Dessutom minskar dessa icke-helade vilande delarna en persons förmåga att uppleva känslor vilket minskar förmågan att interagera med livets utmaningar på ett effektivt sätt. Personen blir mindre flexibel och är inte lika kreativ i sin förmåga att lösa problem, att vara produktiv eller att hitta njutning i livet. Med andra ord begränsar de icke-helade vilande delarna personens förmåga att njuta av hela utbudet av friska, positiva känslor som de annars skulle uppleva.

Eftersom en person inte är medveten om de icke-helade vilande delarna så är de inte motiverade att hela dem. Dessutom är dessa delar ovanligt svåra att hela och upp till denna punkt har regelbunden Reiki-energi eller andra healingmetoder svårt att upptäcka dem och därför helas de sällan.

Dessa icke-helade vilande delarna byggs upp i lager som täcker det autentiska jaget. Ofta skapar det även ett tjockt hårt skal som förhindrar det autentiska jaget från att vara känd för personen eller ifrån att uttrycka sin fantastiska potential. Erfarenheter från denna livstid såväl som tidigare liv, förfäders historia och cellulärt minne för att nämna några kan orsaka uppbyggnad av icke-helade vilande lager som blockerar vårt autentiska jag från att ses och därför förhindras det även ifrån att bidra till livskvaliteten. De icke-helade vilande delarna utgör en stor utmaning för vår helandeprocess. Det finns dock en lösning.

Holy Fire® III helar vilande icke-helade delar

Holy Fire® III Reiki härstammar från högre dimensioner av medvetande som vi kallar himlar. I den fjärde och femte himlen är nivån av medvetande som är medvetet om de vilande delarna och kan hela dem. När helandet sker kan mer av det autentiska jaget träda fram, och när detta inträffar visar sig en ökad nivå av lugn, vitalitet och glädje, åtföljd av en medvetenhet om att detta är vem du verkligen är.

Förenar människor

Holy Fire® III innehåller enhetens eld. Dess syfte är att förena alla människor. När man blir alltmer medveten om det autentiska jaget och börjar anta det som sin identitet blir det uppenbart att alla har ett autentiskt jag inom sig. På grund av detta är det lätt att se att vi alla är ett. Medvetenheten om att vi alla är ett gör det enkelt att acceptera andra oavsett ras, religion eller tro, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller ålder. På detta sätt kan vi lättare arbeta i harmoni med alla människor för att skapa fred och lycka i världen.

Intressant är att främjandet av denna process är syftet med den världsfreds-kristall grid som placerades på nordpolen 1997, på sydpolen 1999 och i gamla stan i Jerusalem 2004. Det finns också en på ICRT-centret i Michigan och en vid ICRT-centret i Maui. Dessa har beskrivits mer detaljerat i tidigare nummer av Reiki News och på vår webbplats på reiki.org. Inskriptionen på denna världsfreds-kristall grid lyder: ”Må alla religiösa och andliga vägar arbeta tillsammans för att skapa fred bland alla människor på jorden.” Man känner att denna deklaration som också är inbäddad i energin i Holy Fire® III redan har börjat påverka folket på vår planet och är avsedd att föra in freden i vår värld som så många har bett för och arbetat för att skapa i tusentals år.

Placering av Holy Fire® III Energi

I masterklasserna Holy Fire® och Holy Fire® II består energin av tre andliga flammor. En är placerad under naveln, en över huvudet och en i hjärtat. I masterklassen Holy Fire® III om man redan har Holy Fire® så förenas dessa tre flammor i en stråle av ljus och sedan sprids energin genom hela kroppen och ibland framträder de som tusentals små lågor. Detta sker gradvis över några veckor, en månad eller mer. Om man tidigare inte har tagit en Holy Fire® Reiki Master-klass och tar Holy Fire® III Master-klassen. Då kommer energin helt enkelt att spridas som små lågor i hela kroppen. När detta händer grundar det upplevelsen i nutid och i den materiella världen, vilket gör att upplevelsen känns väldigt verklig.

Himlarna

I Holy Fire® Reiki och Holy Fire® II Reiki blev vi medvetna om de tre himlarna. (I vår användning av ordet ”himmel” hänvisar vi inte till ett religiöst system, utan använder bara detta ord för att beteckna nivåer av medvetande.) Den första himlen är den materiella värld där de flesta människor har egon som är i behov av helande. Den andra himlen är en icke-materiell värld där de andar som befinner sig här också har icke-helade egon. Vi talade också om den tredje himlen och bortom. I dessa nivåer av medvetande var problemet med det icke-helade egot inte längre närvarande. Även om vi visste att det fanns fler nivåer inom eller bortom detta hade vi ingen klar förståelse för vad som fanns där. Med Holy Fire® III har vi fått en mer detaljerad medvetenhet om den fjärde, femte, sjätte och sjunde himlen.

Information om den åttonde, nionde, tionde, elfte och tolfte himlen nedan har tillkommit från del två av William Lee Rands artikel introduktion till Holy Fire® III Reiki.

Fjärde himlen

Den fjärde himlen ger ytterligare helande som förberedelse inför den femte himlen. Detta helande innefattar medvetenhet om och förtroende för idén att det är möjligt att leva livet på ett högre sätt genom att släppa taget om ohälsosam konkurrenskraft, acceptans av högre vägledning och gåvan av underbara nya energier som helar och ger dig kraft.

Femte himlen

När denna nivå av medvetande nås börjar den femte himlens energi en kontinuerlig process för att leda det vilande jaget i riktning mot ett fullständigt helande och låta det autentiska jaget ersätta det kulturellt skapade jaget. Denna process sker i en takt som varierar för varje person men kan kännas anmärkningsvärt snabb, men ändå smidig och stabil.

I en klass under en tändning kan ofta det autentiska jaget bli synligt för sin inre medvetenhet, och man kan bli inbjuden att gå in i det autentiska jaget. Denna händelse får det kulturellt skapade jaget att påbörja en släpp-process vilket kan bli en extraordinär upplevelse.

Även om en person får kontakt med och arbetar från de högre himlarna genom denna process är de fortfarande mycket närvarande i sin fysiska kropp. När energin från dessa himlar träder in i den fysiska kroppen ökar kroppens hälsa och välbefinnande. Detta gör det bekvämare att vara i kroppen vilket även gör det möjligt att lyckas bättre i livet. Detta hjälper i möten med prövningar som kan uppstå och att ta del av de möjligheter som visar sig.

Sjätte himlen

På denna nivå börjar intellektet en helandeprocess. I stället för att ha en attityd att de idéer och den kunskap man besitter gör en bättre än andra, börjar de värderas hur detta kan användas för att förbättra livskvaliteten och andras liv inklusive familjemedlemmar och samhället i allmänhet. Dessutom kan en kärlek till lärande och kunskap och dess tillämpning i vardagen utvecklas.

Förbättringar i kommunikationen kan också äga rum. Detta innebär ett mer genomtänkt ordval som gör det trevligare för andra att lyssna på vad du har att säga. Dina ord kan också spontant börja kombineras med Holy Fire® III-energin som gör att det du säger känns lugnande och till och med ger en märkbar nivå av helande för dem du pratar med. Skrivandet kan påverkas på ett liknande sätt.

Dessutom kan man utveckla ett intresse för att få en djupare förståelse för ämnen man tidigare har intresserat sig för och också utveckla intresse för att studera nya ämnen. Detta kan utvidgas till att lära sig spela ett musikinstrument, ta sång- eller danslektioner, börja ett träningsprogram, engagera sig i en ny hobby, lära sig spela nya spel, skriva poesi eller artiklar för en tidskrift eller skriva en bok, lära sig ett nytt främmande språk, resa till ett främmande land, ta högskolekurser och så vidare.

Holy Fire® III-systemet för helande ökar ens medvetenhetskvalitet
samtidigt som det ger en extraordinär helande upplevelse.

Sjunde himlen

Denna nivå handlar om att hela egot. I många andliga och metafysiska system lärs det ut att egot är fienden som måste övervinnas, eller till och med dödas, eller att man på annat sätt måste stiga över egot om man ska gå vidare på sin andliga väg. Det är viktigt att notera att från vår iakttagelse är det som fokuseras på här inte egot utan det icke-helade egot. Av någon okänd anledning, även om helandet ofta är en del av de andliga och metafysiska studierna så sägs väldigt lite om möjligheten att hela egot. Men vägledningen vi har fått genom Holy Fire® III är att även om det icke-helade egot kan vara ett hinder för sin andliga utveckling så kan det icke-helade egot helas! Och när det väl är helat är det inte längre ett hinder utan kan uppfylla ett mycket viktigt syfte. Det helade egot är ett medel för uttryck för högre medvetenhet i den materiella världen!

Detta är en anmärkningsvärd idé som vi inte hade hört tidigare. Men baserat på erfarenheterna från dem som har gått Holy Fire® III-klasser är det uppenbart att många får denna viktiga gåva. Dessutom, även om det är sällsynt, finns det åtminstone en annan andlig skola som också har denna undervisning. Sök på ”healed ego” på Internet och du ser vad jag menar.

Om vårt syfte är att ge andliga värden till den materiella världen så kan detta göras mer effektivt genom ett helat ego och Holy Fire® III innehåller den energi som behövs för att hela egot. Denna healandeprocess sker i en takt som är rätt för varje elev och sker spontant utan att eleven behöver göra något speciellt förutom att använda Holy Fire® Reiki med sig själva och andra. När detta händer börjar man uppleva att högre medvetenhetsnivåer blir jordade i sin fysiska kropp. Man börjar också ha en större medvetenhet om högre medvetandenivåer i den materiella världen och i vardagen.

När egot helas blir man mindre och mindre upprörd av dem som är på en ”egotripp” och det blir lätt och naturligt att hantera dem på ett avslappnat och hälsosamt sätt. Ofta när en person är på en ”egotripp” är det inte vad de säger som kan vara avskräckande, utan hur de säger det. Men när ditt ego helas är det lätt att höra den faktiska och ofta hjälpsamma delen av informationen som de kommunicerar och sedan förstå och använda den på ett hälsosamt sätt. Att göra detta kommer också att hjälpa personen som är på sin ”egotripp” att anpassa sig till ett mer inkluderande sinnestillstånd. Sammantaget med Holy Fire® III så upplevs den materiella världen som en säkrare, hälsosammare och trevligare plats att vara.

Att söka efter andlighet på en plats som är bortkopplad från den materiella världen kan leda till att man blir frånkopplad från sina fysiska behov och ansvar. Detta gör processen av att hela vår planet svårare genom att uppmuntra en attityd av en som inte vill vara här. Att kunna ansluta sig till en andlig energi som kan uttrycka sig i den materiella världen är en kraftfull lösning. Detta uppmuntrar oss att vara helt närvarande och ger oss möjlighet att göra skillnad i världen vi lever i.

Det helade egot är ett medel för uttryck
av högre medvetenhet i den materiella världen!

Åttonde himlen

Det är på denna nivå som vi djupare börjar förstå att vi är självmedvetna och att detta är en enorm gåva. Det utvecklas en tacksamhet för denna gåva och vår medvetenhet öppnas mer fullständigt och förbereder oss för den nionde himlen. När detta händer blir vi medvetna om de restriktioner som vi omedvetet har lagt på oss själva. Vi inser att de är illusioner vilket gör att de försvinner. Holy Fire® III stärker denna process och öppnar ett utrymme runt omkring oss där vi upplever en lätthet att vara.

Nionde himlen

Denna nivå är där en person börjar bli medveten om sin mänskliga / gudomliga natur. En klar förståelse och upplevelse infinner sig att den fysiska kroppen är vårt andliga hem för vårt gudomliga medvetande. Denna process är ett enande där det som en gång verkade separerat blir kärleksfullt kompatibelt och sammanfogas nu på ett harmoniskt sätt. Detta enande resulterar i känslan av att allt är rätt inom sig själv och inom allt omkring oss.

Tionde himlen

Denna nivå är en fortsättning och utveckling av den tidigare nivån där du mer fullständigt inser att din gudomliga natur är en del av din mänskliga natur. De mänskliga och gudomliga naturerna blir mer medvetna om varandra och börjar arbeta tillsammans i större harmoni. Denna medvetenhet leder till att ens livsenergi styrs mer direkt av gudomlig medvetenhet.

Elfte himlen

På denna nivå kommer medvetenheten och förståelsen om viktiga färdigheter och förmågor som behövs för att uppfylla sitt livs syfte. Denna insikt leder till att man motiveras att förvärva och utveckla dessa personliga resurser.

Tolfte himlen

Det är från denna nivå av medvetenhet som människor får förståelse för sitt syfte på jorden. Det är också den nivå som en individ bestämmer vilken typ av medvetenhet och vilka typer av personlig energi och kunskap de behöver på sin jordiska väg. I detta skede av utvecklingen blir vårt gudomliga medvetande mer fullständigt förkroppsligat och börjar manifestera uppfyllandet av vårt livs mening. Den gör det genom att öppna en väg in i framtiden där alla hinder som kan ha blockerat vår resa helas och släpps vilket skapar känslor av tillit och förtroende samt en vetskap om att man kommer lyckas.

När man fortsätter längs denna väg kommer alla känslor som tidigare har orsakat oro, bekymmer och vaksamhet i förberedelse för att avvärja motstånd i sitt liv att transformeras till en högre uppfattningsförmåga. I detta tillstånd finns medvetenheten om himlarna och kunskapen inom ens kärna att universums krafter stödjer och uppfyller ens anledning att vara här. Detta gör att man kan slappna av och känna sig trygg.

Fyra tändningar

Tidigare i Holy Fire®-systemet fick eleverna tre tändningar. I Holy Fire® III-klassen ersätter en tändning nu för-tändningen för totalt fyra tändningar. Det är också en förbättring av effektiviteten hos varje tändning. Det övergripande resultatet är skapandet av ett system som ökar medvetenhetens kvalitet samtidigt som det ger en extraordinär helande upplevelse.

Eleverna tycker ofta att helande sker efter den första tändningen och fortsätter under hela klassen. Efter klassen rapporterar många att energin fortsätter utvecklas, vilket ger allt större känsla av hälsa, välbefinnande och självförtroende.

Det idéerna i denna artikel försöker uttrycka är vad många som har tagit en Holy Fire® III Reiki-klass har upplevt. Introduktionen av denna helande energi är dock fortfarande väldigt ny och mycket väntar på att läras och upplevas.

Du kanske undrar om Holy Fire® III-klassen är rätt för dig. Medan Holy Fire® III-helandesystemet kan höja ditt medvetande och ge ett djupt helande, kom ihåg att den här klassen inte är för alla. Jag föreslår att du läser igenom den här artikeln igen och sedan mediterar på Holy Fire® III-energin och låter din intuition vägleda dig i det beslut som är rätt för dig.

Holy Fire® and Karuna Reiki® are registered service marks of William Lee Rand.

Mer information gällande pris och hur du bokar en personlig healingsession med Holy Fire® Reiki: Personlig healingsession

%d bloggare gillar detta: