Känn den du är

Det finns oändligt med perspektiv att kunna uppleva den du är. Ett av dessa perspektiv är den du kom för att vara genom att inkarnera en kropp. Den du upplever dig vara igenom en kropp är således ett perspektiv att kunna uppleva den du är. Andra kom för att uppleva andra perspektiv av den du är genom sin nuvarande kropp. Allt är den du är men i olika upplevelser utav det igenom sin nuvarande form. Därav kan du uppleva den du är både inom den du kom för att vara och genom en annan form i det yttre. Allt är ett i en upplevelse utav det genom sitt nuvarande perspektiv.

Det är inte endast den fysiska formen som sådan som avgör vilket perspektiv som du får uppleva om den du är, utan även den formning som du har fått genom att uppleva de saker som du hittills har gjort. Ditt nuvarande liv har format den du upplever dig vara och det perspektiv som du nu har förmågan att uppleva av livet. Detta perspektiv kan vara brett och inkludera allt som är, eller så smalt att du upplever att hela livet är fokuserat på en enstaka händelse i din nuvarande upplevelse. Livet och den du är, är egentligen en och samma sak. Orden kan utbytas med varandra.

Inom dig har du en kärna som är den du är, och genom denna kärna kan du även nå högre aspekter av den du är. Du är inte denna upplevelse utan du upplever den endast igenom din nuvarande kropp som har en kärna som är den du är som ditt lägre jag. Genom att formas igenom denna värld av dem du växer upp med och samhället som sådant så tror du dig vara någon som du inte är. Du har alltså tagit på dig sanningar om vem du är av andra som inte är den du är. Ingen annan kan säga vem du är och inte ens du själv kan göra det. Du kan endast känna den du är inom dig själv. Den du är kan inte beskrivas i form av ord för då omformas det till någonting som det inte är. Den du är kan endast upplevas inom dig själv och genom andra. När du förhåller dig till de sanningar som har du har formats att tro dig vara så förhåller du dig oftast med egot och de roller som du nu anser dig vara. Egot förhåller sig nu som om den vore den du är. Detta är endast en falsk identitet vilket inte är den du är. Egot skärmar även av den du är inom dig själv som ditt lägre jag vilket gör att du inte längre kan känna den du är, som du kom för att vara. Ditt äkta lägre jag har du inte längre någon kontakt med utan förhåller dig enbart till de nuvarande sanningarna om vem du är som du har fått lära av andra.

När du förhåller dig med egot som om det vore den du är och de roller som du anser dig vara vilket är dina falska jag. Då kommer du att ta åt dig om någon säger någonting som du inte uppskattar om dessa roller som du anser dig vara eftersom de behöver försvaras. Dessa roller kan även behöva bekräftelse av andra för att du ska må bra och känna att du duger som den du upplever dig vara. Allt detta tar en oerhörd massa energi ifrån dig att hålla vid liv. Du vill att andra ska tycka om den du nu upplever dig vara vilket kan få dig att anpassa dessa roller ytterligare så att de ska passa in i det umgänget där du önskar nå uppskattning. Men ingenting av detta är den du är utan endast ett spel för galleriet.

Så länge du förhåller dig identifierad med dessa roller så kommer du aldrig att uppleva dig vara helt fri som den du är eftersom du inte kan uppleva den du är genom dessa roller. Dessa falska jag är identifieringar med någonting som du inte är. Detta kan vara din partner, dina barn, din arbetstitel, ägodelar och så vidare. Allt som gör att du inte känner dig hel om det försvinner är saker som du har identifierat dig med som om det vore den du är. Detta skapar även begär av att det ska vara kvar för att du ska kunna känna dig hel. Du är i ett ständigt behov utav att kompensera egot med olika saker för att du ska må bra eftersom du inte kan känna den du är inom dig själv när du förhåller dig med egot som om det vore den du är. När du väl har det som kompenserar egot och behovet är borta så kan du må bra eftersom egot då inte längre skärmar av den du är inom dig själv längre. Det är när du kan känna den du är inom dig själv som får dig att må bra, inte själva kompensationen av egot som sådant. Men förhåller du dig med egot som om detta vore den du är så uppfattar du detta som att det är det som har kompenserat egot som ger dig en känsla av att vara hel. Detta är en illusion eftersom det är den du är inom dig du känner, inte den yttre saken, personen eller händelsen som sådan.

Att förhålla dig med egot som om det vore den du är skapar alltså ett ständigt behov av någonting för att du ska må bra eftersom du då inte kan känna den du är inom dig själv. Detta kan du förändra genom att skingra illusionen av den du tror dig vara så att du kan känna den du är inom dig själv. Det är detta som ger dig en känsla av att vara hel, fri och obekymrad. Denna känsla har du inom dig själv men egot skärmar av dig ifrån att uppleva detta. Detta får dig att ständigt jaga denna upplevelse i det yttre som inte kan ge dig den. Egot stärker dina falska jag som endast är roller/sanningar som du har formats att uppleva dig vara igenom en fysisk kropp. Dessa sanningar kan förändras och ersättas med högre sanningar, och du kan avidentifiera dig ifrån dessa roller och låta dem vara de roller som de egentligen är. Du kan fortsätta att agera dem utan att tro dig vara dem.

När du påbörjar avidentifieringen av den du inte är så får egot allt mindre makt över dig. Allt mindre skärmar egot av den du är, som du kom för att vara vilket får dig att känna den du är inom dig själv alltmer. Ju mer du avidentifierar, desto starkare kommer du att känna den du är. Detta skapar en helt annan tillvaro där även behoven minskar eftersom behoven hela tiden egentligen har varit att få känna den du är, som du kom för att vara. Du kommer även märka att du inte längre påverkas av andras åsikter om den de anser att du är när du kan känna den du är. Du upplever dig själv mer kärleksfullt och du kan känna den kärlek som är den du är, vilket är den energi som den du är består utav. Detta får dig även att uppleva tillvaron utom dig mer kärleksfullt eftersom det yttre nu speglar den du är inom dig som du nu kan känna. Ur detta perspektiv kan du nu uppleva tillvaron som den du är, som du kom för att vara. Fri att vara den du är och göra det som du känner känns rätt att göra för dig, vilket även inkluderar andra eftersom du nu är medveten om att även de andra är den du är, även om de kom för att uppleva det igenom ett annat perspektiv. Därför är det även otänkbart att medvetet skada andra eller att få någon annan att fara illa för egen vinnings skull. Det var egots felaktiga roll som fick dig att uppleva detta perspektiv. Detta innebär inte att du alltid behöver vara alla till lags. Det är okej att vara av motsatt åsikt och även göra saker som inte uppskattas av andra. Det är även här lärdomarna existerar i interaktionen mellan människor med en samtidig närvaro hos den du är som du kan känna inom dig.

Allt är ett men i olika upplevelser utav det. Du upplever just nu ett perspektiv av den du är som antingen är allt som är eller ett mer begränsat perspektiv. Det beror endast på dina nuvarande sanningar vilket perspektiv du just nu får uppleva. Inget perspektiv är fel men genom att nå den du är, som du kom för att vara så får du uppleva en frihet i att vara den du är. Du får även uppleva den du är i det yttre igenom en fysisk kropp. Detta ger dig en möjlighet att medvetet höja din medvetenhet om den du är, som du kom för att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: