Låter du rädslan styra hur du lever ditt liv?

Det är väldigt intressant hur vi kommer fram till att vi ska göra det vi gör. Känslan för att skriva just detta inlägg kom genom ett inlägg på Facebook om att jag är modig som skriver det jag gör här på denna sida. Baserat på denna kommentar ”poppade” tanken upp inom mig att skriva detta inlägg. Strax efter denna tanke om att skriva detta inlägg fick jag ett mail där MODIG stod med stora bokstäver i texten i ett helt annat sammanhang vilket jag reagerade extra mycket på. Jag tolkade detta som en bekräftelse på att det verkligen var meningen att göra så som jag gör. Livet har sin egen förmåga att ge oss insikter som vi behöver. Det gäller bara att vara uppmärksam.

Om vi låter rädslan styra våra liv omformar vi oss till någon annan än vi egentligen är eftersom vi anpassar oss till vad andra anser eller tycker.

Eftersom temat på denna sida är den exakt motsatta. Att du ska nå den du är, som du kom för att vara så kan inte jag låta en eventuell rädsla för vad andra kommer tänka eller tycka om det jag skriver styra vad jag kommer skriva här. Nu är jag även medveten om att vad andra tycker eller anser baserar sig på den medvetenhet som den personen har om den jag är eller det jag skriver. Jag kan inte ta det personligt eftersom en annans medvetenhet om den jag är eller det jag skriver baseras på sanningar som existerar hos den som uppfattar, vilket inte är samma sanningar om mig som jag bär. Vi har alltså olika bilder av samma saker baserat på olika sanningar.

Detta innebär att jag aldrig kommer anpassa ett inlägg på den här sidan av rädsla för att inte få någon annans uppmärksamhet eller att bli omtyckt. Det som jag själv har funnit är många nya sanningar om både den jag är och även livet som sådant vilket är helt fantastiskt. Men detta är en bild som jag har skapat inom mig genom att ändra på mina egna sanningar som jag har, och därav kommer det som jag förmedlar här att tolkas olika baserat på den du är och vilken bild av världen som du har skapat som sanning inom den du är.

Nu kom jag ifrån ämnet lite. Men baserat på temat på denna sida och även att jag själv jobbar med nå den jag är, som jag kom för att vara så tänker jag inte bilda nya falska jag för att godtas av någon som anser att det jag skriver inte är godtagbart ur den gemensamma samhällssynen av den vi är. Det är just därför många av oss lever genom rädsla och slutar vara modiga.

Men vad är egentligen att vara modig?

Är det att våga utföra helt livsfarliga uppdrag utan ta hänsyn till följderna?

Nja, det är nog mer att vara våghalsig och söka en ”adrenalintripp” för att känna sig levande. Vi känner oss levande eftersom alla måsten gällande hur man ”ska” vara försvinner när man är helt i nuet och utför dessa livsfarliga adrenalintrippar. Alla andra tankar om det som är försvinner för en stund.

Det jag anser är att vara modig är att göra det som du känner är rätt inom dig även om andra anser att det du gör är felaktigt(baserat på vad de anser är rätt), eller att du är för rädd att öppna dig för att förmedla vad din innersta känsla är(vilket även är att välja rädsla för att bli skadad). Det du gör när du följer din inre känsla för vad du ska göra(oavsett vad andra anser) är att välja att vara modig istället för att välja rädsla.

Om du anpassar dig och väljer att inte göra det du känner att du borde göra baserat på vad andra än du själv tycker, eller vad samhällssynen anser att du bör göra så väljer du att leva enligt rädslan. Att följa rädslan är att förlora den du är, som du kom för att vara eftersom du då anpassar den du är enligt hur andra anser att du ska vara. Det här fungerar förmodligen bra för att få andras uppskattning.

Men vem är det de uppskattar?

Är det dig eller ett nytt själv som du har skapat som inte är den du är?

Det är just så vi skapar falska själv som vi inte är. Vi gör det enbart för att bli omtyckta av andra och för att få andras uppskattning för någon som vi inte är. Det är egentligen så hela samhällssynen formar den vi kom att bli som vi även tror oss vara. Vi får hela tiden signaler gällande hur vi ska vara, hur vi ska se ut, hur vi ska bete oss och så vidare. Gör vi inte så som samhällssynen säger är vi inte längre uppskattade av andra eftersom vi alla måste vara samma, tycka samma, utföra saker på samma vis.

Se på reklamen, media ja överallt meddelas det hur man ska bete sig, hur man ska se ut, vad som är inne och vad som är ute.

Vi är så förvirrade att vi inte längre vet vem vi är!

Vi måste få veta hur vi ska vara av andra för att kunna fungera och känna oss nöjda med oss själva. Men detta ändrar sig hela tiden och många tjänar grova pengar på denna marknadsföring som styr hur vi lever våra liv.

Vi låter rädslan för att vara den vi egentligen är styra hur vi lever vårt eget liv!

Om man ser det till att vi alla har kommit för att leva våra nuvarande liv för att finna vem vi egentligen är genom att uppleva oss själva genom allt som är. Att nå den du är, som du kom för att vara. Då har du en unik väg att vandra här i livet som inte alltid är den exakt samma som någon annans. Denna rädsla för att leva ditt eget liv så som du känner inom dig känns rätt för dig, och även anpassa dig att leva som alla andra är ursprunget till att du kom att bli någon som du egentligen inte är. Rättare sagt så tror du dig endast vara någon som du egentligen inte är, vilket är dessa falska jag som du har skapat vilket i sin tur är de roller som du agerar och har identifierat dig med för att vara andra till lags och för att passa in.

Anledningen till att du gör det är alltså för att bli uppskattad av andra. Men det är alltså inte du som är uppskattad utan en roll som du agerar som du även har identifierat dig med vilket inte är den du är.

För att nå den du är, som du även kom för att vara behöver du välja att vara modig och följa din inre känsla för vad som känns rätt för dig (inte för andra), istället för att välja rädslan och följa samhällssynen eller andras anseende för hur och vad du ska göra (om det inte känns rätt för dig).

I grund och botten handlar allt som orsakar skada för oss här på jorden om att vi tror oss vara någon vi egentligen inte är. Egot har tagit över den rollen och vi lever genom rädslan eftersom vi inte längre vet vem vi egentligen är utan endast de roller vi agerar.

Genom att nå den du är, som du kom för att vara når du även förmågan att se igenom illusionen av det som är och även den som du kom att tro dig vara. Du förstår att rädslan orsakade detta eftersom du anpassade dig att vara som alla andra.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: