Ifrågasättande leder till högre sanningar

question mark illustration

Har du någonsin ifrågasatt det du nu anser dig veta, eller har fått veta? Har du någonsin ifrågasatt hur du vet det du nu anser dig veta? Var kommer alla dessa sanningar ifrån? Vem har kommit fram till att de är sanna? Vad är egentligen en sanning?

Du lever i en relativ verklighet där allting är relativt. Antingen är det bra eller dålig, fint eller fult, rätt eller fel och så vidare. All denna relativitet baseras på det som du nu anser dig veta är sant. Det vill säga din nuvarande åsikt gällande vad som är bra eller dålig, fint eller fult, rätt eller fel är relaterat till din nuvarande ståndpunkt av det som är sant.

Tänk om det finns en högre sanning än den du håller för närvarande? En högre sanning som får dig att ändra din nuvarande ståndpunkt gällande vad som är rätt eller fel och så vidare. Tänk om dina nuvarande sanningar endast är ett perspektiv att uppleva tillvaron ifrån. Att det inte existerar en sanning utan flera sanningar baserat på var man befinner sig i sin nuvarande tillvaro och vad man behöver få uppleva av ett liv på jorden.

Tänk om det inte finns någon egentlig sanning överhuvudtaget? Att allting är relativt till det som du behöver uppleva just nu för att nå en högre sanning om den du är, vilket är det som är i din nuvarande tillvaro. Att hela din upplevelse av ett liv här på jorden egentligen är en resa mot denna högre medvetenhet eller sanning om den du är.

Vad händer om du redan anser dig veta vad som är sant? Stannar inte din utveckling om den du är då som du har kommit för att uppleva? När du redan anser att du vet så kommer du inte att ta emot någon högre sanning om den du är. En fast och bestämd åsikt om någonting låser dig vid din nuvarande uppfattning om det som är, vilket är den du är.

För att höja din medvetenhet om den du är behöver du ifrågasätta det som är och även din nuvarande sanning om den du är. Din nuvarande sanning är endast ett perspektiv som baseras på det som du var mottaglig för när du tog emot denna sanning. En sanning där det alltid finns en högre sanning som kan ersätta den föregående.

Det finns alltid en högre sanning än du har för närvarande och du har kommit för att uppleva denna. Detta gör du i din nuvarande tillvaro igenom din nuvarande kropp och de sanningar som du håller för närvarande. Dessa sanningar skapar en upplevelse om den du är genom dessa nuvarande sanningar. Det vill säga det som du får uppleva utom dig skapar en känsla om den du är inom dig som baseras på det som du för närvarande anser är sant. När du förändrar dessa sanningar så skapar det annorlunda känslor inom dig. Det skapar även annorlunda händelser utom dig eftersom det som du får uppleva är där för att höja din medvetenhet om den du är.

Ifrågasättande är det sätt som du medvetet kan höja din nuvarande sanning till en högre, och de högre svaren finner du inom dig. Till en början av ditt nuvarande liv så har du fått lära dig vad allt är. Du har givit det olika namn och du har även värderat det baserat på det som du har fått lära dig att det är. Men detta är endast så som du har formats att vara, vilket även har skapat illusionen av att vara någon som du inte är. Genom att ifrågasätta dina nuvarande sanningar och det som du uppfattar utom dig så når du en allt högre sanning om det som är, vilket är den du är. Den högre sanningen finner du inom dig i form av känslor och insikter. Dessa känslor och insikter kommer av ditt högre jag som hela tiden leder dig till ditt högre syfte för att uppleva ditt nuvarande liv. Låt dig ledas av din inre känsla och du låter dig även ledas till det som du kommer älska att göra. Allt friare kommer du att känna dig och allt fridfullare kommer tillvaron att upplevas utom dig.

Allt är där för din skull för att få uppleva just detta.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: