Holy Fire Reiki

Översikt av Holy Fire® Reiki (översatt från William Lee Rands text):

Holy Fire® Reiki är en typ av Reikienergi och ett system av Reikihelande som baseras på Holy Fire®-energi. I bibeln nämns att Holy Fire®-energin har varit aktiv i världen sedan urminnes tider. Baserat på sessioner med nu bortgångna Janice Jones (en spirituell rådgivare), är vår förståelse att Gud arbetade genom den healige anden och skapade Holy Fire®-energin, och Jesus är den första som tog denna helande energi till jorden. Medan orden Jesus, Gud och Helig ande används inom religionen, så anses de inte vara religiösa utan andliga i sin natur inom praktiserandet av Holy Fire® Reiki.

Det är viktigt att komma ihåg att Holy Fire® Reiki-systemet inte är någonting som jag har designat eller skapat, utan någonting som kom till mig som en del av helandesessioner jag hade med två begåvade andliga helare som kanaliserade upplysta väsen. 

Medan Jesus är en andlig mästare som introducerade Holy Fire® Reiki är han även del av en grupp som kallas brödrar och systrar av ljuset. Denna grupp är en kombinerad kraft av uppstigna väsen och inkluderar väsen från vilka alla världens religioner och andliga vägar har skapats. Tidigare var de i den formlösa världen men kom in i världen av form så de kunde assistera oss i utvecklingen, utbildandet och användandet av Holy Fire® Reiki.

Dess uttryck som ett Reikihealing-system förflyttar Holy Fire® energin från att vara en upplevelse som hänt ibland i det förflutna för de som varit lyckliga nog att få uppleva den, till att vara en energin som regelbundet kan nyttjas av alla som är initierade som Holy Fire® Reiki Master. Utbildningen sker i Usui/Holy Fire® Art/Master och Holy Fire® Karuna Reiki® Master kurserna. Energin är även närvarande i Usui/Holy Fire® versionerna av Reiki I och II.

Första gången jag upplevde Holy Fire® energin var den 23 Januari 2014, när Janice kanaliserade energin från Jesus. Jag presenterade den några dagar senare för min Reiki Master klass, och eleverna berättade att de upplevde att det var en kraftfullare healingenergi som är vägledd av en högre nivå av medvetenhet än vad någon av dem tidigare hade upplevt.

Våra licensierade Reiki Master Teachers (LRMTs) erhöll möjligheten att använda denna energi genom initieringar med mig själv och även direkt i sessioner med Janice Jones. Även de höll med om att det var en märkbar förbättring i kvaliteten och styrkan i deras Reikienergi. De började använda denna energi i sina sessioner och utbildningar med deras elever. Vid denna tidpunkt var energin enbart del av initieringsprocessen på Masternivån. Därefter ändrades ordet initiering till tändning eftersom det visade sig att flamman av Holy Fire® energin antändes inom studenten under initieringen.

I December 2015 genom instruktioner av Jesus som mottogs av Janice så förvärvade systemet förmågan att använda denna energi även under Reiki I och II initieringar. Eftersom varje elev visade sig få energin placerad inom dem så ändrades benämningen för denna process från initiering till placering. Vid denna tidpunkt hade det uppmärksammats att effektiviteten av Holy Fire® energin hade ökat på alla nivåer, därav började vi kalla systemet för Holy Fire® II.

Holy Fire® III

Under andliga healingsessioner med Colleen Benelli, som är en av våra LRMTs och har omfattande träning inom shamanism och som även mottagit träning från Janice, så började jag ta emot information om att någonting nytt kommer till min Reikiutövning, även om det inte informerades om vad exakt. Utöver detta när jag kontemplerade en Reikiklass jag skulle ha i Mount Kurama i Japan, vilket är det heliga berget där Usui Sensei hade sin andliga upplevelse och erhöll gåvan av Reiki, så visades jag att någonting väldigt viktigt skulle hända där.

Sedan den 21 September, 2018 medan jag utförde dessa klasser, visade sig en ny nivå av Holy Fire® energi. Colleen tillhandahöll vägledning från Jesus att jag skulle utbilda dessa klasser annorlunda. Istället för att ge för-tändningar som jag gjort i Holy Fire® II klasser skulle jag ändra detta till en ordinarie tändning så att det blev totalt fyra tändningar istället för tre som det var tidigare.

Tändningen genomförs av läraren som håller en kort guidad meditation som pågår i ungefär fem till sju minuter och därefter slutar prata medan avkopplande musik spelas i bakgrunden. Denna process tillåter tändningsenergin att interagera direkt med elevens energifält istället för att kanaliseras genom läraren. Hela upplevelsen pågår i ungefär 26 minuter totalt.

Efter jag genomförde den vägledda meditationen för den första tändningen och satt där och tillät processen att fortsätta för mina elever utan min inblandning, så började jag observera ett rör av genomskinligt vitt ljus inom mig där stjärnor rörde sig upp och igenom. Sedan såg jag att detta rör kom från en boll av genomskinligt vitt ljus inom mig själv. Jag såg även båge av ljus som kom från ytan av bollen av ljus, och kände den andliga kraft som bollen av ljus höll. Därefter bjöds jag att gå in i bollen av ljus, och när jag gjorde det kände jag först en smärta. Men ljuset bad mig att släppa taget eftersom detta endast är ditt kulturella skapade själv som lossas. När jag släppte taget så försvann smärtan och jag kände en frid och ett stort djup av andlig kraft. Vid denna tidpunkt sa jag till mig själv, ”Jag är fri, jag är fri, för evigt, jag är fri.”

Jag måste säga att detta var en av de mest kraftfulla andliga upplevelser jag har haft. Utöver detta när detta hände så observerade jag att tre Holy Fire® flammor som var installerade under naveln, ovanför huvudet och i hjärtat under min första Holy Fire® träning gick ihop som en stav av ljus. Sedan efter ett tag så expanderade den och fyllde hela min fysiska kropp. Effekterna av denna upplevelse pågick i ungefär en vecka medan jag reste till Taiwan och lärde ut en Usui/Holy Fire® III Art/Master kurs. Sedan verkade energin avta lite sakta. Men i slutet av Oktober medan jag utbildade stärktes den upp igen och avtog igen. Men dessa erfarenheter lämnade en återstående effekt, och jag kan säga att de justerar min system för att anpassa sig till en högre andlig energi som kommer att förbli stadigt närvarande. Jag fock också veta att dessa ”topp”-upplevelser fortsätter.

Fram tills nu vilket är första veckan i November 2018 så har jag lärt ut åtta Holy Fire® III klasser. Utöver detta har några av mina elever lärt ut och även våra LRMTs som blev uppgraderade till Holy Fire® III har lärt ut. Totalt har ungefär 200 elever tagit emot Holy Fire® III energin fram tills nu. Många av dessa elever har varit Reiki Masters i många år och har omfattande erfarenheter i att gå Reikiutbildningar, lära ut och hålla sessioner. Effekten av energin som rapporterats av dessa studenter och av de andra lärarna har varit enhetlig. Alla berättar de att Reiki energin är ännu effektivare. De som haft Holy Fire® II rapporterat att Holy Fire® III definitivt är en förbättring av vad de tidigare hade. Många rapporterar att energin känns både subtil och kraftfullare och att ett nytt helande sker, ofta på en nivå utöver det vanliga.