Kommer det tillbaka?

Ofta efter mina Galaktiska healingsessioner får jag frågan om det kommer tillbaka, eller hur man kan skydda sig emot det som jag har avlägsnat. I dessa Galaktiska healingsessioner avlägsnar jag entiteter, apparater, energivampyrer, spårsändare, energiblockeringar, eteriska ormar och mycket annat.

Dessa saker har tagit fäste i oss av så många olika anledningar så det är svårt att säga exakt hur man ska skydda sig emot dem. Det jag brukar ge råd om är att vara i sin kraft och stråla i sin energi. Det vill säga välja att fokusera på det positiva i livet och se sig själv som den kraftfulla varelse som man verkligen är.

Vad innebär då detta? Hur gör man det?

Under vår uppväxt blir vi formade att uppleva oss vara någon som vi inte är av våra föräldrar och samhället med flera. Detta får oss att förhålla oss med falska jag vilket är saker som vi har identifierat oss med. Våra falska jag förhåller sig i sin tur med egot som i sin tur skärmar av vårt sanna jag. Detta får oss att enbart förhålla oss till den yttre fysiska verkligheten. Vi tror att den är allt som är medan den inre verkligheten ofta upplevs som ett bihang. Successivt under vår formning stänger vi av våra medfödda förmågor att både se, höra och känna den inre världen. Den icke-fysiska och energetiska verkligheten uppmärksammar vi inte längre. När vi mår på ett visst sätt så tror vi att det beror på någonting i det yttre. Förstår vi inte vad som orsakar det så tar vi kanske något slags piller som ska lindra hur vi känner oss. Vårt mående kan egentligen bero på energetiska saker inom vår kropp som vi inte längre kan uppmärksamma. Vår kropp är som ett skal vi inte längre förstår eller kan känna som vi upplever världen igenom. Vi tror oss vara vår kropp, våra tankar, våra känslor, det som händer oss och så vidare. Vi identifierar oss med mängder av saker och är inte längre observatören av vår farkost kroppen.

Kroppen är vårt instrument att uppleva och tolka denna verklighet igenom. Den kan bebos av fler energetiska varelser än oss som har inkarnerat denna kropp med vårt lägre jag. Under denna inkarnation är vår kropp vår farkost och ingen annans. Det är vårt energisystem och ingen annan har där att göra. När vi har identifierat oss med kroppen och allt det andra och inte längre kan känna energier eller vår egen kropp. Då är det mycket enkelt för andra varelser att fästa sig i oss. Vi märker inte ens av det längre eftersom dessa sensorer är avstängda på grund av vår formning.

Sättet att skydda dig emot dessa är att bli observatören av din kropp, bestämma över ditt energisystem och lära dig hur du med din intention kan skicka iväg saker som inte har i din kropp att göra. Du är så kraftfull och din intention är ditt verktyg i den eteriska världen. Du kan åstadkomma i stort sett vad som helst med den. Men när du förhåller dig i den spegelvända världen genom egot och dina falska jag så kallar du det för fantasi. I denna värld är fantasi samma sak som “hitta på” och inte på riktigt.

Här är du nu i en värld som både är fysisk och eterisk. Men du tror den enbart är fysisk och uppmärksammar inte de eteriska aspekterna av tillvaron. Det är i den eteriska världen dessa entiteter, energivampyrer med flera befinner sig. Om du visste vad negativa tankegångar åstadkommer i den eteriska världen skulle du tänka dig för en extra gång innan du tillåter dig att fastna i dessa tankegångar. När du tänker negativa tankegångar skapar du entiteter som oftast befinner sig i din egen mage (jag ser dem som ormar). Dessa ormar lever på energin som dessa negativa tankegångar skapar. Dessa ormar kan även skapa nya negativa tankegångar i ditt huvud vilket får dig att tänka ännu mer negativt. De gör det eftersom det är detta de lever av. Du kan alltså skapa liv genom dina negativa tankar. Detta får dig att gå i en nedåtgående spiral av negativitet. Sättet att skydda dig ifrån detta är att försöka fokusera på de positiva aspekterna av livet. Du kan även med din intention avlägsna dessa ormar när du väl når förmågan att se den eteriska världen och inser vilken kraft och förmåga du verkligen har.

Det du behöver göra är alltså att bli observatören av din farkost kroppen och vara uppmärksam på hur den känns. Lär dig hur den känns i normaltillståndet för att kunna uppmärksamma när någonting inte längre stämmer med den. Då kan du känna om någon försöker tränga sig in i din farkost kroppen, och när du känner det så kan du stoppa dem. Stråla i din kraft för du är så kraftfull. Du har endast glömt bort vem du verkligen är och den kraft som du verkligen besitter att åstadkomma förändring i den eteriska världen och även i den fysiska.

Det är på grund av denna fråga om det kommer tillbaka som jag blev vägledd att skriva min kommande bok hel[ande]. I den delar jag med mig av de verktyg, perspektiv med mera som jag själv har använt mig av längs min egen helande resa. Det är denna resa som har väckt upp minnen inom mig och förmågor att utföra detta Galaktiska helande. Jag har skrivit boken för att ge läsaren de verktyg som jag själv har använt. Det är ett arbete att göra med sig själv, och det är en resa som heter duga när du väl ger dig av på den. Men jag lovar dig att det är värt vartenda sekund av ditt slit att få stå i din kraft och stråla stark i din energi. Då är du inte längre ett offer för omständigheterna som i detta fall handlar om entiteter, energivampyrer etcetera i den eteriska världen. De har inte en chans emot dig när du står i din kraft. Du kan hur lätt som helst borsta bort dem som om du hade blivit lite smutsig. Vissa saker får du även ta i med hårdhandskarna med din bestämdhet för att avlägsna. Så bestäm över ditt energisystem och bestäm över din kropp. Låt ingen annan bebo den eller låna av din livskraft som du själv inte tillåter. Du behöver inte tillåta spårsändare i din kropp, eller några andra saker för den delen.

Nu vill jag inte skrämma dig med dessa saker. Men vi lever i en kombination av fysisk och eterisk verklighet. Det har alltid funnits hur mycket vi än blundar för det, och det påverkar oss på mängder av olika sätt hur vi än slutar tro på det.

Mitt råd är att fokusera på de positiva perspektiven av livet. Lär dig att känna igen din kropp i normaltillståndet. Lita på din intuition och använd din intention och din bestämdhet för att skicka iväg det som inte stämmer i din kropp. Du bestämmer över den och ingen annan har där att göra förutom du.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: