Leva genom hjärtat eller huvudet?

Som jag ser det idag så kan man leva ifrån två olika platser som en människa här på jorden. Den ena är genom huvudet och den andra är genom sitt hjärta.

Lever man genom huvudet så analyserar man allt och känner även ett behov utav att kontrollera utgången av allt. Det är även här egot förhåller sig. Man upplever en separation. Det där är dem och det här är jag, det där är dåligt och det här är bra, det där är fel och det här är rätt. Det är alltid en separation av någonting. Antingen det ena eller det andra. Eller om man ska säga att det alltid är en dualitet där det finns två sidor av samma sak och en skala däremellan. Någonstans på denna skala så anser man sig själv befinna sig inom varje område. Genom huvudet så anser man sig inte vara hela denna skala utan endast en del utav den. Allt det andra är någon annan eller någonting annat.

Lever man genom hjärtat så känner man hur det är istället för att analysera hur det borde vara baserat på sina nuvarande sanningar. Man tolkar det inte genom att tänka utan känner i hjärtat hur det är istället. I hjärtat finns inget ego utan där når du den du verkligen är. I hjärtat finns inte heller någon separation, utan allt är ett i denna plats. Man inser att det finns olika perspektiv att uppleva en och samma sak och även att allt är sant ur det perspektiv som det upplevs ifrån. Man är själva skalan och både det mörka och det ljusa även om man ännu inte är medveten utav allt som man är. Genom att leva genom hjärtat så når man en allt högre förståelse och medvetenhet om den man verkligen är. Man når denna förståelse och medvetenhet genom det man upplever både i det yttre och i det inre. Allt är ett, och allt är den man är. Att leva genom sitt hjärta är att vara den man är, som man kom för att vara.

Detta är inte svart eller vitt (det vill säga antingen huvudet eller hjärtat). På sin resa att börja leva genom hjärtat pendlar man mellan dessa två ställen att uppleva sig vara en människa här på jorden. Ju längre man kommer på denna resa, desto mindre separation upplever man. Allt mindre stör man sig på andra människor och alltmer upplever man sig även vara. Allt mindre låter man egot kontrollera det som man gör och väljer, och alltmer lyssnar man till sitt hjärta istället. Alltmer förhåller man sig i hjärtat som den man är, som man kom för att vara och allt bättre flöde upplever man även i det man tar sig för. Man blir alltmer ett med sitt högre syfte för att vara en människa här på denna jord. Man lever sitt syfte och älskar att vara där man är just då. Det är så det är meningen att upplevas att vara en människa på denna jord. Kärleksfullt och ett flöde av kreativitet.

Du är gåvan som denna värld nu får ta del utav. Du är även det som livet har önskat uppleva genom formen av dig. Om du lever genom hjärtat så låter du dig vägledas in i formen av den du är och livet blir följsamt. Detta är att vara den du är, som du kom för att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: