Leva som dig själv

Jag fick en känsla att jag ska dela med mig av någonting ur min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Jag blundade och bläddrade fram ett budskap ur boken. Det blev ett stycke ur budskapet “Leva som dig själv”. Detta stycke beskriver perspektivet att leva utan illusionen av att tro sig vara egot. Det vill säga när du når den du är, som du kom för att vara. Ur detta perspektiv upplever du dig vara fri att vara den du är, som du alltid har varit, och alltid kommer att vara. Allt är som det ska vara ur detta perspektiv. Just detta stycke belyser även den energi som du består utav. Allt är egentligen energi som består av ljus. Detta ljus har olika vibrationer med olika hög frekvens. Även din nuvarande kropp består av ett ljus som vibrerar i en viss frekvens där frekvensen beror på din nuvarande medvetenhet om den du är.

Man skulle även kunna beskriva det ur detta perspektiv. Allt är ljus, och mörker är avsaknad av ljus. Mörker kan jämföras med att vara omedveten om det ljus som man är. När man höjer sin medvetenhet om den man är, desto mer ljus eller högre frekvens av ljus består man utav. Ljus är den man är, och mörker är det som man ännu inte är medveten om att man är. Genom att belysa det som man ännu inte är medveten utav transformerar alltså om mörker till ljus.

Allt är den du är som du får uppleva både utom dig och inom dig. Utom dig så får du uppleva en spegelbild om den du är inom dig. Alltid är du inte medveten om denna spegelbild inom dig vilket kan skapa en slags olustkänsla. Detta är det mörker som beskrivs som ännu inte har belysts. Genom att vända dig inåt inom dig själv och belysa detta mörker genom att acceptera detta som den du är så transformeras således mörkret om till ljus. Detta ljus som är den du är kan du även känna i den fysiska kroppen som en slags kärlekskänsla. I den fysiska kroppen så handlar det om en slags olustkänsla som du accepterar inom dig som den du är, vilket sedan transformeras om till en kärlekskänsla eller en transparent känsla som inte påverkar dig på samma sätt. Energimässigt är det mörker som du belyser med din närvaro vilket sedan transformeras om till ljus.

Ju mer du transformerar om till ljus inom dig själv, desto mindre saker i det yttre kan skapa dessa olustkänslor inom dig. Du upplever dig allt friare och allt färre saker påverkar dig i negativ bemärkelse eftersom det yttre blir en allt klarare spegelbild om den du är inom dig. Du ser igenom det som händer och det påverkar dig inte längre på samma sätt. Det blir inte personligt eftersom det inte längre speglar omedvetna delar som förhåller sig med egot. Samtidigt blir du även en allt klarare spegelbild om den du är till andra. Alltmer ljus flödar igenom dig som du består utav och allt lättare kommer du att känna dig. Detta påverkar i sin tur även hur du agerar emot andra. Du påverkas inte på samma sätt av händelser eftersom du upplever och agerar genom ett allt högre perspektiv.

Vill du förändra världen så ”var den förändring som du vill se i världen” som Mahatma Gandhi sa. Eftersom du är en del av allt som är så är det just så en förändring bör ske. Inte genom att försöka förändra någon annan. De andra är ändå den du är i sin upplevelse utav det. Genom att spegla det ljus som är den du är till andra så påverkar du även andra genom att vara den du är.

Ett stycke ur budskapet “Leva som dig själv”

“När du lever som dig själv så känner du dig hel. Du finner att saker som tidigare har upprört dig inte längre berör dig. Du finner dig även mer självsäker och levande än du någonsin tidigare har gjort, och du har mer energi att ge av till andra som behöver det som du nu har ett överflöd av. Den energi som menas är kärlek men kallas även för ljus. All energi är ljus som kan upplevas som kärlek. Du är en ljusbärare som inte behöver nämna det till någon för att det ska märkas, utan de märker det genom ditt sätt att uppleva situationer och hur du upplever samvaron med andra. Det andra upplever i tillvaron kring dig är att de själva känner sig hela genom den närvaro som uppstår när du är med dem. Du leder dem omedvetet till det ljus som de har inom sig. Du är en budbärare till andra om att de har ett ljus inom sig själva. Detta ljus är i själva verket den de själva är som de har glömt av i jakten på all den kärlek och uppskattning som de försöker få ifrån andra än dem själva. Det ljus som du bär och utstrålar speglar det ljus som de bär inom sig.” – ur boken Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: