Karuna Reiki®

Karuna Reiki

Karuna Reiki® utvecklades av William Lee Rand och International Center for Reiki Training.

Den har sina rötter i Usui Reiki och Tibetansk Reiki. Även om den inte tillhör Reikisystemet som skapades i Japan av Dr Mikao Usui så är den en naturlig fortsättning från dessa system. Karuna är sanskrit och betyder medkännande handling. Ordet Reiki är från Japan och betyder Universell(Rei) livskraft eller livsenergi(Ki).


Hur Karuna Reiki® kom in i mitt liv:

Karuna Reiki® kom in i mitt liv när jag som minst anade det men när jag som mest behövde den. Utan att veta varför så kände jag inombords att jag behövde åka iväg någonstans. Det kändes viktigt på något sätt. Jag visste inte varför eller vart men det var som ett kall. Även om jag inte förstod min inre känsla så kunde jag känna att det var viktigt att följa den. Under ett antal år så hade jag redan levt mitt liv genom att följa mitt hjärta, och jag hade även märkt hur detta leder mig vidare längs min livsväg på ett fantastiskt sätt. Jag försökte finna anledningen till denna inre känsla av att jag behövde befinna mig någonstans. Efter mycket sökande och andra synkronistiska händelser visade sig denna inre känsla leda mig till Glastonbury i England.

I tron om att jag åkte till Glastonbury för att känna på energierna vid Glastonbury Tor i England så beställde jag en flygbiljett till London och en hyrbil för att kunna ta mig till Glastonbury. I Glastonbury fann jag en Bed and Breakfast med gångavstånd till Tor. Hon som ägde detta boende var en Reiki master, clairvoyant medium och så mycket mer. Förutom boende så hade hon även olika intressanta retreats och workshops. Jag frågade henne om dessa och fick svaret att hon kände att det var Multidimensional energy clearing and realignment samt Karuna Reiki® 1-2 som hon skulle ge mig. Hon kände även att jag var guidad att komma till henne. När hon sa dessa ord så kändes det så rätt. Hur fantastisk Glastonbury Tor än var så var detta ett sätt för livet att få mig till Glastonbury för att få träffa henne som hade dessa workshops. Innan hon nämnde Karuna Reiki® så hade jag aldrig hört talas om Reiki. Men när jag läste om det så var det som att en pusselbit längs min inre resa föll på plats. Detta var min inre känsla av att behöva vara någonstans. Det var dags för Reikin att komma in i mitt liv. Under mitt besök till Glastonbury blev jag således initierad till Karuna Reiki® 1 och 2. Jag läste att man egentligen bör vara en Usui Reiki Master för att ta emot Karuna Reikin. Men inombords så kändes detta så rätt och jag hade förtroende för henne som hade dessa workshops så jag ignorerade dessa texter och litade på min inre känsla istället.

Det var alltså i Glastonbury som Karuna Reiki® kom in i mitt liv och sedan dess så har jag givit mig själv Reiki varje morgon och kväll. Karuna Reiki® var som att få en raketmotor i andligt uppvaknande. Det var fantastiskt att kunna ge mig själv healing och även kunna ge utav den till andra. Sedan dess så har även Usui Reiki och Angelic Reiki kommit in i mitt liv och öppnat mig till en helt ny värld. Jag är idag Master Teacher inom Holy Fire Karuna Reiki®


 

Karuna Reiki® upplever jag mycket kraftfull. Dess energier aktiveras genom symboler som kan ses som att man vrider om en nyckel som sätter igång flödet av karunaenergi att flöda igenom mig. Ungefär på samma sätt som man vrider om kranen för att få vatten kan man alltså aktivera en symbol för att få karunaenergin att flöda. Vattnet kommer ut genom kranen men är inte av kranen. På samma sätt så kommer karunaenergin genom mig men inte av mig. Symbolerna kan aktiveras på många olika sätt. Man kan rita dem i sina händer, man kan även rita dem i luften eller på saker, det går även att visualisera dem inombords. Detta gör man följt av att säga symbolens namn tre gånger. Numera räcker det för mig att tänka på symbolen eller säga dess namn tre gånger för att aktivera energiflödet. Symbolerna är just symboler för någonting annat vilket är en intelligent fantastisk universell livskraft som kallas för Karuna Reiki®.

Karuna Reiki® kan användas till mycket och den kompletterar Usui Reiki på ett fantastiskt sätt. Det sägs att Karuna Reiki® energin är starkare än Usui Reiki och för min egen del så upplever jag att det är så. Inte att den är bättre utan upplevelsen utav den i min kropp känns starkare på något sätt. Som att den borrar sig in i det som behöver helas på ett annat sätt än Usui Reiki. Usui Reiki upplever jag som grunden till Reiki och att Karuna Reiki® kompletterar denna helandemetod.

Då Karuna Reiki® kan användas till mycket så ska jag försöka beskriva dess symboler som aktiverar flödet av Karunaenergin. Dessa beskrivningar kommer på inget sätt att ge dessa energier någon rättvisa. Men kanske kan det ge en bild av vad Karuna Reiki® är kapabel till. Personligen så upplever jag att Karuna Reiki® är väldigt bra på att hjälpa till med känslomässiga saker. Den gräver sig in i känslorna utav det och formligen löser upp dessa som en laserstråle. Men det är så mycket mer än så. Min personliga utveckling fick sig en rejäl boost av Karuna Reiki® så den är mycket användbar även där.


En kort beskrivning om Karuna Reiki® symbolerna

Karuna 1 symboler:
– Zonar:
Denna symbol fungerar väl med tidigare liv, karmiska och interdimensionella problem. Även de som vi inte riktigt kan definiera. Våra celler kan bära med sig minnen av trauma och även idéer som vi har tagit med oss från våra tidigare liv. Zonar såväl som Usuis distanssymbol kan användas för att arbeta med och släppa karma och smärta från dåtiden som är på cellulär nivå. Zonar fungerar väl med trauman från barnmisshandel. Jag upplever att Zonar öppnar upp för att kunna ta emot Karuna på ett bra sätt så denna symbol är bra att börja en behandling med.

– Harth:
Kärlek, sanning, skönhet, harmoni och balans. Harth används för att hela hjärtat och problem som man bär i hjärtat. Harth hjälper även till med att utveckla Karuna. Den är användbar för att hela relationer. Den återställer även vår kärlek till livet och kärlek till de saker som vi gör. Harth är bra för beroenden av olika slag. Energimässigt så upplever jag att Harth öppnar upp hjärtat med kärlek.

– Halu:
Detta är en amplifiering av Zonar. Den är mycket kraftfullare än Zonar och arbetar i högre dimensioner och högre nivåer. Halu återställer balansen och frambringar ett djupt helande. Denna symbol används för att bryta negativa mönster i det omedvetna sinnet som vi använder för att isolera oss ifrån sanningen. Den löser upp vanföreställningar och förnekelse. Den kan rensa och öppna upp en kanal till högre medvetande. Fungerar bra för att skingra psykiska och psykologiska attacker, och även med problem från sexuell och fysisk misshandel. Jag upplever att Halu är som en borr som går rakt in i kärnan av det som behöver helas och löser upp det. Upplever även att den stärker upp Karunaenergin och de andra symbolerna när den aktiveras.

– Rama:
Denna symbol används för jordning till de sex riktningar och kopplingen till moder jord. Den öppnar upp lägre chakran och balanserar dem med moder jord. Den harmoniserar även övre chakran med de lägre, och rensar lägre chakraenergier. Rama kan användas för att rena kristaller och till att rena rum från negativa energier. Den förstärker materiella mål och hjälper till med manifestation. Den skapar hållfasthet och beslutsamhet. Jag upplever att Rama är mycket bra för att jorda sig, och även för att ta tillbaka en i den fysiska kroppen efter ett helande. Rama rensar och balanserar chakran på ett fantastiskt sätt.

Karuna 2 symboler:
– OM:
OM symboliserar den enhet som vi är och ansluter dig till den. Den renar, skyddar, förseglar och stabiliserar auran. Den öppnar kronan och öppnar vägen till Gud och högre medvetande. Detta är en sanskrit symbol och används i många östländers spirituella aktiviteter. Jag upplever att OM fyller mig med ljus och kopplar ihop mig med allt som är.

– Gnosa:
Denna symbol stärker din koppling med ditt högre jag. Den tar ett högre medvetande ner i den fysiska kroppen och ökar medvetandet.  Jag upplever att den öppnar upp mitt tredje öga och kopplingen med universum.

– Kriya:
Denna symbol används för fysisk manifestation och för helandet av den mänskliga rasen. Jag upplever även att Kriya öppnar upp och balanserar energimässigt.

– Iava:
Iava återskapar din egen verklighet som fullständigt din egen, och inte som en del av någon annans projektion. Den helar verklighetsmedvetande. Den tillåter dig att ta tag i dina egna planer. Den kan även användas för att hela moder jord. Jag upplever att Iava skingrar illusionen av separation och de sanningar som man har fått ärva av andra som inte stämmer in med din egen sanning.

– Shanti:
Kan användas för att manifestera det bästa möjliga resultatet. Släpper rädslor och mardrömmar och lugnar auran genom att skapa en känsla av frid. Den helar dåtid och skapar harmoni i nutid och släpper framtiden. Jag upplever att Shanti är som att få tröst av en kärleksfull mor. Som att bada i en villkorslös kärlek.


Oavsett dessa beskrivningar av symbolerna så aktiverar jag dessa genom att intuitivt känna vad min Karuna guide säger till mig. Beskrivningarna ger dock en liten hänvisning gällande vad Karunaenergin är kapabel till. Eftersom jag är kanalen för karunaenergin att flöda igenom mig så ställer inte jag någon diagnos eller tänker på vilken symbol som är bra till vad utan jag låter mig ledas av energierna. Karuna Reiki® kompletterar även Usui Reiki på ett fantastiskt sätt och breddar flödet av Reiki.

Karuna Reiki® har som sagt varit som en boost i min egen personliga utveckling och den kom in i mitt liv när jag som mest behövde den. Livet guidade mig till Karuna Reiki® genom att jag följde mitt hjärta i det jag gjorde. Själv så hade jag ingen aning om vad Reiki var innan Karuna Reiki® kom in i mitt liv. Men livet visste att jag behövde den och visade mig vägen. Detta är ännu ett exempel på hur viktigt det är att följa sitt hjärta även om man inte alltid förstår varför. Nu är Karuna Reiki® en del av mitt liv och en pusselbit längs min livsväg. Och jag är så tacksam att få ha Karuna Reiki® som en del av mitt liv.