Karuna Reiki®

Karuna är sanskrit och är ett ord som används inom Hinduismen och Buddismen. Ordet kan översättas att betyda ”åtgärder som vidtas för att minska andras lidande”, eller ”medkännande handling”. När en person uppnår ett upplyst tillstånd rapporterar de ofta att alla är ett. Därför är det naturligt att även expandera den medkännande handlingen eller Karuna till alla utan undantag. När vi hjäper andra i deras helandeprocesser så gynnar det oss alla. På grund av att vi alla är ett så är det underförstått att Karuna inte enbart ges till andra pga. kärlek, utan att det är en fullständigt logisk sak att göra.

Karuna Reiki® utvecklades av William Lee Rand och International Center for Reiki Training. Den har sina rötter i Usui Reiki och Tibetansk Reiki även om den inte tillhör Reikisystemet som skapades i Japan av Dr Mikao Usui. Karuna Reiki® är en naturlig fortsättning för de som redan utbildat sig till Usui Reiki Master Teacher. Du erhåller helt nya högfrekventa verktyg att arbeta med i och med Karuna Reiki®.

År 2014 introducerade William Lee Rand (International Center for Reiki Training) Holy Fire Reiki som en del i både Usui Reiki- samt Karuna Reiki®-systemet. Holy Fire Reiki kan ses som en uppgradering av både Usui Reiki samt Karuna Reiki® systemet.