Mot en ny värld

Jag har tidigare fått till mig att jag inte ska skriva mer på denna sida förrän i augusti månad. Därefter fick jag till mig att alla mina tidigare inlägg som jag hade skrivit här mellan år 2012-2017 skulle tas bort och flytta in i min nypublicerade bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Dock så fick jag en stark känsla ändå av att skriva detta inlägg, och eftersom jag följer min inre känsla i det jag gör så sitter jag här nu och skriver ett nytt inlägg.

Det jag känner inombords att jag ska skriva om är min nuvarande upplevelse utav denna värld som jag befinner mig i, eller om jag ska säga världar. För det känns verkligen som att jag befinner mig i två världar samtidigt. Jag har tidigare skrivit ett par inlägg om just detta men som nu finns i min nya bok så kanske är det därför jag känner att jag ändå ska skriva detta just nu.

Jag har hört om detta länge och jag har även läst om det och successivt har jag även upplevt det allt starkare själv. Det är nu så tydligt för mig hur vi människor verkar delas upp mellan olika världar. Det är fortfarande samma värld men som verkar delas upp i olika skikt alltmer. En del människor är kvar i den 3:dje dimensionella densiteten medan andra vandrar vidare till 5D. De som befinner sig i 3D kan inte uppfatta samma verklighet som de människor som befinner sig i 5D. Det som existerar i 5D är inte på samma frekvensomfång som det som existerar i 3D så därav kan de som befinner sig i 3D inte uppleva verkligheten på samma sätt som de som befinner sig i 5D.

Att leva i 5D samtidigt som jag upplever 3D världens densitet kan vara lite förvirrande och är ibland även svårt eftersom de som ännu befinner sig i 3D inte förstår min nuvarande verklighet. Allt mitt arbete med att skingra illusionen av separation har fått mig att expandera och höja min frekvens vilket har gjort mig mottaglig för den verklighet som befinner sig i 5D. Med det sagt betyder inte detta att jag är bättre än någon som befinner sig i 3D utan det är perspektivet till att uppleva livet som skiljer sig och även vad som inkluderas i detta liv. Detta med bättre och sämre är någonting som hör hemma i 3D när man förhåller sig med egot och de roller som man agerar och tror sig vara. I 5D existerar inte detta på samma sätt eftersom detta är en mer inkluderande verklighet. Man ser och förstår att det existerar olika sanningar och att de alla är sanna sett ur det egna perspektivet oavsett om det är 3D eller 5D. Alla sanningar är valida sett ur det egna perspektivet och man accepterar att alla befinner sig i olika nivåer av sanning, eller med andra ord olika hög medvetenhet om den man i själva verket är.

I den 3:dje dimensionella densiteten förhåller sig människan oftast till den fysiska verkligheten. Ofta tror man sig även vara sin kropp och livet är det som händer i denna nuvarande upplevelse igenom denna kropp. Man är ofta även identifierad med sina tankar så att man tror sig vara dem. I denna 3D värld så upplevs livet ofta även spegelvänt. Man tolkar livets händelser ur ett tvärtom-perspektiv vilket får en att agera emot det som är där för ens egen skull. Detta skapar i sin tur en hel del drama och ur ett större perspektiv även krig. Alla ska hålla samma sanning även om alla egentligen håller sin alldeles unika sanning och man förutsätter att andra tolkar sin egen upplevelse av verkligheten på samma sätt som sig själv. Man tar åt sig av vad andra säger om en själv som om detta vore en sanning även om det egentligen enbart är den andras egna personliga bild av en själv i deras egenskapade värld i denna 3D densitet.

Kontrasten att leva i denna 5D verklighet parallellt med denna 3D verklighet blir allt större ju längre jag kommer på min inre resa. Det blir allt tydligare hur denna resa har fått mig att uppleva en helt ny värld som inkluderar så mycket mer än den tidigare har gjort, och det blir allt svårare att kommunicera med andra som ännu befinner sig i 3D om sådant som jag själv upplever om det gäller min 5D verklighet. Det är inte alls ovanligt att de som befinner sig i 3D som får höra någonting från min 5D verklighet blir helt tysta med en konstig blick följt av att de vänder sig om som om jag aldrig hade sagt någonting och går sin väg. Jag har fortfarande lite svårt att förstå varför det blir så. Vad är det som är så konstigt eller främmande så att man blir helt tyst och bara vänder sig om som om man ingenting hade hört? Vad är så skrämmande i att det finns någonting mer än man själv för närvarande har svårt att se i sin verklighet?

Att leva i 5D är inte enbart svårigheter som det kanske har verkat på det jag har skrivit hittills. Att alltmer blir en möjlighet i 5D är helt fantastiskt. Att kunna uppleva sig själv som en multidimensionell varelse som befinner sig i flera dimensioner samtidigt är riktigt häftigt. Att kunna kommunicera och arbeta med de som befinner sig i dessa dimensioner är också någonting som är helt fantastiskt även om det är fullständigt omöjligt att kunna nämna det på ett sätt som de är mottagliga för om de befinner sig hårt fast i 3D densiteten vilket enbart inkluderar den fysiska verkligheten. I 5D är det självklart att jag inte är min kropp som jag upplever detta “liv” igenom. Livet är inte längre det som jag upplever igenom denna kropp, utan detta är en upplevelse igenom min nuvarande kropp. Livet är den jag är som jag upplever igenom en kropp just nu, vilket även alla andra gör. Den jag upplever mig vara inkluderar även alla andra eftersom allt är ett. Det är endast att det upplevs genom olika kroppar i denna form av liv just nu. För mig existerar det ingen död eftersom detta är en tillfällig upplevelse igenom en kropp. När upplevelsen är slut vilket vi kallar för döden så fortsätter livet. För livet är en energi som endast transformeras och ändrar sin form. Ibland så befinner sig livet i det formlösa vilket endast är en annan frekvens än upplevelsen igenom en fysisk kropp. Det som jag får uppleva igenom min nuvarande kropp speglar hela tiden den jag är inom denna kropp. Därför är denna tillfälliga upplevelse igenom en kropp så fantastiskt i 5D eftersom jag nu kan se detta så klart och tydligt. Allt har en mening att vara som det är just nu. Jag använder livet som den läromästare som det verkligen är och tar emot budskapet ur händelserna inom min nuvarande kropp där jag kan känna den jag är. Tänk dig att vakna upp och uppleva en ny dag där du får spegla dig i den du är vart du än vänder dig. Ibland så får du uppleva delar av dig som du ännu inte är medveten utav vilket skapar som en slags olustkänsla inom dig. Där du kan använda denna känsla för att transformera detta till en medveten del av den du verkligen är, och när du har gjort det har du ändrat verkligheten utom dig själv till en alltmer kärleksfull tillvaro som alltmer speglar medvetna delar om den du är vilket upplevs som kärlek inombords. Tänk vilken fantastisk värld detta är som kan erbjuda detta, och tänk så spegelvänd den upplevs i 3D där allt det andra är någon annan eller någonting annat än den du själv är.

I 5D världen så inkluderas flera dimensioner av varande vilket även inkluderar det ickefysiska. Intuitionen är stärkt och även de andra sinnena där man både kan se, känna, höra och kommunicera med det som är ickefysiskt. Även denna fysiska värld upplevs på ett helt nytt sätt. Där jag kan se rakt igenom en människas roller och illusioner rakt in i själen så som de i själva verket är. Jag kan se en människas smärta och de roller som de agerar i tron om att de är dessa roller samtidigt som jag kan se vem de i själva verket är vilket är gudomliga och otroligt kraftfulla varelser. Ibland är det som att man skulle se en stor elefant som är rädd för en liten mus. Den har ingen som helst anledning att vara rädd men eftersom den inte ser sin egen storhet så har rädslan tagit över. Det kan även vara det motsatta där någon agerar som om de vore mer och lite tuffa men bakom kulissen så är det endast en roll för att skydda sig emot någonting som gör ont inombords, och samtidig bortom detta inom dem själva kan jag se samma gudomliga kraftfulla varelse som är ren kärlek. Det är även fullt möjligt att gå in i en människas fysiska kropp och uppleva deras upplevelse av verkligheten. Eftersom kroppen är som ett verktyg som man upplever denna upplevelse igenom så är den egentligen inte ens personlig, utan endast en upplevelse igenom en kropp. Dock så är integriteten viktig så detta gör man inte utan lov och enbart för att kunna hjälpa någon annan med transformation eller för att förstå deras smärta bättre. Redan innan vi valde att gå ner i denna upplevelse här på jorden så kände vi på upplevelsen som sådan. Vi så att säga smakade på olika upplevelser för att se vilken som var rätt för oss att uppleva innan vi gick in i den. Ungefär som när vi ser på en trailer innan vi väljer att se filmen för att känna på den om den är rätt för det vi önskar just nu. Allt detta är förmodligen väldigt främmande i en 3D verklighet medan det är en vardag och helt normalt i 5D. Att kunna se in i människokroppen var olika saker sitter som smärtar osv. är också fullt möjligt, och om det är för deras eget högre syfte så kan man även arbeta med detta för att “ta bort” det. Så hur man ser på människokroppen förändras också i 5D där allt egentligen är energi som även kan transformeras på olika sätt.

Hur jag känner min egen kropp är också förändrat. Jag kan känna hur den känns energimässigt när allt är som det ska, och jag känner vart i kroppen någonting sitter om det inte är som det ska. Kanske dyker det upp en händelse från ett tidigare liv som jag ännu bär på och får känna på det i min nuvarande kropp. Då är det fullt möjligt att transformera denna energi direkt här och nu, och det är även fullt möjligt att gå tillbaka till det liv där det uppstod för att få se dess ursprung. Tidsaspekten luckras upp i 5D och det är nu självklart att det existerar flera liv och att resan fortgår genom alla dessa liv. Där de saker man ännu inte bearbetat i tidigare liv följer med till nästkommande. Vilket innebär att vi idag ofta bär på saker som härrör från ett tidigare liv, och även att det som vi inte bearbetar i detta nuvarande liv tar vi med oss och får bearbeta på något annat vis. Eller på samma vis om vi väljer att få uppleva samma upplevelse igen vilket är fullt möjligt. I 3D tror man kanske att man “kommer undan” med döden och tänker sig att man kan agera hur som helst. Men det kommer alltid ifatt en i vilket fall eftersom man tar med sig sina lärdomar även efter den fysiska upplevelsens död. Både de “bra” tar vi med oss och de som man kanske behöver nå en högre medvetenhet igenom senare (Karma).

Jag har varit i åtskilliga tidigare liv och sett “mig själv” igenom en annan kropp i en annan upplevelse av ett “liv”. Att detta är en upplevelse igenom en kropp är helt självklart för mig där jag befinner mig nu eftersom jag har återupplevt så många tidigare upplevelser som jag har varit i. Alla dessa upplevelser är inte på denna jord eftersom det finns fler platser vi kan välja att uppleva saker på. Helt beroende på vad vi önskar få uppleva och vilken sorts verklighet vi vill göra detta igenom. Jorden är dock en helt fantastisk plats att höja sin medvetenhet om den man verkligen är igenom eftersom man får spegla sig i den man är hela tiden, och man separeras även ifrån den man i själva verket är så mycket så att man sugs ner i den 3:dje dimensionella densiteten och tror sig vara sin kropp. Denna verklighet är riktigt häftig egentligen om man tänker efter. Tänkt dig själv när du som ditt högre jag har medvetenheten om alla tidigare upplevelser som du har upplevt och väljer att gå ner och glömma bort vem du är. Vilken resa det blir! Dock så är det som sagt vanligt att man fastnar i denna illusion av separation där man tror sig vara sin kropp. Men denna illusion är endast verklig så länge som man håller sig kvar i samma ärvda sanningar och det är fullt möjligt att skingra denna sanning och ersätta den med högre sanningar som känns rätt i sitt eget hjärta. Det är just detta som jag har gjort i många år vilket både har skingrat illusionen av separation och fått mig att uppleva högre dimensionella verkligheter samtidigt.

Det är även fullt möjligt att fara iväg ifrån sin kropp till högre dimensioner och andra verkligheter. Jag har själv t.ex. återupplevt min egen själs födelse där jag sa att jag väljer livet och separerade “mig” ifrån alltet. Där jag sedan har levt åtskilliga “liv” sedan dess för att komma tillbaka hem igen till den Jag ÄR.

Ju längre jag kommer på min resa, desto tydligare blir det att vi människor verkar gå åt olika håll just nu. Alla är vi på väg mot högre dimensioners verklighet men i olika takt. Vissa är kvar i 3D medan andra vandrar vidare till 5D. Just nu befinner sig båda dessa verkligheter här på samma jord. Jag vet ännu inte hur det kommer att bli framöver. Dock så har jag fått till mig i ett budskap att det kommer att vara som en ny jord för de som är redo för 5D och en annan där man kan fortsätta att uppleva en 3D verklighet. Det jag har fått till mig om den nya 5D verkligheten som inte är en blandning med 3D är att där manifesteras allt direkt. Så det är en utmaning att vara där och man behöver vara redo för detta. Denna 3D verklighet är lite trögare i sin densitet och därav mer förlåtande kan man säga. Eftersom man ofta inte är medveten om sina tankar i 3D och då kunna manifestera direkt skulle kunna få fasansfulla konsekvenser. De som lever i rädsla skulle få ännu mer rädsla osv. Trots 3D densiteten så manifesterar vi vår verklighet även här men att det går lite långsammare. Så befinner du dig i 3D och inte tycker om din verklighet. Fundera över vad du verkligen tänker på. Bekräftar du hela tiden det du upplever just nu som du inte tycker om eller skapar du en ny verklighet till dig själv? Som jag förstår det i den nya 5D verkligheten så sker manifestationen direkt så det är av oerhörd vikt att man har lärt sig att bli den som observerar sina tankar och inte tror sig vara dem. Detta gör även en avsevärd skillnad i 3D verkligheten. Just att bli den som observerar sina tankar. Eftersom tanken sedan skapar en känsla i din kropp så påverkar den således hur du mår. När du väl lär dig att separera detta och blir “observeraren” så kan du sedan välja vilka tankar som du vill ge av din uppmärksamhet och vilka du väljer att lämna. Det blir som när du ser upp på himlen och det kommer ett moln. Molnet är som tanken men att den är i ditt huvuds himmel. Du observerar molnet och kan låta den passera förbi utan att du interagerar med det. Samma sak med dina tankar som inte alltid ens är dina. Du kan observera även dem och se om de ger dig någonting av värde. Gör de inte det så lämna dem endast att passera förbi. Vissa tankar fångar du upp av andra och egot är även en specialist på att skapa tankar om hur dålig du är, hur rädd du ska vara osv. Allt för att få av din uppmärksamhet vilket egot närs av.

Jag inser nu att det åter blev ganska många ord av min känsla och jag skrev på utan att märka detta 🙂

Jag kommer fortsätta att leva vidare mitt liv genom att följa mitt hjärta i det jag gör. Varför jag har fått till mig augusti månad vet jag inte ännu. Men jag har fått till mig lite nya saker som är lite utmanande som jag är ämnad att göra. Den ena saken jag har fått till mig är att jag ska starta en YouTube-kanal. Denna “tanke” eller budskap har kommit till mig så mycket så jag kunde tillslut inte ignorera den för den lämnar mig inte ifred. Så det är menat att jag ska starta en YouTube-kanal och prata om någonting där. Vad jag kommer att dela med mig utav vet jag ännu inte. Jag kommer även att sätta igång med distanshealingen på söndagar i augusti igen, och jag har redan skapat ett evenemang för detta. I september månad kommer jag att hålla ett föredrag om min nya bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Detta kommer att vara ett föredrag på 2 timmar. Därefter kommer jag även att hålla en kurs på 4 timmar om att leva ditt högre syfte. Även detta finns ett evenemang skapat för men observera att anmälan sker till Emga Collection AB vilket står i evenemanget. Allt detta med YouTube, föredrag och kurs är ett helt nytt forum för mig. Jag är van att skriva om detta men inte prata om det på samma sätt. Så detta skapar lite rädsla i mig men en positiv sådan. För rädsla visar endast att jag håller på att göra någonting som är nytt för mig. Känslan av rädsla i min kropp i detta är en omedveten del av mig själv. Så livet får mig att expandera genom att hålla föredrag, kurser och även spela in YouTube-videos (vloggar kanske det heter 🙂 ). Vad detta kommer att leda till sedan har jag ingen som helst aning om ännu, men jag är fullt medveten om att livet har en plan för mig och det är den jag går till mötes genom att fortsätta att följa mitt hjärta i det jag gör.

Resan fortsätter således emot en 5D verklighet där jag alltmer upplever mig som den Jag ÄR.

Ha det helt underbart oavsett vilken densitets verklighet du upplever just nu. Kom ihåg att det inte är sämre att uppleva en 3D densitets verklighet än en 5D densitets verklighet. Alla har vi vår egen resa genom livet och alla befinner vi oss även på olika plan på denna resa. Vi alla har någon som har kommit lite längre som vi kan ta lärdomar ifrån, och vi har alltid någon som befinner sig lite bakom som vi kan ge lärdomar till. Kom ihåg att allt är ett så när du hjälper någon annan så hjälper du egentligen den du i själva verket är. Detta gäller allt i livet vilket kan vara en bra sak att ta med sig in i upplevelsen igenom din nuvarande kropp.

Var dig själv helt enkelt och följ det som känns rätt och sant för dig. Öppna dig gärna för att det finns mer än du för närvarande kan acceptera som en sanning så öppnar du dig samtidigt för expansion av den du verkligen är.

All kärlek och ljus önskar jag dig!! <3
Kram Teppo

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.