Kundalini Reiki™ Millennium

Kundalini Reiki är en unik form av Reiki som Reiki Master Ole Gabrielsen kanaliserade på 1990-talet genom många timmars meditativt arbete med den uppstigna mästaren Kuthumi. Kuthumi är känd som en av världslärarna för andlig tillväxt för hela mänskligheten.

Kundalini Reiki har sin tonvikt på att aktivera en process av personlig tillväxt och expansion. Kundalini Reiki saknar Usui Reikis traditionella symbolik men är en sammanslagning av Reikis filosofier som en andlig energi med tantriska begrepp om Kundalini och jordenergi.

Kundalini är en form av energi som ligger vilande i det första chakrat (rotchakrat). Kundalini är upprullad i rotchakrat som en väldigt tät spiral. När den släpps sker det ibland med en explosiv kraft. Korrekt riktad kommer Kundalini att färdas upp längs en kanal i energikroppen som ligger nära ryggraden. När den väl väcks stiger den genom en serie energicentra(även kallad chakran) och får uttryck i form av andlig kunskap och mystiska visioner. Kundalini stiger genom dessa centra från rotchakrat hela vägen till toppen av huvudet där kronchakrat är beläget. När Kundalini når kronchakrat med hela sin kraft utvecklar denna andliga energi sin fulla kraft i form av upplysning. Medan ingen energisession eller initiering kan lova omedelbar aktivering av Kundalini är Kundalini Reiki ett bra steg för att komplettera ditt egna yogiska eller meditativa arbete för att anpassa och aktivera Kundalini. En aktiverad Kundalini innebär att man under en tidsperiod erhåller en fullständig rengöring av chakran, kroppsdelar och energikanaler.

Med Kundalini Reiki lär du dig att nyttja den kraftfulla energin som kallas Kundalini för att transformera dig själv, andra, det karmiska bandet mellan dig och andra, samt öka dina energinivåer, väcka upp ditt DNA, läka dina tidigare liv, förstå rotorsaken till eventuella traumatiska upplevelser, balansera dina energier och till och med dela detta med djur.

Sedan 1990-talet när Kundalini Reiki-systemet grundades har det vidareutvecklats och kallas numera för Kundalini Reiki™ Millennium. Tidigare bestod Kundalini Reiki av tre nivåer som nu har slagits samman till en. Under åren som grundaren Ole Gabrielsen har vidareutvecklat Kundalini Reiki har han funnit att genom att utföra alla tre nivåerna på en gång ger det den mest balanserade och harmoniska upplevelsen. Därför innehåller systemet nu allt på en nivå, inklusive de äldre ”booster”-nivåerna.

Detta är den välkända medicinska symbolen Caduceus (även kallad Hermes Stav) som bär den dolda innebörden av Kundalini-uppvaknandet.

Staven representerar Kundalini-kanalen (Sushumna). Toppen av staven representerar kronchakrat och vingarna representerar frihet och befrielse. De två ormarna representerar det dubbelsträngade DNA:et.

DNA är den fysiska representationen av den uppvaknade Kundalini-energin.

I nya Kundalini Reiki™ Millennium så aktiveras nu ytterligare två energikanaler. Med början vid rotchakrat går dessa två energibanor upp och runt ryggraden och ut ur kronchakrat. Dessa två energikanaler kallas ofta för ”Kundaliniormar”. De har egentligen ingenting med ormar att göra utan är en symbol för DNA. När Kundalini väcks inklusive de två energibanorna så aktiverar det DNA:t eftersom den väckta Kundalinin representerar det och är en ”blueprint/blåkopia/ritning” utav det.

Som en stämgaffel börjar DNA:t sjunga med den väckta kundalinienergin och aktiveras. Som ett resultat av detta kommer det att hjälpa till att aktivera dolda gåvor, vår sanna potential och talanger från detta DNA, glömda minnen och talanger från tidigare liv.

Kundalini Reiki™ Millennium-systemet ges vidare som en initiering. Via initieringen kommer dina chakran, dina energikanaler och din energiska koppling till jorden att rengöras och stärkas. Initieringen kommer öppna healingkanaler för att möjliggöra kanalisering av Reiki-energi. Dina sju chakran öppnas och du kommer löpande ha ett fritt energiflöde från jorden upp genom dina chakran och ut ur ditt kronchakra.

I Kundalini Reiki™ Millennium-systemet inkluderas förutom Kundalini Reiki även följande initieringar:

 • Balance
  Balanserar kroppens energisystem.
 • Diamond Reiki
  Under öppningen kommer en eterisk diamant att placeras i kronchakrat. Den fungerar så att all Reikienergi som strömmar genom detta chakra tar diamantens egenskaper. Detta är en stark energi som upplyser och helar allt i dess väg så länge det inte finns några underliggande olösta problem.
 • Crystalline Reiki
  Överallt i kroppen har vi små avlagringar av vissa kristaller. Dessa är utgångspunkter för de trauman som vi har upplevt genom livet. Varje gång vi skjuter upp hanteringen av ett trauma så bildas en kristall. Ett trauma kan vara allt från en bruten arm, en vrickning, sorg etc. Om någon t.ex. bryter armen så skapas det en kristallform för att hålla minnet av smärtan och känslorna av det traumat. Om det inte ligger några olösta problem eller känslor bakom detta trauma så kan dessa kristaller lösas upp och helas. Nästan alla kristaller i kroppen kan helas.

 • DNA Reiki
  Detta stärker förmågan att läka DNA-strängar (vår ”blueprint/blåkopia/ritning”). Vi kan nu gå in och läka de negativa andliga orsakerna till ärftlig genetik och sjukdomar. Märkbara resultat visas efter de första 3 veckorna.
 • Birth Trauma Reiki
  Det allvarligaste traumat är vanligtvis processen av att födas. För den mildaste frigörelsen från detta trauma behöver du använda en viss typ av energi medan du helar.

 • Location Reiki
  Precis som det finns karmiska band mellan människor så finns det även band mellan människor, platser och till och med jorden. Dessa band kan tynga oss och ibland även påverka vår fysiska hälsa. Den energi som används här är lite annorlunda än Diamond Reiki och ger optimala resultat.

 • Past Life Reiki
  Detta är för att hela blockeringar från tidigare liv.

Vem kan lära sig Kundalini Reiki™ Millennium?
Alla kan lära sig Kundalini Reiki™ Millennium genom att ta emot den initiering som öppnar för detta. Kundalini Reiki™ Millennium är mycket enkel att ge till sig själv och andra och baseras på din intention att ge av dessa energier till någonting. Symboler används inte inom Kundalini Reiki™ Millennium som inom många andra Reikisystem.

Initiering för Kundalini Reiki™ Millennium kan beställas av mig.
Mer information om detta finner du här: Initiering – Kundalini Reiki™ Millennium

Mer information gällande pris och hur du bokar en personlig healingsession med Kundalini Reiki™ Millennium: Personlig healingsession

%d bloggare gillar detta: