Kommande bok: Jag är

Under många år har jag varit på min inre resa mot en högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Under dessa år har jag låtit mig vägledas av det högre inom mig själv. Det vill säga den högre medvetenheten som jag kan nå inombords som vet varför jag är här och vad jag har kommit för att göra. Alltid vet inte jag som människan Teppo vad detta kommer föra med sig. Men ändå har jag valt att följa den när det har känts rätt inombords. Den har väglett mig på vägar i det ovissa där alltmer är möjligt. Det jag har märkt under dessa år när jag har följt denna vägledning är att svaret på varför jag har följt vägledningen har visat sig senare. Och inte alltid på det sätt som jag har trott att det ska göra det. Genom att göra mina vägval på detta sätt har livet visat sig vara fullt av överraskningar vilket är så spännande och intressant.

Ett par år in på min inre resa (år 2012) kände jag mig vägledd att jag ska börja dela med mig av de insikter och lärdomar som jag själv hade funnit. Anledningen för mig att göra det kände jag var att det kanske kan hjälpa andra som också befinner sig på sina egna resor där de söker efter en högre mening med sina liv.

Detta fick mig att starta denna webbsida och successivt dela insikter och lärdomar när jag kände mig vägledd att göra det. Parallellt år 2012 började jag skriva min bok Den inre flykten genom den medvetna kontakt jag erhållit med mitt högre jag. Kontakten med mitt högre jag erhöll jag tack vare det helande arbete jag gjorde med mig själv längs min inre resa. Även i detta fall kände jag att det högre syftet var att hjälpa mina medmänniskor på sina egna inre resor.

Senare längs min inre resa erhöll jag även medveten kontakt med Ärkeänglar och andra väsen på liknande sätt som med mitt högre jag. En morgon år 2017 erhöll jag vägledning av Ärkeängel Mikael att alla de texter jag hade skrivit på webbsidan skulle tas bort och flytta in i en bok som skulle heta Jag är – En ljusarbetares blogg om livet. Detta var ytterligare en vägledning som jag inte visste varför men som kändes rätt inombords. Samma år publicerade jag boken Jag är – En ljusarbetares blogg om livet med de texter där jag delat med mig av mina insikter och lärdomar på webbsidan mellan år 2012 och 2017. Detta blev en bok på 684 sidor.

År 2019 erhöll jag vägledning av Ärkeängel Raphael att jag skulle skriva en bok som skulle heta Hel[ande]. Även detta kändes så rätt inombords och vad jag var menad att göra. Senare samma år hade jag skrivit och publicerat denna bok. Denna bok är skriven för att hjälpa läsaren i sitt eget helande för att stå i sin fulla kraft som den de verkligen är. Den beskriver många perspektiv av livet och hur man kan interagera med det för att nå en högre medvetenhet om den man är.

År 2020 var ett år där jag stängde ner allt som hade med iamthat.me att göra. Allt förutom publiceringen av mina böcker. Detta var en tid för mig att backa tillbaka och landa djupare inom mig själv och inte ge ut så mycket. Senare samma år (efter det inre helande arbetet) startade jag åter upp iamthat.me igen. De texter som jag hade flyttat in i min bok Jag är – En ljusarbetares blogg om livet från webbsidan kände jag åter skulle flytta tillbaka hit. Därav avpublicerade jag boken och webbsidan fick hålla dessa texter igen. I samband med detta fick en del texter lämna då de inte längre kändes aktuella med den energi jag kände skulle hålla iamthat.me.

Under år 2021 var åter en tid där jag kände att en paus var nödvändig. Även vägledningen tystnade och jag kände att detta var en tid för mig att inte ge ut så mycket. Mycket eget helande arbete med mig själv fortsatte och även min egen inre resa.

Nu börjar jag åter erhålla vägledning inombords om saker att göra utåt som har med denna inre resa att göra och anledningen för mig att vara här som människa i denna tid. Vissa saker vet jag ännu inte hur de ska forma sig som jag har erhållit budskap om. Men en sak vet jag nu och det är att jag inom kort åter kommer publicera en bok med dessa texter som har haft sin egen resa (som följt min resa). Detta resulterar i en bok som kommer heta Jag är – En resa mot högre medvetenhet. Boken kommer publiceras som hårdband. Detta är en bok på 555 sidor och innehåller de insikter och lärdomar som jag har delat med mig av mellan år 2012 och 2021 på denna webbsida. Vissa av texterna från webbsidan har fått lämna när de flyttat till boken.

Detta innebär även att dessa texter inte längre finns kvar på denna webbsida.

Ett provtryck av boken har beställts som jag väntar på. Om allt känns rätt så kommer min nya bok Jag är – En resa mot högre medvetenhet att publiceras inom kort.

Det är intressant hur livet är en resa på sätt som man själv inte alltid kan förutse. Så har det varit för mig och även för dessa texter som åter ska ta bokform. Detta känns riktigt bra och som att de är där de ska nu. Vad min inre resa för med sig framöver vet jag inte riktigt ännu. Jag tar ett steg i taget när jag känner vad jag är ämnad att göra och låter livet vägleda mig vidare.

Under min inre resa har jag skrivit följande böcker:

Resan fortsätter . . .

Med kärlek!
Teppo Oksa

Kommentera

%d bloggare gillar detta: