iamthat.me … and I am not

År 2012 skapade jag ett konto hos en leverantör som var tänkt att användas som domännamn till min e-postadress. Då var jag inte alls medveten om att detta domännamn även skulle bli mitt företagsnamn eller någon webbsida på Internet. Vid den tidpunkten hade jag inget företag eller någon tanke på att skapa en webbsida. Ett domännamn till min e-postadress var det enda syftet. Åtminstone var det vad jag trodde då. Men livet hade en annan avsikt.

Jag minns än idag när jag satt vid köksbordet och funderade på ett lämpligt domännamn till min e-postadress. Namnet skulle inte ha någon koppling till mitt eget namn. Tidigare hade jag ett annat domännamn hos samma leverantör med mitt efternamn som domännamn. Ett efternamn som jag ändrade tillbaka till mitt ursprungliga efter min separation. Jag ville inte att domännamnet skulle vara känsligt för sådana förändringar även om jag inte hade någon avsikt att byta mitt efternamn igen.

När jag satt och funderade på domännamn började jag höra orden “jag är det, jag är” inombords som tankar. Orden jag hörde byttes sedan till engelska “I am that, I am”. Jag minns att jag undrade varför jag hörde detta inombords. “Var detta en vägledning till mig?”, Ska detta vara namnet till min domän?” gick mina tankar. Jag provade om det gick att skapa ett sådant domännamn. Men det gick inte eftersom det inte fanns någon toppdomän med namnet .iam. Däremot fann jag att .me fanns som toppdomän. Tankarna fortsatte att .me (jag) är nästan som .iam (jag är). Det var då jag skapade domännamnet iamthat.me helt omedveten om vad det skulle ha för följder många år senare.

Steg för steg följde jag vägledningen som jag både hörde och kände inom mig. Förutom att vara domännamn till min e-postadress blev iamthat.me förlag även namnet på företaget som jag skapade år 2014 när boken Den inre flykten skulle publiceras. Parallellt med skrivandet av denna bok skapades även denna webbsida på Internet med domännamnet iamthat.me när jag kände mig vägledd att göra det. Under åren har denna webbsida även haft en slogan under namnet iamthat.me. År 2012 var slogan “Nå den du är, som du kom för att vara” vilket var fokus för boken Den inre flykten och de inlägg som skrevs på sidan. Att nå den du verkligen är inom dig själv. Både boken och inläggen hade avsikten att visa dig vägen till denna plats inom dig själv.

Några år senare ändrades denna slogan till “För ditt högre syfte” för att tydliggöra vad arbetet med att nå den du är, som du kom för att vara innebär. Genom att nå den du är, som du kom för att vara når du även vägledningen av ditt högre jag, dina guider med flera för att leva ditt högre syfte under din upplevelse av livet här på jorden. Innan du inkarnerade din nuvarande kropp med ditt lägre jag hade du en avsikt med denna upplevelse som ditt högre jag. Denna avsikt är din nuvarande livsväg och även vad som menas med “För ditt högre syfte”. Mer om dessa perspektiv om livet finner du i boken Den inre flykten och även bland inläggen på denna webbsida och i den senast publicerade boken Hel[ande].

Under alla dessa år har jag inte tänkt så mycket på namnet iamthat.me mer än att det skapades av de initiala tankarna vid skapandet av ett domännamn för min e-postadress. När jag ändå har reflekterat över namnet har jag tänkt att det nästan är “Jag är det, jag är” eller “I am that, I am” som mina tankar gick år 2012. Under alla de år som arbetet med iamthat.me har fortgått har det expanderat att även inkludera en Facebooksida, YouTube-kanal, Reiki-healing till grupp och personliga healingsessioner, galaktiskt helande, hålla föredrag och skriva flera böcker som publicerats och mängder av inlägg som har skrivits på denna webbsida.

Under år 2019 och 2020 kände jag att jag nästan uppslukats av arbetet med iamthat.me. Arbetet med iamthat.me tog alldeles för stor plats i min upplevelse av livet när jag parallellt även har mitt andra heltidsarbete och önskar mer tid med min familj, fritid och fortsatt helande arbete med mig själv och min egen livsresa. iamthat.me hade blivit som en del av den jag trodde mig vara eftersom jag ägnat så stor del av mitt liv till detta arbete under så många år. Denna insikt fick mig att tona in mig på vad jag egentligen håller på med, varför jag gör det och även mitt perspektiv till att göra det.

När jag tonade in mig på detta kände jag mig starkt vägledd att börja stänga ner alltmer av iamthat.me och påbörja en avidentifieringsprocess. Detta förde med sig att denna webbsida stängdes ner, Facebook-sidan stängdes ner, YouTube-kanalen stängdes ner, boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet avpublicerades och gick inte längre att köpa. Jag slutade även erbjuda healingsessioner och fokuserade helt på att avidentifiera mig ifrån iamthat.me och landa i mig själv fullt ut.

Det finns många inlägg gällande vikten av detta arbete med avidentifiering på denna webbsida och även i mina böcker. Den vi tror oss vara är ett falskt jag som egot stärker. När egot försöker stärka ett falskt jag skapas falska behov. Dessa falska behov skärmar samtidigt av vårt äkta lägre jag som i sin tur når det högre jaget och ännu högre. Det vill säga vi skärmas av ifrån vår upplevelse av vem vi verkligen är när vi identifierar oss med någonting som vi inte är, men tror oss vara.

Under ett antal månader när detta avidentifieringsarbete med iamthat.me pågick fick mitt ego det väldigt jobbigt. Detta skapade många tankar om hur jag ska fortsätta mitt arbete inom dessa områden. Eftersom all plattform att uttrycka iamthat.me hade tagits bort skapades en rastlöshetskänsla av egot som fortsatt önskade stärka den falska identiteten med iamthat.me. Mitt ego skapade tankar inombords om att skapa ett nytt företag med ett nytt namn? Vad ska företaget heta? Vad ska jag göra inom detta företag? Vad är nästa nya upplevelse och möjlighet inom livet? Vad ska jag söka för nytt nu när allt med iamthat.me är borta? Nu när boken Jag ÄR är avpublicerad. Ska Jag ÄR bli en serie av böcker istället som även inkluderar alla andra inlägg som skrivits efter boken Jag ÄR först publicerades och som försvann när webbsidan nu stängdes ner? Denna tanke fick mig att ändå korrekturläsa samtliga inlägg igen denna sommar och ta bort det mesta som handlade om mig. Denna insikt hade jag trots allt nått att det inte handlar om mig. Nästkommande tankar som egot skapade under detta avidentifieringsarbete var att boken Den inre flykten nog ska vara i samma format som min nya bok Hel[ande] eftersom detta format kändes så bra. Mitt ego fick “mig” till och med att göra detta arbete och beställa ett provtryck av min bok Den inre flykten med denna sättning. Detta format av boken kommer inte att publiceras utan var ett sätt för egot att hålla mig kvar i identifieringen med iamthat.me och inte låta mig landa i mig själv vilket för egot kändes som att dö.

När avidentifieringsarbetet med iamthat.me hade kommit längre nådde jag insikten om att jag inte behöver byta företagsnamn för att komma vidare längs min livsväg när det gäller detta arbete. Det viktiga var insikten om att jag hade identifierat mig med detta arbete med iamthat.me och att mitt perspektiv till det fortsatta arbetet med detta behöver inkludera “det handlar inte om mig” för att jag inte ska identifiera mig med det igen.

När jag behövde avidentifiera mig ifrån iamthat.me för att landa i mig själv igen fick jag ingen vägledning i det fortsatta arbetet med företaget eftersom jag behövde släppa taget om det. När jag hade släppt taget om det tillräckligt mycket började jag både höra och känna vägledningen inom mig igen med mitt nya perspektiv “det handlar inte om mig” för att inte identifiera mig med detta arbete återigen. Jag kände att jag åter ska starta upp webbsidan för iamthat.me. Alla inlägg från boken Jag ÄR och de från webbsidan efter det har flytta tillbaka hit igen. Jag ÄR blev alltså ingen serie med böcker utan finns att läsa gratis här på denna webbsida. Alla dessa inlägg finner du under kategorin Jag ÄR (2012 – 2020). Därefter kände jag att jag även ska starta upp Facebooksidan iamthat.me där jag numera även erbjuder gratis healingsessioner till grupp. Dessa evenemang finner du här: https://www.facebook.com/iamthat.me/events. Även vissa YouTube-videos börjar flytta tillbaka som du finner här: https://www.youtube.com/channel/UCPG02KDNDYw2GASN8bci7Bg

Sakta vaknar iamthat.me alltså till liv igen och jag är väldigt uppmärksam på att arbetet behöver vara från detta nya perspektiv. Detta arbete får inte bli en falsk identitet igen och det behöver hela tiden finnas en balans i detta arbete i förhållande till allt annat som jag behöver göra.

Det jag nämnde tidigare om slogans på denna webbsida under namnet iamthat.me så hade jag ingen riktig känsla för det när jag åter startade upp denna webbsida igen. Igår kväll kände jag att den ska vara “… and I am not” efter jag nådde en ny insikt om namnet iamthat.me som jag har använt sedan år 2012. Hela tiden har jag tänkt att namnet skulle spegla “Jag är det, jag är” eller “I am that, I am” som var mina tankar år 2012 när jag skapade domännamnet. Men i själva verket handlade namnet om hur vi identifierar oss med olika saker som får oss att tro oss vara det. Det var alltså inget misstag att det blev toppdomänen .me istället för .iam. “I am that” i namnet iamthat.me handlar om hur vi identifierar oss och tror oss vara någonting som vi inte är som befinner sig inom denna upplevelse. Toppdomänen .me symboliserar egot (jag) som stärker det vi tror oss vara som “I am that” eller “Jag är det”, men som vi inte är. Nya slogan på denna sida “…and I am not” symboliserar att vi inte är det vi har identifierat oss med, utan vi är någonting mycket djupare och större än det. Vilket är vad allt arbete med iamthat.me har handlat om från dag ett, även om jag själv inte var medveten om att namnet iamthat.me symboliserade detta.

Som lite kuriosa kom insikten om logotypen för iamthat.me till mig under en Deep Purple-konsert. Kanske var det någonting i deras musik som väckte liv i den insikten.

Initialt tänkte jag alltså att iamthat.me var ett domännamn till min e-postadress. Livet visade mig igår kväll genom insikten om namnets symbolik att livet redan år 2012 visste vilket arbete jag kommer göra under alla dessa år. Garanterat visste livet det redan innan den dagen jag föddes. Detta gör mig väldigt ödmjuk och öppen för den vägledning som jag erhåller inombords av livets upplevelser, av mitt högre jag och mina andra vägledare under detta jordeliv även om jag inte alltid förstår varför jag erhåller denna vägledning. Det viktiga är att det känns rätt inombords för att jag ska följa det. Därför stängdes även iamthat.me ner för att åter starta upp igen med min nya insikt som detta arbete har givit mig.

Vi alla har förmågan att “nå den du är, som du kom för att vara” vilket var min första slogan för att därigenom vårt lägre jag nå vägledning av vårt högre jag, våra guider och andra vägledare för att kunna leva “för vårt högre syfte” längs vår nuvarande livsväg vilket var min andra slogan på denna webbsida.

Du når “den du är, som du kom för att vara” vilket är ditt lägre jag genom att nå insikten om att det som du har identifierat dig med och tror dig vara, är du inte “… and I am not” vilket är min nuvarande slogan på denna webbsida och därefter avidentifiera dig ifrån det. Du kan givetvis fortsatt agera roller med mera. Detta gör dem inte till falska jag. Det är identifieringen med dessa roller som skapar falska jag och därigenom skapar egot falska behov för att stärka de falska jagens ofullständighet i att låtsas vara du. Dessa falska behov skärmar av den du verkligen är vilket får dig att uppleva en illusion av separation genom någon som du inte är, men tror dig vara.

Detta är vad iamthat.me … and I am not handlar om.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: