Jag är inte mer (även om jag upplever mig vara mer)

Under hela mitt liv har jag haft svårt att förstå mig på hierarki på det sätt att någon skulle vara mer än någon annan på grund av att den andra personen kanske har en högre post inom någonting. Kanske är någon mer utbildad och kan mer än någon annan, eller är känd och så vidare.

Att hålla en position inom en hierarki av något slag betyder inte någon är mer än någon annan som kanske befinner sig i en lägre position inom samma hierarki. Att anse sig vara mer är endast ett sätt för egot att kategorisera sig själv i någon slags rangordning. Var befinner mig jag i förhållande till den andra personen? Hur ska jag bete mig i förhållande till den andra personen? Förhåller jag mig i en högre eller en lägre rang än den andra personen? Allt detta är egots sätt att förstå vem man är i förhållande till någonting annat. Egot är inte den man är, utan den man tror sig vara när man förhåller sig till falska jag vilket är roller som i sin tur förhåller sig med egot. Det vill säga den höga positionen inom någonting, kändisskapet, den högre medvetenheten, certifieringen som bekräftar ett kunnande är endast saker som man har erhållit på grund av att man kanske är väldigt duktig på någonting. Det är givetvis fantastiskt roligt och underbart att lyckas med det man strävar efter. Men det betyder inte att man är mer, utan endast att man kanske vet mer eller kan mer. Den dagen som man identifierar sig med denna roll så har man skapat sig ett falskt jag som förhåller sig med egot. Det är då egot börjar anse sig vara mer än någon annan. Men detta är endast en roll och har ingenting att göra med vem man är utan endast med det man gör.

Under min inre resa emot en högre medvetenhet så har jag successivt upplevt mig vara mer. Jag upplever mig vara mer än min kropp, mer än det jag tidigare har trott mig vara och så vidare. Denna resa har expanderat min upplevelse av verkligheten och jag upplever mig vara mer av allt som är. Men inte mer än någon annan. Utan mer innebär att jag känner mer samhörighet med det som tidigare upplevdes vara någon annan. Detta är mer i ett inkluderande sätt att se på det. Illusionen av separation minskar och samhörigheten ökar i samband med detta. När separationen minskar så innebär det samtidigt att även de andra är den jag är men upplever det igenom en annan form. Hur skulle jag då kunna vara mer än någon annan om även de är den jag är på ett högre plan?

Kommentera

%d bloggare gillar detta: