Livets balansgång

Önskar du finna en balans i livet så behöver du omfamna både din inre och din yttre värld. Allt är den du är. Det vill säga livet.

I det yttre så får du uppleva händelser som skapar känslor inom dig. De känslor som skapas inom dig baseras i sin tur på din nuvarande medvetenhet om den du är. Det är alltså din nuvarande medvetenhet om den du är som skapar din inre känsla av en yttre händelse, inte den yttre händelsen som sådan. Den yttre händelsen är endast spegelbild om den du är och baserat på din medvetenhet om den du är så skapar det olika känslor inom dig.

Att välja att bli medveten om den du är innebär att du behöver vända dig inom dig och ta hand om de känslor som skapas om den du är av det som du får uppleva utom dig. Istället för att enbart se det yttre som en helhet ta även in din inre värld i denna helhet. Då har du förmågan att se sanningen om det du får uppleva, vilket är den du är.

Är du endast utåtvänd så upplever du dig oftast separerad ifrån det som händer. Det visar dig inte längre den du är utan det är någon annan som gör någonting emot dig. Någonting som du behöver försvara dig emot. Det blir så att säga en kamp emot det som visar dig den du är. Du motarbetar din egen möjlighet att höja din medvetenhet om den du är. Du accepterar inte spegelbilden om den du är som den du är, utan ser någon annan däri. Budskapet går således förlorat om den du är.

Om du däremot tar emot det du får uppleva utom dig i form av känslor inom dig så ges du möjlighet att växa igenom det som händer. Din vardag är din bästa läromästare eftersom den hela tiden visar dig den du är. Men du behöver ta emot budskapet av det som händer för att växa igenom det. Detta kan du göra genom att uppmärksamma din inre känsla av det som du får uppleva utom dig. Du kan gå in i känslan och belysa den med kärlek och acceptera den som en del av den du är. Oavsett hur obehaglig känslan upplevs inom dig så är det ändå den du är. Du kan se denna inre känsla som ett oskyldigt litet barn som behöver tröst. Obehagskänslan inom dig är en omedveten del om den du är och den transformeras till en medveten del om den du är av att du belyser den med kärlek och acceptans som den du är. Eftersom det du får uppleva i det yttre är där för att visa dig den du är inom dig så transformeras även det yttre i samband med att du accepterar detta som den du är inom dig.

Genom detta arbete blir du således en mästare på att höja din medvetenhet om den du är genom det som händer. Detta för även med sig att du transformerar dina inre obehagskänslor till kärlek, och samtidigt kommer det yttre att upplevas alltmer kärleksfullt. En medveten del om den du är upplevs som en kärlekskänsla, och en omedveten del om den du är kan upplevas som en slags obehagskänsla. Därav kommer både din yttre och inre värld att upplevas alltmer kärleksfull. Du kommer finna att det är du som kan balansera livet genom att ta emot budskapet om den du är genom dina upplevelser. Istället för att uppleva dig som ett offer för yttre omständigheter tar du nu emot budskapet som det har om den du är och du kommer vidare.

Tar du inte emot budskapet som det yttre visar om den du är inom dig så återkommer det ända tills du har tagit emot det. Förstår du inte dess ursprungliga form så återkommer det genom en annan form. Livet gör allt för att skapa denna känsla om den du är inom dig som du ännu inte har varit medveten om. Upplever du att du får återuppleva vissa prövande situationer om och om igen så kan detta vara ett tecken på att du inte har tagit emot budskapet som situationen skapar. Budskapet ur situationerna finner du inom dig i form av den du är vilket är de känslor som den yttre situationen skapar inom dig.

På detta sätt kan du finna balans i din nuvarande upplevelse av ett liv i en kropp där det händer en massa saker i en fysisk verklighet. Den fysiska verkligheten är inte allt utan en projektion som visar dig den du är hela tiden som du känner inom dig.

Allt är ett! Du är just nu i en upplevelse utav det igenom din fysiska kropp. Du balanserar som på en skör tråd mellan din inre och yttre värld. Det är du som håller balansen på denna tråd. Du skapar din upplevelse utav din yttre värld igenom din nuvarande medvetenhet om den du är (vilket är dina nuvarande sanningar). Det är även du som kan transformera denna upplevelse eftersom det är du som skapar den. Detta gör du genom att ta emot budskapet om den du är vilket innebär att du höjer din medvetenhet om den du är (vilket är dina nuvarande sanningar).

Du är så mycket mer än du tror och bortom denna tro kan du känna det inom dig själv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: