Livet vet

Att följa ditt hjärta innebär även att släppa taget om allt kontrollerande. Allt behöver inte kontrolleras av dig utan du kan låta livet sköta vissa saker åt dig. Livet vet vad du behöver och vet även vad du har kommit för att uppnå med ett liv på jorden. Livet vet mer än du själv vet om detta. Därav är det gynnsamt även för dig att låta livet ta hand om vissa saker åt dig.

Att släppa taget kan upplevas obehagligt. Allra helst om du har ett starkt kontrollbehov om hur allt ska vara. När du väl börjar förlita dig på att livet kan avgöra vad som är bäst för dig så kommer du märka hur livet vägleder dig bortom vad du själv kunde se som möjligt. Oftast begränsar du dina egna möjligheter genom att försöka kontrollera utgången av allt. Anledningen till det är att du endast ser ur det perspektiv som du har uppnått just nu. Du ser inte bortom kullen så att säga.

När du släpper taget och låter livet vägleda dig så kommer du även in i det flöde som är dig menat. Du kommer in i ett “flow” där du och livet går åt samma håll. Du och livet är inte separerade ifrån varandra utan är en och samma även om du just nu upplever det igenom en kropp ur det perspektiv som du har valt för detta liv.

Detta flow kan du jämföra med att du paddlar en kanot i en strömmande fors. Föreställ dig att det håll som forsen strömmar är meningen med ditt liv (det vill säga din livsström) och kanoten är du. Du försöker kontrollera allt med ditt intellekt och det som du hittills har lärt dig. Det vill säga dina nuvarande sanningar. Envist försöker kontrollera denna kanot och paddlar motströms utan att veta varför. Kanske var det någon annan som berättade för dig att du ska paddla åt det hållet och du tror att detta är rätt väg för dig. Utan att lyssna till ditt hjärta fortsätter du att paddla motströms. Du upplever att detta är mycket tungt och att forsen är emot dig. Den är orättvis och elak emot dig som låter dig kämpa så hårt. Att paddla motströms ger dig även lärdomar så det är inte fel även om det är väldigt tungt. Förr eller senare orkar du inte paddla motströms längre så du släpper kontrollen och låter dig flyta med i forsens riktning. Du börjar istället att följa ditt hjärta och låta livet vägleda dig. Du tar några paddeltag för att hålla kursen och hjälpa till lite. Men i det stora hela så flyter det på som utav sig själv och du har även tid att njuta av färden.

Samma sak är det med livet. Går du motströms emot din egen livsström så kommer du att uppleva det som att livet är emot dig. Men så är inte fallet utan det är du som inte följer ditt hjärta och låter dig vägledas dit där du behöver vara. Livet vet vägen dit och du vet även detta inom dig själv. Innan du kom för att uppleva detta liv så har du själv deltagit i att ta fram en plan för vad du önskar uppleva med detta liv. Du får inte med dig hela planen men du kan få vägriktningen under resans gång. Vägriktningen får du genom att höra eller känna inom dig gällande vad som är rätt för dig att göra eller välja. Ibland så varken hör du eller känner du inte någonting. Detta är de tillfällen som du behöver lämna över kontrollen och låta livet sköta det åt dig. Kanske är det bara att flyta med just då och du inte behöver ta några paddeltag. Men sen kommer nästa våg och då är det dags att paddla igen och för att följa med i dess flöde.

Det är inte meningen att du ska vara medveten om hela planen för ditt nuvarande liv eftersom det handlar om att uppleva själva resan. Det är resan längs livsströmmen som kommer att ge dig en högre medvetenhet genom det som du får uppleva. Upplevelsen av ett liv är vad du har kommit för att uppleva. Följer du ditt hjärta (som leder till din livsström) så kommer du även nå de upplevelser som du valde innan du kom för att vara i detta liv. Destinationen är egentligen ointressant eftersom det viktiga är att du får uppleva det som du behöver, och livet vet vad du har kommit för att uppleva under detta liv. Livet visar dig hela tiden vägen. Antingen genom att låta dig få uppleva motstånd eller följsamhet av livet. Givetvis kan även vissa prövningar upplevas som motstånd. Men känns det ändå rätt i hjärtat så är det bara att “paddla på” och fortsätta rakt igenom prövningen så kommer du ut på andra sidan utav den med de erfarenheter som prövningen gav dig. Det är genom prövningar som du når högre medvetenhet om den du är eftersom du vid dessa tillfällen ges möjlighet att ifrågasätta den du är genom det som händer.

Lita på att livet vet bättre och visar dig vägen så låter du dig även ledas till ditt högre syfte för detta nuvarande liv. Det högre syftet är att följa din livsström oavsett vart den leder. Att följa din livsström kommer inte att upplevas betungande utan det känns motiverande att fara längs denna. Det kommer att kännas som att du är på helt rätt plats och får göra helt rätt saker som du bara älskar att få göra. Det är meningen att livet ska upplevas så. Du har din fria vilja att göra hur du än önskar. Inget är egentligen fel utan endast olika sätt att navigera i upplevelsen som vi kallar för ett liv. Jag föredrar dock att följa mitt hjärta eftersom detta vägleder mig dit som jag har valt att vara. Även om jag inte kan se slutresultatet av det jag väljer så väljer jag ändå att följa hjärtat eftersom jag vet att jag inte kan se “över kullen”.

Uppnår vi inte det vi kom för att göra under detta nuvarande liv så kan vi återkomma flera gånger och ta vid där vi sist lämnade upplevelsen. Tänk dig själv om du som ditt högre jag har valt en speciell väg att vandra. Ur ett högre perspektiv ger denna väg dig exakt det som du behöver för att komma vidare i evolutionen av den du är. Sedan kommer du till jorden och bygger upp ditt ego och låter den kontrollera allt. När du väl sedan lämnar denna upplevelse och blir ett med ditt högre jag igen så märker du att hmm… det där blev ju inte riktigt som jag tänkte mig. Men vad sjutton, jag kör ett “race” till och går ner i upplevelsen av ett fysiskt liv. Om och om igen fortsätter du inkarnera liv för att komma vidare i evolutionen av den du är.

Att lyssna till hjärtat, följa magkänslan eller vad du än vill kalla det är att lyssna till det högre inom dig. Du låter dig då vägledas av ditt högre jag, dina guider med flera som vet varför du är här och vad du har kommit för att uppnå. De vet även vad som är möjligt bortom vad du själv kan se när du väl är inom upplevelsen av ett liv. När du skingrar egots felaktiga funktionalitet så återkommer även förmågan att medvetet kommunicera med det högre inom dig. Det är där hela tiden men du hör inte när du enbart förhåller dig med egot som om det vore den du är. Därav är känslan i hjärtat ett bra sätt att låta dig vägledas eftersom det är så kommunikationen sker när du inte har en medveten kontakt och kan kommunicera direkt telepatiskt.

Oavsett hur du gör så leder det dig framåt. Även om du kanske inte uppnår allt som du har valt att göra under detta liv så kommer du ändå vidare. Alla upplevelser ger medvetenhet även om du kanske inte blir medveten om det när du upplever det, utan först när du har lämnat upplevelsen som sådan.

Lita på dig själv, lita på din inre röst för den vägleder dig dit där du behöver vara. När du inte kan känna eller höra någonting så lita på att livet vet vad du behöver och följ bara med. Var det flöde av livet som du kom för att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: