Hur mycket har du rökt på?

Det finns en verklighet som du kan acceptera som en sanning. Sedan finns även en annan verklighet som går bortom vad du ännu kan acceptera. Vad som är verkligt står alltså i relation till det som du har förmågan att acceptera som en sanning. Om det verkligen är sant eller inte är egentligen oväsentligt eftersom det är sant för dig. Detta skapar i sin tur din uppfattning om vad som är verkligt, och vad som inte är det. Du kan se din nuvarande sanning som en möjlighet att få uppleva en verklighet som är anpassad för dig. Man skulle även kunna beskriva det som att du just nu befinner dig i din nuvarande sanning, en dröm om du vill som skapar en projektion av din sanning ut till en verklighet av materia.

Vad är meningen med verkligheten om den baseras på min egen sanning?

Din verklighet skapar möjligheten för dig att höja din nuvarande medvetenhet om den du är ur det perspektiv som du uppfattar din nuvarande verklighet. Det vill säga du möter utmaningar och prövningar ur det perspektiv som är anpassat för dig vilket i sin tur visar dig delar om den du är som du ännu är omedveten av. Det är en successiv process att höja din medvetenhet om den du är och därav är även verkligheten relativ till din nuvarande sanning. När du höjer din medvetenhet om den du är genom det du får uppleva av din verklighet så kommer även din verklighet att förändras i samband med detta. Du blir successivt mottaglig för högre sanningar och allt högre eller vidare perspektiv av verkligheten. Du växer och upplever alltmer som den du är.

Allt är den du är som du är olika mycket medveten utav.

Verkligheten är alltså baserad på din nuvarande sanning vilket är samma sak som din nuvarande medvetenhet om den du är. Detta är sant ur det perspektiv där allt är den du är som du är olika mycket medveten utav. Beroende på hur du upplever din verklighet just nu så är detta en sanning för dig eller bara konstigt. Om nu allt är den du är och du är medveten om detta till en viss nivå igenom din nuvarande kropp (vilket baseras på dina nuvarande sanningar). Då innebär detta även att du upplever dig vara separerad ifrån den du är till samma nivå. Din verklighet kan således få dig att uppleva dig vara olika mycket separerad ifrån den du är(vilket är allt som är) baserat på dina nuvarande sanningar. Sanningar som du till en början får ärva av andra under din uppväxt. Detta betyder även att din verklighet hela tiden visar dig den du är ur det perspektiv som du för närvarande har förmågan att få uppleva den.

Du har själv valt formen av liv.

Den du är existerar både före och efter denna form av liv på jorden som du upplever just nu som en människa i en fysisk kropp. Den du upplever dig vara i din fysiska kropp är endast en aspekt av den du är. En fokuspunkt ner i en fysisk verklighet som formas baserat på dina nuvarande sanningar. Du har många fler aspekter av den du är än den som du just nu upplever din verklighet igenom. Den du är är allt som är inom och utom denna verklighet. Men du upplever dig som en del av detta genom din nuvarande form vilket är din nuvarande kropp. Som ditt högre jag befinner du dig i en annan högre sanning som inte upplevs begränsad på samma sätt som denna jordiska upplevelse kan upplevas vara. Som ditt högre jag upplever du dig vara en högre aspekt av den du är än vad du gör på jorden som en separerad del av det högre jaget. Denna separation av högre jag är ditt lägre jag som inkarnerar den nuvarande kroppen. Eller om man ska se det som en avskärmning av dina nuvarande sanningar som ett högre jag i en upplevelse igenom en kropp i en fysisk verklighet. Som ditt högre jag kommer du ihåg alla de liv eller upplevelser igenom en fysisk kropp genom ditt lägre jag.

Detta skulle kunna jämföras med att du väljer att se på en film i denna fysiska verklighet. Först så väljer du vilken sorts upplevelse du önskar och därefter väljer du vilken sorts film som du önskar se. När du väl ser på filmen så skapas en ny verklighet och du går in i filmens händelser som spelas upp. När filmen är slut så återgår du till din “vanliga” tillvaro med minnen från upplevelsen av filmen. Filmen som sådan var inte din verklighet så som du uppfattar det, utan en upplevelse av en film som har spelats upp på en TV eller en filmduk.

Samma sak är det för dig som ditt högre jag. Du väljer vilken sorts upplevelse du önskar och därigenom väljer du som ditt högre jag vilken sorts liv som du önskar få uppleva. Detta baseras på vart du väljer att inkarnera som ditt lägre jag, vilka du växer upp med, vilka trossatser som finns där du väljer att påbörja denna upplevelse med mera. Det vill säga som ditt högre jag väljer du att få inkarnera där dina sanningar formas på ett visst sätt för att därigenom skapa en verklighet som ger dig de upplevelser som du valde att komma för att uppleva. Detta är då ofta upplevelser ur sådana perspektiv som du behöver få uppleva som ditt högre jag för att därigenom kunna höja din medvetenhet om den du är genom att få uppleva detta. Efter denna form av liv så är upplevelsen slut och du återgår som ditt högre jag igen. Erfarenheterna av upplevelsen tar du med dig. “Filmen” är slut men livet går vidare genom en högre medvetenhet om den du är baserat på vad du har åstadkommit under detta nuvarande liv genom en kropp i en fysisk verklighet av materia.

Du är inte begränsad till din nuvarande form av liv.

Även om du formas genom din uppväxt att tro på ett visst sätt som i sin tur skapar din nuvarande verklighet så är det endast så livet här på jorden börjar. Detta ger dig möjligheten att höja din medvetenhet om den du är ur detta perspektiv. Det är alltså meningen att det som du får uppleva ur detta perspektiv ska höja din medvetenhet om den du är. Men ofta fastnar man vid att det är så verkligheten är och man ifrågasätter den inte. Du är på inget sätt begränsad till de sanningar som du har fått ärva av dem som du växte upp med och samhället som sådant, utan du kan börja ifrågasätta dessa och därigenom nå en högre sanning inom dig själv och därigenom även förändra din nuvarande verklighet till en annan. Det är dina nuvarande sanningar som formar upplevelsen av ett liv här på jorden. Dessa sanningar separerar dig även ifrån den du är till olika hög grad baserat på vad du har fått lära dig är sant, och om du förändrar dessa så förändrar du även verkligheten. Detta är vad hela evolutionen handlar om. Det vill säga höja din medvetenhet om den du är vilket är allt som är på olika sätt. Din upplevelse av verkligheten är alltså ett perspektiv att uppleva den du är genom dina sanningar.

Man skulle kunna jämföra din verklighet med en filmprojektor som består av en lampa som lyser genom en filmremsa som sedan projiceras på en filmduk. Lampan(ljuset) är den du är(vilket är allt som är), och filmremsan är dina nuvarande sanningar som projicerar en film ut på duken som skapar din verklighet. Det du upplever som din verklighet är således en filtrerad sanning om den du är som baseras på dina nuvarande sanningar. När du höjer din medvetenhet om den du är genom att få uppleva denna filtrerade sanning så filtreras den allt mindre och släpper fram alltmer ljus. Det vill säga du upplever dig alltmer som den du är(vilket är allt som är). Din upplevelse av verkligheten höjs i samband med att du höjer din medvetenhet om den du är. När separationen av den du är minskar så når du även de högre aspekterna av den du är även i din upplevelse av ett liv på jorden. Även om du har separerat dig själv ifrån ditt högre jag för att få uppleva denna upplevelse på jorden så är du inte begränsad till att endast uppleva denna upplevelse. Du är endast begränsad till den nivå som du själv begränsar dig till denna upplevelse, och genom att ifrågasätta dina nuvarande sanningar så minskar samtidigt upplevelsen av separation.

Hela tillvaron här på jorden är således som en slags illusion eller som en dröm där du får uppleva händelser genom separation, och genom denna separation nå en högre medvetenhet om den du är genom dessa upplevelser. När du sedan har höjt din medvetenhet om den du är så pass att separationen inte längre skärmar av den du är ifrån den som du upplever dig vara så kan du även uppleva dig som ditt högre jag och även som allt du är. Allt du är är den du är vilket är allt som är.

Hur mycket har du rökt på?

I mer än fem år har jag befunnit mig på en inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är. Successivt längs denna resa har mina sanningar förändrats till högre och jag har i samband med detta blivit mottaglig för allt högre sanningar. Sanningar som jag tidigare inte hade förstått eller kunnat ta emot eftersom de inte fanns i min uppfattning av verkligheten. Efter några år på denna resa hade jag höjt mina sanningar om den jag är så pass mycket att jag blev mottaglig för en medveten kontakt med mitt högre jag. Det var genom den kontakten som min bok Den inre flykten skrevs. Av mitt högre jag erhöll jag successivt ännu högre sanningar om den jag är och om livet som sådant. Jag upplevde mig allt mindre separerad ifrån den jag är och allt mindre saker påverkade mig i en negativ bemärkelse. Alltmer blev den jag är eftersom upplevelsen av separationen även minskade i samband med detta. Allt högre sanningar kunde jag acceptera som en sanning. Det har inte handlat om sanningar i form av en tro, utan om sanningar som infinner sig som insikter. Som ett minne av någonting jag är men som jag hade glömt bort i min nuvarande verklighet. Eftersom den jag är är allt som är så handlar det mer om att minnas vad jag är än om att få veta vad jag är. Genom att ifrågasätta mina nuvarande sanningar och även använda det som jag får uppleva av min verklighet så når jag successivt en allt högre medvetenhet om den jag är.

Reiki har även blivit en del av mitt liv vilket har snabbat upp min personliga utveckling emot en högre medvetenhet om den jag är. Reiki är kanalisering av universell livskraft som går genom mig och ut ur mig dit jag sätter min intention att sända denna livskraft. Denna livskraft kan lösa upp blockeringar, balansera chakrasystemet och så mycket mer. Detta kan jag ge till mig själv eller till andra. Inom Reiki är jag en kanal som tar emot denna livskraft och sänder den vidare. Den kommer således inte av mig utan går igenom mig. Min första kontakt med Reiki var genom Karuna Reiki®. I Karuna Reiki® blev jag tilldelad en Karuna Guide som kommer till assistans så fort jag ber om det. Denna Karuna Guide kan jag nu känna en fysisk närvaro utav och även kommunicera med. Min Karuna Guide hjälper mig med vilka symboler eller frekvenser av livskraft som ska aktiveras. Jag kom även i kontakt med Angelic Reiki® vilket är en kanalisering av denna livskraft med hjälp av ärkeänglar, uppstigna mästare och galaktiska helare. Även dem kan jag känna en fysisk närvaro av och kommunicera med medvetet. Nyligen så var jag på ytterligare en workshop inom Angelic Reiki® vilket öppnade upp en medveten kontakt med min själsgrupp och Gudsnärvaron. Även här kan jag känna närvaron av och kommunicera med medvetet. Allt detta är fullt normalt i min verklighet. Jag har full förståelse för att detta kan vara svårt att ta emot som en verklighet. Men detta är en sanning för mig även om den kanske inte är det för någon annan.

Nyligen frågade en person mig om Angelic Reiki®. Jag berättade om dess energier och om min upplevelse av de jag arbetar med (änglar, uppstigna mästare, galaktiska helare och så vidare). Efter att jag berättat så undrade personen på ett skämtsamt sätt hur mycket jag hade rökt på. Det jag beskrev fanns alltså inte i denna persons verklighet och kunde då inte heller tas emot som en sanning. Det är så det är och det var genom denna konversation som jag kände inombords att jag önskade skriva detta inlägg. Med det sagt så innebär inte detta att denna persons verklighet är sämre än någon annan, utan att denna person befann sig i en annan verklighet än vad jag gjorde och som även var anpassad till den personens nuvarande sanningar. Vi är olika mycket mottagliga för verkligheten eller den vi är eftersom vi är separerade ifrån den vi är i olika hög grad. Men vi är inte begränsade till denna separation mer än vi tillåter oss vara. En fast och bestämd åsikt om vad som är verkligt och vad som inte är det kan således hålla dig tillbaka ifrån att höja din medvetenhet om den du är, vilket är vad du har kommit för att uppleva genom att forma din verklighet.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: