Lever du i ett DMZ?

Hur har du det i din nuvarande tillvaro? Har du en möjlighet att ta dig vidare ifrån där du befinner dig just nu, eller anser du dig ha fastnat där du just nu befinner dig och ser inga möjliga utvägar?

Kanske har du fastnat i ett DMZ och upplever en begränsad tillvaro där du just nu är. Begränsad av din egen medvetenhet om den du är vilket är det som du för närvarande anser vara sant.

DMZ står för DeMilitarized Zone och används inom IT-området. DMZ kan man likna vid en frizon som är avskild med brandväggar. Ofta används DMZ för att placera vissa datorer/servrar där som ska ta emot data ifrån Internet för att sedan förflytta detta data in till det interna nätverket. Det kan givetvis vara andra nät än Internet men tar det som ett exempel. Trafik ifrån Internet når enbart detta DMZ och har inte tillgång till det interna nätverket förutom genom den dator/server som står på detta DMZ. Det är alltså en brandvägg ut mot Internet och en brandvägg till det interna nätverket. En brandvägg kan liknas med en vägg som man gör små hål i där endast viss trafik får passera. På så vis skyddar man det interna nätverket ifrån Internet ifrån olika hot som till exempel olaga intrång.

Varför gör jag jämförelser med IT-området kanske du undrar. Ofta görs jämförelsen med att man lever i en bubbla. Detta innebär att du inom denna bubbla har tillgång till allt inom dig själv medan du begränsar din upplevelse ut ur bubblan och även andras tillgång till dig inom bubblan. Denna jämförelse upplever jag tämligen begränsad. Som jag ser det så består det av flera bubblor som jag beskrev ett DMZ. Ett yttre nät som till exempel Internet och ett inre nät vilket kan vara företagsnätet. För din del handlar det om din yttre värld (den fysiska) och din inre värld som är den du är som du kan nå inom dig själv. DMZ i det här fallet är din nuvarande illusion av den du anser dig vara som är begränsad av en yttre och en inre brandvägg vilket är dina nuvarande begränsade sanningar om den du är.

En yttre brandvägg använder du för att skydda dig emot andra. Du agerar olika roller som du inte är för att andra inte ska kunna komma åt dig och nå in i det allra heligaste. Roller som du även har identifierat dig med och tror dig vara vilket har skapat dina falska jag som förhåller sig till egot. Dessa falska jag som egentligen enbart är roller skärmar även av den du verkligen är. Du skyddar dig alltså inte enbart emot någon annan, utan även emot den du verkligen är. Du hamnar så att säga i ett DMZ och kan enbart uppfatta så mycket ur denna frizon som du är öppen för. Inom IT-området så öppnar man portar igenom en brandvägg för att tillåta viss trafik, och för din del handlar det om att öppna dig för nya sanningar.

Givetvis har du de nödvändigaste portarna öppna emot din yttre fysiska värld som din hörsel, syn, känsel, smak, och luktsinne (förutsatt att du inte har nedsatt funktionalitet inom dessa områden). Om du lever i ett DMZ så har du ofta en begränsad förmåga att uppleva din inre värld. Du känner förmodligen känslor inom dig men du tolkar dem förmodligen som en bisak som påverkats av din yttre värld. Kanske har även detta trubbats av att du inte längre uppmärksammar känslorna heller. De ger dig inga lärdomar längre på så vis utan enbart en reaktion på den yttre världen. Du kan jämföra detta tillstånd med att du är instängd i en låda som har fem hål. Den yttre världen kan du uppfatta genom dessa fem hål vilket är de fem sinnen som du kan tolka den yttre världen igenom. Det som du har möjlighet att uppfatta igenom dessa hål filtreras även och tolkas baserat på din nuvarande uppfattning om vad det är vilket så att säga skapar din nuvarande verklighet. Den som du känner till. Men det finns så mycket mer än det.

När du är medveten om att detta DMZ eller denna frizon egentligen är en begränsande faktor för den du verkligen är. Då kommer du medvetet att börja höja dina nuvarande sanningar vilket successivt öppnar upp för en verklighet med en betydligt tydligare bild om hur den verkligen ser ut. Du börjar uppfatta budskap i det som du får uppleva både utom och inom dig när du har öppnat upp ditt DMZ så pass mycket att du kan se klarare. Detta höjer successivt din nuvarande medvetenhet om den du är vilket du får uppleva både i det yttre och i det inre.

Lever du i ett DMZ eller har du öppnat upp portarna till en större verklighet?

Utom dig upplever du en spegelbild om den du är inom dig. Det vill säga i händelser, i möten med andra människor så upplever du saker som skapar känslor inom dig om den du är. Din inre känsla av det yttre är den du är. Ibland upplevs inte detta så kärleksfullt vilket visar dig en omedveten del om den du är inom dig. Lever du i ett begränsat DMZ så har du inte kopplat samman din inre känsla med den du är, eller den yttre upplevelsen som en spegelbild om den du är. Det yttre är separerat ifrån den du är inom dig. Det hänger inte samman. Detta får dig att slå ifrån emot det yttre som visar dig den du är inom dig. Uppmärksamheten går inte inåt eftersom dessa portar inte är öppna ännu.

Din inre brandvägg skärmar av den du är ifrån den du upplever dig vara. Men känslor kan du ändå känna vilket är ett bra hjälpmedel för att nå en högre sanning om den du är. Inom dig kan du även höra saker som kan vägleda dig vidare i livet. Men denna förmåga har oftast spärrats bort av din inre brandvägg. Detta händer när du är så starkt identifierad med den inre rösten att du inte längre kan höra den utan istället tror dig vara den. Inom dig kan du höra röster av dina guider, ditt högre jag, tankar som du har tagit emot ifrån andra, egots begränsade röst som säger att du inte duger och så vidare. Denna röst är som tankar inom dig. Genom meditation kan du lära dig att bli den som observerar de tankar som kommer inom dig istället för att tro dig vara dem. Meditation är ett mycket kraftfullt hjälpmedel för att öppna upp din inre brandvägg och släppa in dig till det allra heligaste vilket är den du är.

När du är den som observerar de tankar som uppenbaras så kan du även särskilja dessa. Du kan nå en medveten kommunikation med både ditt högre jag, dina guider med flera. En helt ny värld öppnar sig som befinner sig inom dig men som du inte kan förnimma om din inre brandvägg spärrar av denna upplevelse. Du når även förmågan att släppa tankar som inte gör dig någon nytta. Eftersom tankar även skapar känslor inom dig som baseras på dina nuvarande sanningar så gör du dig en mycket stor tjänst genom att meditera och lära dig att vara den som observerar tankarna istället för att tro dig vara dem. Egots tankar kan får dig att se ner på dig själv som att du inte duger som du är. Detta kan få dig att leva genom rädsla istället för genom kärlek. Dessa tankar som inte gynnar dig kan du alltså observera och låta lämna dig. Likt ett moln som passerar en klarblå himmel är du den som observerar molnet passera utan att ge den mer uppmärksamhet än vad som krävdes för att observera molnet.

För att summera detta inlägg med jämförelsen med ett DMZ så handlar det alltså om en förklaringsmodell angående vad en begränsad sanning får dig att uppleva. Även hur en väldigt fast och bestämd åsikt om vad som är sant och vad som inte är det kan få dig att fastna i detta DMZ. Ett öppet sinne är vägen ut ur denna plats genom att börja uppfatta din inre värld som den du är och din yttre värld som en spegelbild som visar dig den du är inom dig.

Allt är där för din skull att uppleva och känna inom dig. Du är inte separerad ifrån det utan du är allt detta. Eventuellt ser du det genom ett begränsat perspektiv vilket är detta DMZ med begränsande brandväggar vilket är dina nuvarande sanningar.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: