Meningen med livet

Existerar det en mening med livet, eller är allt endast en massa slumpartade händelser som har ett slut den dagen då du dör? Tänk om det existerar en mening med din nuvarande tillvaro som även sträcker sig bortom den. Att allt i denna nuvarande tillvaro är en del av någonting ännu större. Att det egentligen inte alls är över den dagen då du dör, utan att du endast lämnar din nuvarande kropp och återgår in i det formlösa. Tänk om du även nu existerar i det formlösa och just nu får uppleva en fysisk tillvaro genom din nuvarande kropp. Att du existerar i flera dimensioner samtidigt som den du är.

Du existerar i flera dimensioner samtidigt där dessa dimensioner består av olika mycket medvetenhet om den du är, och du upplever denna fysiska tillvaro igenom en kropp för att få uppleva den du är igenom en annan form. En tillvaro som ger dig en ännu högre medvetenhet om den du är genom det som du har kommit för att uppleva. När du höjer din medvetenhet om den du är i denna fysiska form så når du även allt högre aspekter av den du är. Man kan säga att dessa dimensioner består av olika hög frekvens av den energi som du består utav. Ju högre medvetenhet du erhåller, desto högre frekvens av denna energi kan du även hålla i din fysiska form. Detta gör dig mottaglig för allt högre nivåer av den du är.

När du höjer din medvetenhet om den du är så leder det även till att du kan känna energierna som du består utav mycket kraftfullare. Detta är ett kraftfullt “verktyg” för att vidare kunna höja din medvetenhet genom att agera medvetet. Ett medvetet agerande sänker inte din energinivå utan ger dig mer utav den. Det är även fullt möjligt att fylla på med denna energi som du består utav enbart genom att visualisera att den fylls på. Känner du dig trött så kan du alltså stanna upp och “tanka” energi enbart genom att visualisera detta och du är åter piggare igen.

Vad ska då detta vara bra för kanske du tänker dig? Om du kan känna den du är inom dig så kan du även känna den som du inte är. Det vill säga du når förmågan att medvetet höja din medvetenhet om den du är genom det som du får uppleva. Allt som du får uppleva i denna fysiska tillvaro är där för din skull, och det som du får uppleva i det yttre skapar känslor inom dig som baseras på de tankar som skapas utav det som du har tolkat genom dina nuvarande sanningar (vilket är din nuvarande medvetenhet om den du är). När du kopplar samman din yttre upplevelse och din inre känsla utav det som den du är så når du även insikten av att allt är där för din skull. När du når insikten av att allt är där för din skull så når du även förmågan att göra någonting bra utav det. Du är inte längre ett offer för omständigheterna eftersom du nu är medveten om att allt sker av en anledning och att slumpen inte existerar. Det som du får uppleva är där för att skapa en känsla om det inom dig, och denna känsla kan du nu transformera om till en medveten del om den du är.

Eftersom allting du får uppleva i det yttre är där för att skapa en känsla om den du är inom dig så transformerar du om det som du får uppleva i det yttre i samband med att du accepterar din inre känsla utav det inom dig som en del av den du är. Det är nu du börjar ta tillbaka makten om den du är ifrån dina tankar och ifrån andra till den du är. Du börjar medvetet skapa din egen värld och din tillvaro. Energimässigt kan du nu känna när du agerar på ett sätt som inte ger dig en gynnsam tillvaro. Du kan även uppmärksamma när du tänker tankar som dränerar dig på energi som även det skapar en tillvaro som kan vara mer prövande än den behöver vara. Du lär dig således att navigera i denna upplevelse igenom din nuvarande fysiska form som är din kropp. Du använder kroppen som ett instrument där du känner vad som är rätt för dig att göra. Följer du även ditt hjärta i det du gör så låter du dig även ledas av det högre inom dig. Det vill säga den delen av dig som befinner sig i det formlösa även nu när du upplever igenom en fysisk kropp. Denna formlösa del av dig har även valt att få uppleva denna fysiska upplevelse här på jorden igenom just den kropp som du har just nu. Allt är som det ska vara, och du är exakt den som du behöver vara för att få uppleva det som du har valt att få göra.

Denna formlösa del av dig når du även en allt starkare medveten kontakt med ju högre medvetenhet du håller. Du är redan denna formlösa del så detta är ingen annan än dig. Det är endast att du har formats att tro dig vara någon som du inte är i denna fysiska värld. Men genom att höja din medvetenhet om den du är så når du en allt högre frekvens och närmar dig således förmågan att nå en medveten kontakt med ditt formlösa jag som är ditt högre jag. 

I din fysiska kropp så inkarnerar du som ditt lägre jag. Man kan säga att det är en liten del av ditt högre jag. Ditt högre jag har en allt för hög frekvens för att kunna inkarnera din nuvarande kropp till en början. Höjer du din medvetenhet om den du är så når du en allt högre frekvens även i denna fysiska kropp vilket möjliggör att du även i denna fysiska kropp är ditt högre jag. Det är nu du har nått en uppvaknad tillvaro där illusionen och egot inte längre har någon makt över dig. Du kan se klart och tydligt vem du är och vad du har kommit för att uppleva i denna fysiska tillvaro. Du upplever nu din tillvaro i din nuvarande kropp som ett tillfälligt tillstånd vilket är en upplevelse av att vara. Du är fullt medveten om att döden inte är ett slut utan en fortsättning vidare till någonting annat. Du når även insikten av att det existerar en mening med allt som händer i din nuvarande tillvaro, och även att meningen inte endast har att göra med din nuvarande tillvaro, utan med hela din evolution av den du är.

När du får uppleva mycket prövande händelser som kan upplevas som olyckliga. Försök då att zooma ut ur denna upplevelse och försök att nå det högre perspektivet av vad ett liv är. Att allt liv är en evolution emot en allt högre medvetenhet om den du är. Där den du är, är allt som är. Den du är och livet är en och samma. Alla upplevelser skapar känslor som i sin tur kan höja din medvetenhet om den du är. Du har valt att få uppleva dessa händelser hur hårda och orättvisa de än kan upplevas vara i denna fysiska tillvaro. Ur ett evolutionsperspektiv så kan även detta “elände” ge en högre medvetenhet genom att få uppleva detta. Du kanske inte är tacksam för det i din nuvarande upplevelse i en fysisk kropp. Men kanske ger det dig exakt vad du behöver ur ett evighetsperspektiv av den du är.

Du är så mycket mer än du tror att du är, och bortom denna tro så kan du känna det igenom din nuvarande kropp. Du behöver endast komma bortom sanningarna som begränsar dig ifrån att känna den energi som du består utav. Bortom dessa begränsade sanningar så porlar denna energi inom dig och detta är den du är. Du kan känna den porla inom dig som en kärlekskänsla eftersom kärlek eller den energi som du kan uppleva som kärlek är den du är. När du verkligen kan känna den du är inom dig själv så känner du dig som nyförälskad. Det existerar inga bekymmer för dig när du kan känna den du är. Du är i nuet och älskar att få uppleva din nuvarande tillvaro som du även har valt att få uppleva. Du upplever även livet som ett flöde av följsamhet när du har börjat följa din inre känsla för vad som är rätt för dig att göra, och du är uppmärksam över när energin sänks genom att du gör något som inte gynnar dig, eller tänker på något som dränerar din energi. När du följer ditt högre syfte genom att följa din inre känsla så kommer du även att uppmärksamma hur livet börjar bli synkronistiskt. Saker verkar falla på plats som utav sig själv. Du når signaler och vägledning från överallt. Genom siffror, genom skyltar som du ”råkar” titta på, genom ett radioprogram och så mycket mer. Du når insikter och svar på frågor som du har genom musik som du har lyssnat på i flera år men som du först nu förstår dess budskap i texten. Allt detta blir din vardag när du får uppleva den du är igenom din nuvarande kropp. Du gör det redan nu. Men håller du begränsande sanningar och förhåller dig med egot som om det vore den du är så är du inte uppmärksam över det.

Ingenting av detta är nytt för dig eftersom du redan är den du är. Du har endast valt att få uppleva den du är igenom din nuvarande form. Oavsett hur du gör eller är så är det inte fel eftersom alla vägar till den du är är olika. Allt ger en medvetenhet om den du är. Även det omedvetna agerandet ger i slutänden en medvetenhet om den du är. Kanske inte i detta nuvarande liv, men i ett nästkommande liv.

Allt är ett, och allt är den du är som du just nu upplever igenom din nuvarande form.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: