Livet vill alltid ditt bästa

person standing on hand rails with arms wide open facing the mountains and clouds

Kanske kan titeln till detta inlägg vara en trigger. Förmodligen känner du så om du är mitt inne i dina prövningar just nu där livet inte alls verkar vilja dig något gott. Då känns det nog snarare som att du stramas åt av livet och du upplever dig begränsad utan några möjligheter att göra det du verkligen vill. Du upplever dig vara fast i mönster som verkar omöjliga att ta sig ur.

Ställ dig frågor som dessa:
Vad är livet egentligen och vem är den jag upplever mig vara?
Hur stort perspektiv upplever jag livet igenom just nu?
Kan jag se det större budskapet i det som sker?
Förstår jag vad livet vill för mitt bästa?
Vet jag mitt eget bästa?
Vem är jag?

Svaret på frågor som dessa kan hjälpa dig att komma till insikt om att livet egentligen är mer än det som händer dig just nu. Genom att ifrågasätta dessa saker inom dig själv når du successivt allt högre svar, och när du förändrar dina sanningar till högre ser du även alltfler möjligheter ur allt högre perspektiv. Detta gör att du inte längre upplever dig vara fast på samma sätt vilket hjälper dig att komma ur dina gamla mönster.

Ur detta högre perspektiv om livet och om vem du är kan du uppmärksamma att livet orkestreras för ditt allra högsta bästa. Men alltid upplever du det givetvis inte som så. Allra minst när du är i dina svåra prövande stunder där perspektivet begränsas till det som händer just då och du tolkar det som händer genom det lägre perspektivet. Men medvetenheten om att livet orkestreras för ditt allra högsta bästa existerar ändå inom dig samtidigt vilket skapar en nyfikenhet över varför livet upplevs så prövande. Denna nyfikenhet får dig att ifrågasätta din nuvarande upplevelse och därigenom finner du allt högre svar åter igen.

Ibland behöver du skakas om av livet för att komma ur dina gamla mönster vilket sker genom vissa prövande situationer. Om du inte ifrågasätter din upplevelse av livet och om vem du är genom detta så fastnar du lätt i denna upplevelse och tolkar det som att livet vill dig något ont, när livet i själva verket försöker visa dig vilka möjligheter som finns bortom ditt nuvarande begränsade perspektiv.

Livet säger till dig:
“Se här borta istället hur fantastiskt det kan vara att uppleva mig”
Men om du inte ser kan livet ibland behöva skaka om dig lite.

Även om du inte alltid upplever det som så när du är mitt inne i vissa prövningar så existerar ändå medvetenheten om att du just då inte ser vad livet försöker orkestrera till dig för ditt bästa. Du är medveten om att du inte har det allra högsta perspektivet av livet och att livet är som en väldig symfoniorkester som du ännu inte kan se utgången utav. Du vet att symfoniorkestern orkestreras av en högre intelligens och du försöker efter bästa förmåga spela med i den med ditt instrument genom att följa ditt hjärta i det du gör. Steg för steg eller not för not genom ifrågasättandet och genom att följa ditt hjärta ser du hur stormen verkar lätta och nya möjligheter som du tidigare inte hade sett visar sig genom ditt högre perspektiv att uppleva livet och den du är.

När du kommer ur prövningen och fortsätter spela ditt instrument genom att följa ditt hjärta i det du gör. Då märker du hur fantastiskt intressant och vackert livet kan vara. Det uppstår en kärlek och en tillit till att livet vill ditt bästa. Detta gör det enklare för dig att spela med i symfoniorkestern och få uppleva och njuta av den ur allt högre perspektiv. Allt mer blir möjligt för dig att uppleva och göra. Istället för kämpa emot livet ställer du dig frågorna som väcker de högre svaren inom dig. Steg för steg eller not för not följer du livets orkestration och får uppleva alltmer möjligheter bortom vad du tidigare har sett som möjligt.

Livet säger:
“Jag älskar att vi kan uppleva och leva livet tillsammans”
“Eftersom du och jag är ett”

Kommentera

%d bloggare gillar detta: