Leva ett magiskt liv

Om du öppnar ditt sinne och även börjar att följa ditt hjärta(även om du inte alltid förstår varför) så visar livet sin allra vackraste sida. Saker börjar då falla på plats som ett pussel lägger sina bitar. Det uppstår ett flow och synkronicitet blir till en vardag (men fortfarande lika magiskt). Ibland blir det helt stilla när hjärtat inte längre pratar till dig och du vet då varken ut eller in. Du fortsätter med dina dagliga göranden i avvaktan på ny vägledning. Denna tid är som att vara på ett stort öppet hav med en segelbåt men utan vind. Detta är bara en vilotid inför nästa våg av händelser som leder dig vidare längs den högre meningen med ditt liv. Där den högre meningen med ditt liv är att uppleva och agera med det som händer här och nu genom att du följer hjärtats röst.

Med ett öppet sinne låter du dig vägledas av hjärtat som vet vägen längs ditt högre syfte för att vara här. Det som hjärtat ber dig att göra är inte alltid helt logiskt. Du vet inte alltid vad detta val kommer att leda till för resultat. Men ditt hjärta vet och vägleder dig. Det är som att du ska åka till en ny plats som du aldrig har varit på och ställer in destinationen på din GPS som berättar för dig åt vilket håll du ska åka. Tack vare GPSen behöver du inte hela tiden tänka på hur du ska komma dit eftersom den hela tiden vägleder dig. Detta gör att du istället kan njuta av färden och uppleva allt som kommer längs din väg. Samma sak är det om du följer ditt hjärta i det du gör och väljer. Du vet inte riktigt vart du ska eller hur du ska komma dit. Men du kan njuta av färden och uppleva allt som kommer längs din väg. Du lever ditt högre syfte för att vara här på denna jord just nu.

Ditt hjärta vägleder dig hela tiden emot ditt högre syfte oavsett hur vilsen du är i upplevelsen. Ditt hjärta pekar hela tiden åt det håll där du kan leva ditt högre syfte. Du kommer märka hur livet transformeras till det bättre så fort du börjar göra detta. Du låter dig då vägledas emot din livsström vilket är ditt högre syfte för att vara här. När du upplever livet längs denna livsström så surfar du på livets våg och allt börjar upplevas följsamt. Det är som att paddla längs en strömmande fors med en kanot. När du följer strömmen i forsen åker du med utan att behöva paddla så mycket. Om du däremot försöker paddla kanoten emot den strömmande forsen så kan det bli väldigt tungt. Du kämpar envist åt ett håll men dras ändå med åt ett annat eftersom den strömmande forsen är så stark. Samma sak är det med din livsström. Om du försöker kontrollera allt som händer utan att följa ditt hjärta så kommer även livet upplevas som att paddla motströms i en starkt strömmande fors. Du upplever då förmodligen att livet är orättvist emot dig eftersom inget går din ”tänkta” väg. Men detta är endast livets sätt att vägleda dig tillbaka till det syfte som du själv har valt att få uppleva innan du kom för att uppleva denna värld.

Att följa ditt hjärta kan innebära vad som helst. Det kan handla om ett tillsynes obetydligt val som sedan leder dig till någonting helt otroligt som du i din vildaste fantasi inte kunde föreställa dig. Livet vet vad som existerar bortom nästa kulle (precis som GPSen). Du behöver inte kunna se utgången av allt utan endast ha tillit till processen och din inre känsla gällande hur du ska göra dina vägval längs denna process. Livet kommer att visa dig vägen oavsett var du befinner dig.

När du försöker kontrollera allt som sker och utgången utav det så tror du dig ofta ha kontroll över livet. Men det är omöjlig för dig att kontrollera något som du även är en del utav. Du kan välja hur du vill interagera med livet men du kan inte kontrollera utgången utav det. Det finns en plan som du själv som ditt högre jag har gjort som genomsyrar upplevelsen av ett fysiskt liv i en kropp här på jorden. Denna plan är din livsström som strömmar genom matrisen av möjligheter som denna plats verkligen är. Detta är en plats där allt är möjligt och du väljer hur mycket som du vill ska vara möjligt. Öppnar du ditt sinne och följer ditt hjärta så låter du dig vägledas genom matrisen av möjligheter på det sätt som du själv har valt som ditt högre jag att göra. Detta är trots allt det som du har valt att få uppleva genom ett fysiskt liv så du väljer inte att göra någonting annat än att följa ditt högre syfte. Försöker du däremot att kontrollera utgången av allt baserat på det som du redan känner till så öppnar du dig inte för nya möjligheter som kan överstiga din förväntan. Du håller dig istället kvar i invanda mönster som återupprepar sig. Det blir som en loop där du hela tiden kommer tillbaka till ruta ett. Självklart kommer du framåt även då precis som med kanoten som du försöker paddla motströms. Även om du stretar emot livet så pressar livet dig framåt längs din livsström. Men det tar betydligt mycket mer kraft av dig att kämpa emot ditt högre syfte än att följa det. Det tar dig även till många onödiga prövningar som är där för att få dig att vända om.

Om du vill uppleva ett magiskt liv så öppna ditt sinne för att du själv inte har alla svaren. Låt dig sedan vägledas av ditt hjärta som vet vad du behöver vilket baseras på det som du själv har valt som ditt högre jag att få uppleva av detta liv. Ta emot budskapen ur det som händer och bearbeta det direkt. Detta skapar i sin tur en följsamhet eftersom allt som händer är där för din skull, för din högre medvetenhet om den du ärs skull. Tar du inte emot budskapen så återkommer händelserna med budskapen tills du har gjort detta. Om du tar emot budskapen direkt så undviker du således dessa återupprepningar. Precis som när du följer ditt hjärta för att få uppleva ett flöde så gör du det även genom att ta emot budskapen direkt. Detta ger dig ett bättre flöde längs livsströmmen. Håll dig inte kvar i ett historiskt perspektiv som inte är dig gynnsamt. Förlåt allt som håller dig kvar. För om du inte gör det så är det som att du åter är i denna strömmande fors med denna kanot men har kastat ankar. Det strömmar fortfarande väldigt starkt men du sitter du fast med detta ankare och kommer inte vidare. Även detta kan upplevas hårt som om livet är orättvist emot dig. Men detta är endast ditt sätt att hålla dig kvar i någonting som inte längre gynnar dig. Förlåtelse är väldigt viktigt för att skapa ett bra flöde åt dig själv.

Att arbeta med dig själv och din medvetenhet om den du är på detta sätt är inte egoistiskt även om det kan verka så ur ett perspektiv som baseras på ego. Men eftersom i stort sett all upplevelse genom egot är spegelvänt så lyssna inte på det. Det finns inget egoistiskt i att följa din livsväg eftersom du inte har kommit hit för att leva någon annans liv. Andra kom hit för att leva sina egna liv. Vi alla har vår egen livsväg som är unik. Försök inte att följa någon annan om det inte känns rätt i ditt eget hjärta. Längs livsvägen möter du även dem som du ska dela samma väg med. Ibland kan detta vara för resten av livet, eller så kan det vara för en stund för att därefter gå skilda vägar. Denna stund kan vara exakt det som ni båda behövde för att kunna komma vidare längs era unika livsvägar. Där ni under denna stund har varit gåvor till varandras livsvägar men att de nu går åt olika håll. Att gå skilda vägar igen behöver inte betyda något dåligt, utan kan vara en förutsättning för att komma vidare längs livsvägen. När du följer din egen unika livsväg så kommer du allt närmare den du verkligen är och kan då känna hur livet strömmar genom dig. Detta ger dig mer livskraft att ge av den du är till andra. Ur ett visst ego-baserat perspektiv verkar det egoistiskt att fokusera på dig själv och det som är rätt för dig och din livsväg, medan det ur ett annat perspektiv ger ännu mer till varandra vilket är allt annat än egoistiskt. Är du inte själv hel så har du inte lika mycket att ge utav till andra. Tänk inte att det är egoistiskt att vandra längs din livsväg för det är just det du är här för att göra. Detta är allt annat än egoistiskt eftersom du hjälper helheten genom att göra så.

Att leva ett liv genom att låta livet vägleda dig genom ditt hjärta leder i sin tur till ett magiskt liv. Ett liv där möjligheterna överstiger dina vildaste förväntningar. Allt är för dig möjligt så låt dig vägledas till dessa möjligheter genom att öppna ditt sinne och ditt hjärta och följa det du känner där. Var den gåva till världen som du kom för att vara genom att vara den du är, som du kom för att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: