Mina resor i det galaktiska helandet

Det är fredag kväll och under dagen fick jag en känsla att jag ska skriva om de resor som sker i det galaktiska helandet jag utövar. Jag trodde mig redan ha skrivit om det men det hade jag visst inte så jag skapar ett inlägg ur detta perspektiv för att berätta lite vad som sker under dessa helanden. Jag lämnar inte ut några namn på klienter som jag gjort resor för eftersom alla sessioner sker under sekretess. Önskar man ge mig återkoppling från en Galaktisk healingsession som jag får publicera tar jag tacksamt emot den och lägger in den i slutet av beskrivningen jag har för Galaktisk healing.


Du finner mer detaljer om Galaktiskt helande här: https://www.iamthat.me/galaktisk-healing/

Jag har även spelat in en YouTube-video om det här: https://www.iamthat.me/galaktiskt-helande/

Och du kan boka en Galaktisk healingsession med mig här: https://www.iamthat.me/healing/


Varför bokar mina klienter en Galaktisk healing?

Anledningen till varför mina klienter bokar en Galaktisk healing är så väldigt olika. Här är några exempel.

 • En del önskar hjälp med att lossa på implantat och entiteter eftersom de känner på sig att de har sådana.
 • En del hör av sig för de har värk i sin kropp och vill genom mitt Galaktiska helande se om detta kan hjälpa dem.
 • En del hör av sig för att de känner att de har någon blockering eller bagage som förhindrar dem att komma vidare i sina liv.
 • En del hör av sig för de känner att de har en förbannelse på sig som de inte lyckats bryta.
 • En del hör av sig för att de känner att de inte står i sin kraft och önskar hjälp att nå den igen.
 • En del hör av sig för de inte lyckats bryta energiband mellan sig själva och någon annan person, vilket kan relatera även till tidigare liv.
 • En del hör av sig och vill ha hjälp att stärka självförtroendet.
 • En del hör av sig för de har svårt att djupandas.
 • En del hör av sig för att de har nedsatt känsel i någon kroppsdel.
 • och så mycket mer…

Anledningen till att mina klienter hör av sig angående Galaktisk healing är så väldigt olika. Det gemensamma med dem alla är att de vill må bra och komma loss från ev. bojor som förhindrar dem att vara fria, eller från att kunna göra det de önskar.

Hur går ett Galaktiskt helande till?

Först så bokar klienten ett datum för Galaktiskt helande vilket nu är möjligt via den nya kalenderfunktionen som du finner här: https://www.iamthat.me/healing/

Ofta så skriver även klienten till mig vad de har “problem” med eller önskar hjälp med. En del överlåter detta helt till mig att intuitivt känna vad som behöver göras, vilket ändå blir sen när väl sessionen börjar. Men har man en önskan börjar jag tona in mig på detta först och tar hand om det följt av andra saker som jag ser när jag ändå “är där”.

En stund innan sessionen börjar samma dag skriver jag lite kort vad klienten kan tänka på inför sessionen och att jag hör av mig efteråt med vad jag sett, gjort och eventuellt fått till mig som råd eller budskap.

Jag börjar med att skapa ett helande utrymme för mig själv och klienten att befinna sig i under sessionen. Jag öppnar ljusportaler från “himlen” som omringar klienten som även fungerar som en sköld vid borttagandet av entiteter etc. Allt för att både jag och klienten ska befinna oss i en skyddad miljö under helandet.

Ca: 20-30 minuter innan börjar jag tona in mig på klienten för att känna energimässigt, och se för min inre syn vad som behöver göras i just det här fallet. Jag känner i min kropp det klienten känner, både värk, nedsatt funktionalitet i någon kroppsdel, blockeringar där energin inte flödar, entiteter eller annat som inte ska vara i kroppen, sinnestillstånd som stress, oro, ångest osv., och jag brukar även se energiband till andra människor som påverkar klienten samt även resa i tid dit där grundorsaken är till det problem som klienten har (om de har beskrivit detta i förväg).

Jag sätter på lite shamansk healingmusik som sätter mig i rätt sinnestillstånd att arbeta med just Galaktiskt helande. Har du Spotify så är detta länken till denna musik: https://open.spotify.com/album/1ayuWg2tHJaubd32KGuOec?si=1RY7lRf7RHC590Vekmt4nA Därefter klär jag på mig mina eteriska “arbetskläder” som är ungefär som de använder under kirurgiska fysiska operationer. Inom det Galaktiska helandet är det bl.a. andliga/energimässiga kirurgiska operationer som sker i klientens energifält. Nu är jag fullt förberedd för att utföra detta Galaktiska helande. Vad som kommer hända härnäst vet jag inte i förväg men det brukar bli en ganska spännande resa. Jag släpper helt taget om vad och hur saker ska göras och istället kopplar upp mig mot mina galaktiska minnen och låter mig bli vägledd intuitivt gällande vad och hur det ska ske. När jag sedan väl arbetar så bara “vet” jag hur och vad som behöver göras.

Resan med det Galaktiska helandet börjar och pågår i ca: 30 minuter, ibland lite längre om jag är mitt inne i en operation. Jag avslutar alltid med att stärka upp klientens aura så att den inte är lika mottaglig för entiteter, energivampyrer etc. Allt jag lossar på skickar jag till ljuset för att tas om hand, och alla håligheter som skapas av det jag lossar helar jag efter mig.

Efter det Galaktiska helandet försöker jag memorera allt jag gjort och vad jag fått till mig för information jag behöver delge (det brukar vara en hel del) och skriver detta ofiltrerat till klienten.

Därefter är sessionen slut. Så totalt tar det för mig först ca: 30 minuter att öppna utrymmet och tona in mig på klienten, ytterligare 30 minuter att utföra helandet, och ytterligare ca: 30 minuter (beroende på hur mycket det är) i att återkoppla till klienten vad som gjorts. Kommer det följdfrågor på det jag skrivit så går det åt ytterligare tid till att svara på detta.

Mina resor i det Galaktiska helandet

Det är väldigt mycket som sker i det Galaktiska helandet med mina klienter, och det är väldigt olika för var och en beroende på vad just denna person behöver hjälp med och varför denne befinner sig där de är. Jag möter på mängder av olika saker i detta helandet som jag tar hand om. Här är några exempel:

 • Demoner som påverkar och följer klienten
 • Psykiska attacker från andra människor eller ickefysiska entiteter och utomjordingar
 • Energiband till aggressiva personer som påverkar negativt (kan även vara inkarnerade fysiskt i samma jordeliv)
 • Mörka drakar i kroppen
 • Ormar av olika slag i kroppen, en del som anfaller och är aggressiva
 • Andra entiteter som kan se ut som stora skalbaggar som vandrar i kroppen, krabbor som klämmer sig fast i hjärta, lungor osv.
 • Mörka energier i form av gas inuti kroppen
 • Aliens som sitter fullt uppkopplade i kroppen
 • Styrcentraler som plåtar i bröst, mage inne i hjärnan m.m.
 • Implantat och spårsändare som är kopplade till skepp med aliens
 • Prober där aliens skickar in en slags vätska som får muskler att stelna
 • Apparater som klämmer åt, begränsar skapar värk osv.
 • Plåtar som förhindrar livskraften att flöda
 • Förbannelser från andra livstider
 • och så mycket mer….

Även om alla dessa saker är eteriska i sin form så påverkar de klienten på olika sätt i det fysiska livet. I det fysiska har de saker jag ser ibland fått andra benämningar och betydelser vilket i det eteriska är apparater, entiteter i form av ormar, krabbor osv.

Förutom det jag ser i energikroppen existerar det andra orsaker till att klienten har det jobbigt med någonting. Det kan existera minnen från tidigare liv eller från tidigare i det här livet som får klienten att känna sig osäker, rädd och så mycket mer. Under det Galaktiska helandet uppstår det ibland resor vilket var det jag initialt kände att jag skulle skriva om.

Förbannelser

Vid en del tillfällen känner klienten att de har någon förbannelse över sig som påverkar deras tillvaro i detta nuvarande liv. Det jag gör då är att jag tonar in mig på förbannelsen vilket tar mig till platsen den först erhölls. Detta kan vara i detta nuvarande liv eller i någon tidigare inkarnation.

Senast drogs jag tillbaka till ett tidigare liv där jag såg klienten hur denne var då och även varför förbannelsen erhållits. Det jag gjorde först var att kommunicera med klienten i denna inkarnation och därefter reste jag med klienten till dess högre jag där de smälte samman. I det högre jaget renades klienten på ett sätt genom att erhålla en högre medvetenhet av sitt tidigare omedvetna agerande. Klienten från den inkarnationen hade agerat orätt på ett sätt vilket fått en annan person att utfästa denna förbannelse i all framtid som då följde min klient även till detta nuvarande liv. Nu förstod klienten i denna inkarnation detta. Observera att vi har provat allt under mängder av livstider. Ibland är vi den elaka, ibland den goda osv. och ibland erhåller vi förbannelser pga. olika orsaker som följer oss i flera livstider även om vi inte har agerat orätt i just den inkarnationen. Vi kan bära på förbannelser och andra karmasaker som egentligen är avklarade men pga. omedvetenhet om det så påverkar de ändå den nuvarande inkarnationen. Men för att fortsätta till just detta fallet med klientens rening i det högre jaget, så fortsatte jag med att spåra den som utfäste förbannelsen. Drogs direkt till den personen i samma inkarnation och började kommunicera med denne. Jag förstod varför denne person utfäst förbannelsen men förklarade hur det stod till nu och vi reste tillsammans till min klients högre jag där de två nu kommunicerade och redde ut saker och ting genom en högre medvetenhet.

De bröt förbannelsen och skapade som energiband mellan sig som roterade fort. Min känsla var att de tillsammans raderade förbannelserna ur alla tidigare inkarnationer genom denna rotation med dessa energiband mellan dem båda. Jag såg hur en vibrerande energi sögs upp ur olika tidslinjer vilket för mig såg ut som ljustunnlar från den övre världen.

Detta var ett exempel på att bryta förbannelser och skapa fred mellan själar med flera “livslånga” agg mellan dem. När jag berättade detta för min klient kände denne direkt kopplingen till en person i denna inkarnation. Så vi själar följs åt mellan olika inkarnationer i olika konstellationer. Ibland är vi fiender, ibland familj, ibland vänner osv. och ibland utfäster vi förbannelser på varandra.

Tidigare liv

Ofta under ett Galaktiskt helande dras jag till tidigare liv när jag önskar se grundorsaken till att någonting finns där. En del apparater härstammar från tidigare liv där klienten haft amputerade ben till exempel, vilket i det nuvarande livet ser ut som stödben och på så många olika andra sätt som i den tidigare inkarnationen hjälpt klienten men som i nuvarande skapar problem. Genom att lossa dessa i energikroppen försvinner oftast bieffekten av det tidigare livet. En del klienter har även haft väldigt jobbiga tidigare liv där jag besökt detta livet och kommunicerat med klienten som fastnat i denna inkarnation på ett sätt att de inte kommer vidare. Då hjälper jag klienten i den tidigare inkarnationen oftast genom att först kommunicera med denne och be att få hjälpa dem hem till sig som sitt högre jag igen. Väl där smälter de samman med sitt högre jag och jag ser till att dra ut all negativ energi ur den tidigare inkarnationens tidslinje vilket återigen ser ut som en darrig vibrerande mörk energi som sugs upp ur ljustunneln till den tidslinjen.

Resan till bortom tid och rum

Ett annat exempel på en resa under Galaktiskt helande var en klient som hade många tidslinjer där samma problem återuppstod och inte verkade läka genom dessa. Jag reste då bortom tid och rum vilket i detta fallet såg ut som en stor kulle med gräs. Jag stod där på denna kulle och såg ljustunnlar i alla riktningar till olika tidslinjer. En tidslinje gick till klienten som grottmänniska, en annan till en mer modern tid osv. Det jag intuitivt kände jag skulle göra var att sända ljus ner i respektive ljustunnel vilket jag gjorde genom att blåsa ljus ner i den. När jag blåst ner ljuset ner i en tidslinje kom den sedan tillbaka med allt det som klienten haft jobbigt med som jag andades in i mig. Därefter vände jag mig uppåt och blåste ut detta tillbaka till källan som tog hand om det. Källan var rakt ovanför mig medan jag stod på kullen med alla dessa tidslinjer. Tidslinje efter tidslinje gjorde jag detta energiarbete som tillslut slöt dessa tidslinjer och dess följder för denna klient som sedan var fri från det som var ett “problem”.

Resor till skepp med aliens och omhändertagande platser

Ibland sitter det spårsändare i klienter, och när jag finner dessa lossar jag dem först från klienten och använder dess signal för att finna skeppet som avlyssnar eller sänder saker till spårsändaren. Oftast hamnar jag på ett slags skepp med aliens. De är inte mänskliga i vilket fall. Av någon anledning vet jag exakt vad och hur jag ska ta hand om deras utrustning vilket får spårsändare från mängder av andra människor att släppa också. Därefter tar jag skeppet upp i högre dimensioner. Jag vet inte exakt vart även om jag vet exakt vart jag ska, vilket är en vanlig känsla för mig när jag följer mina galaktiska minnen. Jag vet på något plan vart jag är när jag lämnar dessa aliens i deras skepp men i min fysiska form minns jag det ännu inte, dock så vet jag att de tas omhand här. Samma sak är det med vissa själar som påverkar klienter på ett negativt sätt och som vägrar att lyssna på mig. Då tar jag med även dem till denna plats. De tas omhand och det känns som det är en plats där det får lära sig att bli medvetna om sitt tidigare omedvetna beteende. Det är inte okej att sätta ditt spårsändare och implantat i oss, och det finns gränser för vad som är okej för ickefysiska själar när de beter sig illa. Så dem tar jag omhand på en mängd olika sätt. Hur blir jag vägledd intuitivt varje gång, och de är oftast inte så samarbetsvilliga så det kräver en stark intention i att arbeta med dessa saker.

Resor tillbaka till barndomen

Ofta har klientens problem eller bekymmer i nutid påverkats av någonting som har hänt i barndomen. Ibland i en barndom i ett tidigare liv. Oavsett vilket så tas jag på en resa dit där problem eller bekymmer har sin begynnelse. Jag kan se klienten som ett barn och jag känner hur denne känner sig och varför. Jag ser andra inblandade i detta och hur klienten känner sig av dem. Detta lilla barn kan vara traumatiserat, rädd eller osäker och så många mer saker och detta har följt med klienten till vuxen ålder och påverkar dess nutid. Det jag gör är att resa till detta lilla barn och prata försiktigt och tröstande med det. Jag berättar ofta att detta barn fast när denne är stor har beställt hjälp av mig att hjälpa dig. Det lilla barnet får ofta snabbt förtroende för mig och ganska ofta ger jag det en värmande tröstande kram. Jag berättar för barnet att denne inte behöver vara rädd längre för du är stor nu. Du behöver inte gömma dig här eller vad det gör. Det jag även ofta gör är att ta detta lilla barn till den övre världen till en vacker plats som skapas speciellt för detta lilla barn. På denna vackra plats finns ingenting av det som har gjort barnet rädd, och ofta finns även andra barn där som är snälla på ett sätt som får barnet glad och fridfull igen. Ibland tar jag även dit den vuxna versionen av klienten så de får mötas igen. Nu senast valde den vuxna delen av klienten att stanna kvar där som hade med detta att göra, medan resten var kvar i nuvarande inkarnation utan påverkan av det lilla barnet på ett negativt sätt. Vårt inre barn finns alltid med oss, men är det traumatiserat, rädd och osäker är det inte menat att det ska sitta fast där utan behöver komma vidare till en fridfull plats.

Som ni kanske har förstått nu blir det ganska mycket resande under ett Galaktiskt helande förutom all andlig/energetisk/kirurgisk operation vid borttagandet av apparater, entiteter osv.

Det är så intressant med dessa Galaktiska minnen, för även om jag inte minns dem fullt ut tas jag till dem jag behöver när behovet uppstår. Jag tas till platser tidigare i livet, till tidigare liv, till andra stjärnsystem, till andra raser i andra galaxer, och jag får känna hur klienten mår, dess bagage, dess blockeringar, dess energisystem, dess sinnestillstånd och även andras agerande emot klienten som påverkar denna på ett negativt sätt där jag bryter energiband, pratar “vett” med dem osv.

Jag har varit med om så mycket längs mitt eget helande under alla dessa år som jag varit på min inre resa. Jag har sett mig själv i så många olika inkarnationer där jag haft så många olika “roller”/”karaktärer”. Så det existerar inget dömande hos mig längre eftersom jag förstår och är medveten om att allt vi någonsin varit med om är en del av vår resa emot en högre medvetenhet om den vi är. Vi är alla ett och ibland tar vi rollen som den “elaka” och i andra inkarnationer har vi en annan roll. Detta har inte med den vi är att göra utan den vi upplevt oss vara i denna eller i en annan inkarnation. Genom en högre medvetenhet om detta skapas inte något dömande eller tycka synd om, utan endast en möjlighet till ett högre medvetandetillstånd för alla inblandade. Att jag kan se, känna, förstå, uppleva hur klienten ser, känner, upplever osv. får inte mig att döma, tycka någon är dålig osv. Vi alla är kärlek i en inkarnation av någon form. Vi kanske känner oss svaga, mår dåligt, känner oss värdelösa osv. men det betyder inte att detta är den vi är, utan endast hur vi mår just då. Jag ser kärleksfullt på klienten och vill endast hjälpa denna kärleksfullt att nå ett tillstånd där denne kan känna kärleken inom sig själv, nå kraften att själv förändra, förståelse för varför de mått som de gjort och att det inte är deras fel. Det är ingens fel, och ingen är dålig. Vi är i en upplevelse av livet och har varit med om en hel del. Alla är vi inte medvetna och allt vi gör är inte medvetet i alla inkarnationer, vilket kan få följder i kommande inkarnationer på så många olika sätt.

Min resa har fått mig till en plats där jag börjar minnas mina galaktiska ursprung och dess minnen. Denna resa har förändrat hela min uppfattning om verkligheten och även oss människor eftersom jag ser saker i människor på ett helt annat sätt. När en person nyligen berättade att de hade fått pollenallergi på senare år såg jag pollen hur de flög in i denna person och in i lungorna på ett sätt. Det var nästan som att verkligheten visade hur detta skedde på ett energiplan. Jag har inte provat att reversera detta ännu och jag vet inte om det är möjligt. Jag tänker att allt är möjligt oavsett vad det är. Om min upplevelse av verkligheten har förändrats så mycket att hela verklighetens uppbyggnad har förändrats samt att jag kan påverka denna verklighet genom mitt Galaktiska helande på sätt som jag i min vildaste fantasi inte kunde ha föreställt mig vara möjligt, så kommer inte jag begränsa mig vid vad som anser vara omöjligt. Jag tänker att allt är möjligt, sedan kanske jag inte är medveten om hur…. ännu.

Jag säger inte att jag läker någonting. Jag säger inte att jag kan lösa någonting. Jag lovar ingenting och jag ger inga garantier för att det är möjligt. Men jag gör gärna ett försök. Kanske kan jag hjälpa dig med det du kämpar med, eller kanske är det inte mitt att fixa utan någon lärdom du själv behöver erhålla. Trots det är jag så ödmjukt tacksam för de minnen jag nu har erhållit som har fått mig att börja erbjuda detta Galaktiska helande till er. Minnena började komma till mig för ett par år sedan och har växt sig allt starkare, alltmer har visat sig möjligt. Men det är först nu jag öppet har gått ut med vad jag ser, gör osv. Detta har varit en sanning jag burit på men inte delat med mig av eftersom jag inte varit redo tidigare att berätta om det. Nu är min sanning ute och den har tagits emot så bra att jag fick skapa ett kalendersystem för att få lite struktur på min vardag. I många veckor har jag varje dag haft ett par sessioner med Galaktiskt helande, och jag känner att jag även behöver tid till mig själv och min familj. Därav erbjuder jag nu i dagsläget healing varje måndag och onsdag klockan 20:00 som går att boka av mig via kalendern som du finner här: https://www.iamthat.me/healing/

Det jag nu ser, känner osv. påverkar inte enbart detta Galaktiska helande, utan hela min upplevelse av verkligheten, andra människor osv. Att se andra för vem de verkligen är känns så fint och kärleksfullt. Detta skapar en större förståelse för varför vissa är som de är och mår som de gör. Det är som att verkligheten har expanderat att innehålla flera dimensioner på samma ställe samtidigt. Den fysiska, andliga, eteriska, energetiska, galaktiska och så mycket mer på en och samma plats. Detta är så häftigt och helt fantastiskt hur verkligheten har expanderat enbart för att jag en gång för 10år sedan frågade: Vad mer finns som jag inte har fått veta? Tror ni att jag förväntade mig ett svar om t.ex. mitt nuvarande Galaktiska helande? Nej inte en chans haha 😀 Jag hade då tänkt att det var “hitta på” alltihop, vilket gör att jag har full förståelse för om andra kommer att uppleva det jag skrivit här och på andra ställen om det jag numera gör i detta Galaktiska helande som fullständigt nonsens. Jag kommer inte försöka övertyga dig om att det faktiskt är så, utan jag accepterar din sanning och vad du är mottaglig för. Därför är jag så väldigt tacksam för den återkoppling jag fått av mina klienter, och de jag har fått publicera i slutet av min beskrivning av Galaktiskt helande som ni finner här: https://www.iamthat.me/galaktisk-healing/

Att få publicera denna återkoppling gör att det inte endast är mina ord, utan någon annans upplevelse som beskriver vad som skett.

Med dessa ord avslutar jag min skrivelse om mina resor i det Galaktiska helandet, och önskar dig en helt fantastisk dag och liv <3 Jag återkommer när jag är redo att berätta mer om min inre resa och vad som sker längs denna. Det finns mer saker jag ännu inte är redo att dela, mer saker jag behöver starkare bekräftelse för att det är sant innan jag förmedlar det vidare till er. Att enbart höra ett budskap om någonting är inte bevis nog för mig, utan jag behöver uppleva det själv i min nuvarande upplevelse som sant, vilket inte handlar om ord utan om min faktiska upplevelse av verkligheten, som ständigt expanderar 🙂
Teppo

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.