Leva rätt

Datum:
2013-07-21

Jag fick en förfrågan om att göra ett inlägg om hur man ska leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet.

Det var ett tag sedan jag gjorde en uppdatering på denna sida. Så varför inte smaka på frågeställningen och känna vad som kommer ut av den och samtidigt få en uppdatering här. Jag har varit upptagen med min bok som jag jobbar med för närvarande. Därför har denna sida blivit lite lidande. Samtidigt skriver jag endast här när jag känner att det är läge att göra det. Jag följer min inre känsla i det jag gör och det fanns säkert en högre anledning till att jag fick förfrågan om att göra ett inlägg om detta. Så låt se vad det kommer ut av det.

Frågan är alltså: Hur ska man leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Frågan är jätteintressant tycker jag själv, men även väldigt bred och täcker mycket i en och samma fråga. Låt oss dela upp den lite.

Vad är rätt? Finns det ens något som är rätt eller fel?

Som jag ser det numera existerar det inte något sådant som rätt eller fel, utan endast medvetenhet eller omedvetenhet. Vi kan agera medvetet eller omedvetet.

Vips dyker nästa fråga upp i huvudet.

Vad menar jag med medvetenhet och omedvetenhet?

Är det att man är väldigt intelligent och väldigt mycket smartare än någon annan om man är medveten, och dum och ointelligent som omedveten? Nej, det är inte så jag menar utan det jag menar är medvetenhet om den man är (vilket inte är kroppen som man upplever igenom). Beroende av hur medveten man är om den man är, desto högre perspektiv upplever man av tillvaron och desto högre perspektiv agerar man igenom i tillvaron.

I boken jag skriver så handlar livet här på jorden om att uppleva händelser för att höja sin medvetenhet om den man är. Allt som man får uppleva har ett budskap som höjer ens medvetenhet. Baserat på ens medvetenhet så formas även tillvaron som man upplever. Nu ska vi inte gå in på djupet av boken jag skriver men sett ur ett högre perspektiv så är vi ett med allt. Allt är ett och samma medvetande som vi har olika medvetenhet om. Du har ditt perspektiv att uppleva det ifrån, jag har mitt och så vidare. Tillsammans har vi kommit för att höja denna medvetenhet, vilket vi gör genom det vi får uppleva i livet av varandra och så vidare. Detta innebär även att vi som befinner oss här i denna verklighet inte är fullt medvetna om den vi är, eftersom då skulle det inte finnas någon medvetenhet att höja. Givetvis kan vi komma för att bidra till att höja medvetenheten vilket vi alla gör ändå. Men detta innebär att vi är omedvetna till en viss grad och genom det vi får uppleva höjer vi vår medvetenhet.

Detta innebär då givetvis även att man kan agera med medvetenhet eller omedvetenhet om den man är. Det vill säga man agerar själviskt och bara tänker på att förkovra sig själv medan andra får lida. Att man gör det utan omtanke om andra människor eller djur och natur. Man kanske gör det för att tjäna pengar kosta vad det kosta vill. Detta är vad jag ser som att agera omedvetet. Att agera medvetet är det motsatta. Där ser man att man är sin del av tillvaron och har kommit för att bidra att höja medvetenheten på denna planet genom sig själv och även genom andra. Att om man skadar någon annan så skadar man även sig själv. Allt är ett på ett högre plan. Själviskhet är omedvetenhet.

Vi kan även uppleva medvetet eller omedvetet. Då ser jag det till perspektivet vi har förmågan att uppleva livet och det som händer i det. Även här har det att göra med medvetenheten om den vi är och varför vi har kommit för att uppleva livet här på jorden. Det vill säga vår innebörd av att leva som en människa på denna planet. När vi upplever medvetet ser vi budskapet i det vi får uppleva. Vi ser att det har en avsikt att vara där. Detta ger oss även indikationer om det som vi behöver höja vår medvetenhet om (det är trots allt därför vi kom för att vara). Men vi upplever inte att händelsen påverkar oss på ett personligt plan. Vi förstår att det som händer och den vi är inte är ett. Därför finns även en förståelse för de som agerar omedvetet. Man är medveten om att alla är vi här för att höja vår medvetenhet om den vi är och även att alla befinner sig på olika nivåer av medvetenhet och agerar därefter. Detta är varken bättre eller sämre utan det är där de är. Alla är vi på vår resa emot en högre medvetenhet här på jorden. Att uppleva omedvetet handlar om att man inte är medveten om den man är. Man har då identifierat sig med allt möjligt. Roller, saker, det som händer i livet och så vidare. Då upplever man att det som händer i ens liv är ens liv. Man tror det är riktat emot en själv och det blir personligt. Livet är som en berg och dalbana som går upp och ner med det som händer i ens liv. Man ser inte budskapet i det som händer eftersom man inte ser över händelsen utan tror sig vara den.

Tillbaka till frågeställningen finns det rätt eller fel?

Nej inte som jag ser det. Man kan agera från olika medvetandenivåer. En omedveten handling kan givetvis upplevas som felaktig. Men ur ett högre perspektiv så är de inte medvetna om det, eller sig själva och därav befinner sig på den nivån av medvetenhet. Detta är varken bra eller dåligt, rätt eller fel, bättre eller sämre utan så det är just nu.

Då kommer vi till delen sig själv eller andra i frågan: Hur ska man leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Vi kommer åter tillbaka till vem är en själv och vem är de andra. På ett högre plan är vi alla ett och har tillsammans kommit för att höja vår medvetenhet genom att få uppleva varandra. Alla har vi vårt högre jag som har valt att inkarnera en form av liv. Den som inkarnerar är det lägre jaget i den form som är din kropp som du kan uppleva igenom. Det som inkarneras är den du är. Det vill säga det medvetande som du är och även alla andra som vi kan vara olika medvetna om. Du är alltså den medvetna delen av det medvetande som du är. Allt som du nu kan uppleva är den du är, eftersom det är den du är som inkarneras. Du kan uppleva den du är både inom och utom dig. Om man ser det som att vi är här tillsammans som ett team för att av varandra, genom varandra kunna höja vår medvetenhet om den vi är. Då ser man ganska snart att själviskhet, girighet och att utnyttja andra för egen vinnings skull är en ganska kortsiktig och inte så smart plan ur ett högre perspektiv. Om vi nu har kommit för att höja vår medvetenhet gemensamt av varandra så är det givetvis gynnsamt att samarbeta. Men även att uppleva omedvetenhet ger en högre medvetenhet om hur det är att uppleva det. Så även genom omedvetenhet höjer man sin medvetenhet genom det.

Nästa del: aktiva val i frågan: Hur ska man leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Ur det perspektiv som jag ser aktiva val är det ur det perspektiv varför vi har kommit för att vara den vi kom för att vara. Det vill säga de val man behöver göra för att följa den högre meningen med ens liv och för att komma in i formen av den man är. Dessa aktiva val görs genom medvetna val.

Då kommer nästa frågeställning som hoppar upp i mitt medvetande: Vad är ett medvetet val?

Som det beskrivs i boken jag skriver så är medvetna val de aktiva val som man gör baserat på sin inre känsla för vad som är rätt att göra just då, för dig. Den inre känslan som menas kommer genom sitt lägre jag, äkta jag, äkta kärna, autentiska själv eller vad du väljer att kalla det. Ditt lägre jag har en ständig kontakt med ditt högre jag även om du själv inte har en medveten kontakt med ditt högre jag (vilket även är möjligt). Den inre känslan ska kännas positiv och uppmuntrande. Känns den lite negativ och kanske även straffande som typ: “Gör så för annars är du knäpp!” så är det förmodligen ditt ego och inte ditt lägre jag. Det är inte det som menas, och det är inte heller ditt intellekt som menas som försöker se vad som komma skall. Typ: ”Vad blir resultatet om jag väljer si, eller om jag väljer så?” och så väljer du det som du tycker kommer att ge bäst resultat. En fråga dyker upp i mitt huvud nu: Hur bra är du på att sia din egen framtid? Vilka möjliga vägar kommer du att välja som du inte är medveten om med ditt intellekt? Förmodligen inte så många. Vad som menas är din inre känsla för det som känns rätt för dig oavsett om du vet vad det kommer att ge för resultat. Givetvis bör du använda ditt intellekt för att känna om det verkar rimligt så att du inte hoppar utför ett stup till exempel.

Om nu ditt högre jag vet den högre meningen med ditt liv och även har valt det du nu får uppleva. Vore det inte medvetet att välja att följa ditt högre jag i de val som du gör som ditt lägre jag, även om du inte får hela kartan för det liv som du kom för att leva? Du kom för att höja din medvetenhet genom ditt lägre jag, och det var ditt högre jag som valde dig att göra så. När du lämnar denna planet så återgår du till ditt högre jag med all den medvetenhet som du har anskaffat genom att uppleva som ditt lägre jag. Om du var medveten om detta, vore det då inte mycket smartare eller rättare sagt mer medvetet att välja att bli ett team med ditt högre jag? Trots allt är ni ett och samma och inte alls separerade, även om du kanske har skärmat av kommunikationen genom de roller som du agerar genom ditt ego. Tänk vilka möjligheter som kan finnas som du inte är medveten om men som ditt högre jag är som finns ute i det ovissa.

Aktiva val är för mig att göra medvetna val baserat på min inre känsla för vad jag behöver göra eller välja. Personligen har jag levt så de senaste två åren och ännu  har det inte fört mig till några dåliga val.

Sista delen av frågan nuet: Hur ska man leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Då dyker nog frågan upp även om det kanske är självklart: Vad är nuet?

Som jag ser det och som även beskrivs i boken jag skriver är att nuet är där det är. Det vill säga allt som är, är i nuet, och allt som inte är, är inte i nuet. Allt som inte är har antingen varit eller komma skall, och det som varit och det som komma skall existerar inte nu. Det finns inte där vi befinner oss. Men om det inte finns, var befinner det sig då? I din tankevärld.

Så fort du tänker är du inte här och nu, utan du har försvunnit in i dina tankar om det. Det vill säga det du upplever genom dina sinnen tolkar du baserat på dina sanningar som du har accepterat som dina. De flesta av dem har du förmodligen även ärvt av dem du växte upp med och samhället som sådant. Så särskilt mycket av det du vet är inte du som vet, utan något som du har fått veta av någon annan. Det där kändes kanske lite hårt. Men om du frågar dig själv: Hur vet jag det jag vet? Får du något bra svar?

Nuet är att uppleva det som är utan din tanke om det. Det finns heller inga värderingar eftersom även de kommer av de sanningar som du har accepterat som dina. Att vara i nuet är att vara i medvetenhet. Du når det även genom meditation när du går bortom tankarna, och du når det även när du gör någonting och är fullständigt närvarande och inte har några tankar om det. Du kan göra saker utan att tänka. Det är faktiskt möjligt, och du är även mer närvarande när du gör det då.

Om vi tar hela frågan nu: Hur ska man leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Som jag ser det idag vilket förmodligen kan ändra sig eftersom vi ständigt höjer vår medvetenhet om den vi är. När man tror att man har den högsta medvetenheten och att man vet allt så har man stannat i sin utveckling. Då är man inte längre öppen för att veta, och därmed höjer man inte sin medvetenhet längre. Det finns alltid en högre medvetenhet än den jag har i nuvarande ögonblick.

Så hur gör man nu om man ska leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Att leva ärligt med nyfikenhet, lyhördhet, medvetenhet om vem man är, varför man är här, vem andra är och medvetenhet om att det egentligen inte är någon annan utan en annan form av den du är, och göra det man gör genom sin inre känsla utan att tänka för mycket.

Där kom allt på en gång såg jag. Jag stegar upp det istället i prioriteringsordning.

1. Prioritera dig själv (det där kan ju verka själviskt).

Det som menas är att prioritera att lyssna till sig själv (den inre rösten). Jobba med att vara lyhörd för det du upplever. Försök att se budskapet i det du får uppleva. Träna på att ständigt bli en bättre version av dig. Höj din medvetenhet som högsta prioritet. Varför? Genom att höja sin medvetenhet om den man är upplever man även livet som något helt fantastiskt. Man märker även att ju närmare man kommer sitt lägre jag genom att skala bort ego-rollerna som identiteter och använda dem som roller så upplever man en enorm frid av att vara sig själv. Man märker även att man stör sig allt mindre på andra och annat. Man upplever ur det högre perspektivet och ser att alla är på sin resa genom ett tillstånd av omedvetenhet mot högre medvetenhet. Mår du bra så kan du ge av dig själv till andra på ett helt annat vis, och du börjar agera medvetet vilket automatiskt kommer till steg 2 hur man ska agera mot andra.

2. Se andra för den de är.

Alla är på en resa genom ett tillstånd. Alla har olika medvetenhet om den de är. Alla har sina sanningar och upplever inte tillvaron på samma sätt som dig. Ta inte åt dig personligen av vad någon annan säger till dig. De har inte din bild av verkligheten eller dig. Du behöver inte heller projicera hur du uppfattar dig själv till någon annan. De uppfattar det ändå inte så som du önskar. Det är helt bortkastad energi. Att agera rätt mot andra är att se dem för vad de är. Försök inte att förändra någon annan för att du ska tycka om dem. Vill de förändras så ge dem råd om de är villiga att ta emot. Men tvinga dig inte på dem. Det tas ändå inte emot och återigen slösar du med din energi.

3. Aktiva val och leva i nuet.

Det har vi redan bearbetat känner jag. Men prioritera nummer 1. Du kan inte förändra världen genom att förändra något annat förutom dig. Börja alltid med dig själv, och höj din medvetenhet om den du är. Genom att göra det förändrar du världen genom att vara den du är. Dessa aktiva val genom din inre känsla kommer att föra dig till formen av den du är och saker börjar falla på plats som utav sig själv. Du kommer in i livsströmmen eller din högre mening för detta liv. Du når det du behöver uppleva för att höja din medvetenhet. Du får leva lycklig och fri eftersom du är den du är. Att försöka vara någon annan tar bara en massa energi. Det är mycket att leva upp till om man ska passa in i mallen för hur man ska vara i samhället. Du kommer aldrig någonsin att göra det, den ändrar sig allteftersom. Var dig själv, och var äkta istället både mot dig själv och mot andra. Då kommer allt det andra att lösa sig av sig själv.

Det var vad som kom ut ur frågan: Hur ska man leva rätt, göra rätt mot sig själv och andra med hjälp av aktiva val och leva i nuet?

Kommentera

%d bloggare gillar detta: