När livet är en upplevelse

När insikten infinner sig att du inte längre är den kropp som du har och att du även är ditt högre jag samtidigt som du upplever detta liv här på jorden. Då förändras hela upplevelsen av livet till ett annat. Du kommer då börja märka hur detta liv hänger samman med någonting mer, någonting större. Att livet som du upplever just nu inte alls är det enda som existerar utan att du har ett liv även bortom detta nuvarande liv som ditt högre jag. Du börjar känna att du är mer än du tidigare har trott dig vara och märker även att saker och ting börjar hänga samman från ett helt annat perspektiv, ett vidare perspektiv. Ett perspektiv där händelser och upplevelser hör samman med någonting mer, någonting som befinner sig bortom detta nuvarande liv. Du börjar förstå att det finns en djupare mening i allt som sker här på jorden. Där själva meningen med det som sker är bortom själva upplevelsen här på jorden, och att detta hänger samman med ett större evolutionsperspektiv. Du känner att detta liv som du upplever här och nu endast är en fortsättning på det liv som du har upplevt någon annanstans tidigare, och även att livet fortsätter efter den fysiska kroppens död. Din rädsla för döden existerar inte längre eftersom du nu kan känna inom dig att den inte existerar. Du upplever dig vara bortom din upplevelse av livet på jorden och samtidigt så är du inom den i exakt samma stund.

Insikten gällande detta påverkar nu hela din upplevelse av vad detta liv egentligen betyder för dig. Det är inte alls lika allvarligt utan du inser att allt har ett högre syfte att vara där för dig att uppleva. Du börjar nu även göra dina vägval på annorlunda sätt än tidigare och du prioriterar annorlunda. Nu när du kan känna att du även är ditt högre jag samtidigt som du är i denna upplevelse här på jorden så förstår du att du har en högre agenda än vad du tidigare har kunnat se. Händelserna som sådana hänger nu samman med någonting större som du har kommit för att erhålla en medvetenhet utav. Du förstår att allt som du får uppleva här och nu är där för din upplevelses skull av att vara här på jorden som en människa. Det som tidigare upplevdes som allt som är och även som ditt liv är nu endast en upplevelse igenom en kropp. Perspektivet av livet på jorden har en totalt annan betydelse än tidigare när det upplevdes som allt som är. Eftersom livet här på jorden är en upplevelse och döden endast är ett slut på upplevelsen så ser du på dessa saker med helt andra ögon. Du känner att även döden har en betydelse oavsett hur den sker. Du förstår att det existerar lärdomar även i detta så inte ens döden är så himla allvarligt längre. Döden är nu lika naturlig som att en film har sitt slut. Du kan alltid se på en annan film om du känner för det, eller för den delen sluta se på filmen. Oavsett vilket så är du alltid ditt högre jag hur du än får uppleva detta nuvarande liv. Du förstår att döden har en mening även om den sker tidigt under en upplevelse. Att denna tidiga död kan skapa upplevelsen av förlust och saknad för de som är kvar i denna upplevelse. Där denna känsla av förlust och saknad kan vara exakt det som de andra hade valt att få uppleva för att därigenom få erfarenheter genom det vilket kommer att höja medvetenheten som sina högre jag.

Du vet att det finns en djupare sanning i det som är vilket gör dig nyfiken av att få uppleva varje ny dag. Även de prövande stunderna skapar en nyfikenhet av att få veta varför du behöver få uppleva det som sker. Du förstår att det är en upplevelse och att du även har förmågan att gå ur händelsen och se på den ur ett högre perspektiv när den blir alldeles för tung. Samtidigt har du förmågan att gå ner i händelsen och uppleva den som allt som är. Du kan alltså själv välja hur du önskar uppleva denna nuvarande upplevelse genom en människas kropp här på jorden. Likt en film som kan vara så spännande att du fångas utav den kan även livet här på jorden vara på samma sätt. Detta är vad som oftast sker till en början vilket får dig att uppleva detta liv som om det vore allt som är. Du gör det tills du når insikten av att du är mer än denna upplevelse här på jorden.

Att leva ditt liv som ditt högre jag genom din nuvarande kropp gör även att du väljer att göra det som ditt högre jag har önskat av detta liv. Även om du ännu inte upplever dig vara allt som är ditt högre jag så inser du ändå att du är här av den anledningen. Detta får dig ändå att göra det som du känner att du behöver göra för att fullfölja detta nuvarande liv så som du hade önskat som ditt högre jag. Alltid så kan du inte se den djupare meningen av att göra det du gör men du känner ändå tilliten till att det är för ditt högre syfte för att vara här. Successivt leds du nu till att uppleva det högre syftet för dig att vara här. Varje ny dag blir en ny upplevelse för dig och du märker hur du vägleds framåt längs meningen med ditt nuvarande liv. Saker börjar falla på plats som av sig själv när du väljer att följa ditt högre syfte för att vara här. Detta skapar en ännu större nyfikenhet och tacksamhet för det som komma skall. Att leva livet på detta sätt vägleder dig till det nya som tidigare inte varit känt för dig. Steg för steg vidgar du ditt perspektiv över vad som är möjligt för dig att uppleva. Allt är nu för dig möjligt även om du inte känner till vad det är. Tidigare när du kanske såg ner på dig själv att du inte klarar av vissa saker förändras eftersom du nu hela tiden stegvis vägleds in i det nya som tidigare inte var känt för dig. Du ser tillbaka på det liv som du har levt på detta sätt och förvånas över hur fort din utveckling har gått genom att du har låtit dig vägledas av ditt högre jag.

Eftersom livet nu är en upplevelse igenom en kropp så skapar varje händelse en nyfikenhet inom dig och du förstår att den har en anledning att vara där för dig. Du förstår hur livet fungerar och även att det yttre är din spegelbild som du får uppleva genom den här formen av liv. Alltid gör du inte som du känner inombords av ditt högre jag, utan du följer även egot ibland. Men successivt lär du dig att detta endast leder till motstånd vilket får dig att förlita dig allt starkare till ditt högre jag. Nu när du lever livet på detta sätt i denna upplevelse erhåller du allt fortare medvetenheten ur det som händer. Du lär dig att navigera i upplevelsen och erhåller lärdomarna ur det som sker vilket leder till en följsamhet av ett annat slag. Genom din allt högre medvetenhet om den du är vilken du har erhållit genom det som du har fått uppleva så är du även mer av ditt högre jag här nere på jorden. Detta är möjligt eftersom din högre medvetenhet om den du är även medför att du kan hålla en högre frekvens som en människa här på jorden. Ju högre frekvens som du kan hålla, desto mer av ditt högre jag kan komma ner in i denna upplevelse här på jorden. Tillslut kommer du och ditt högre jag att vara en och samma. Det upplevs inte längre som ditt högre jag utan som den du är, vilket det egentligen alltid har varit. Du är ditt högre jag och det existerar inte längre någon du är utan endast jag är.

Allt är möjligt för dig att uppleva. Om du låter dig vägledas av ditt högre jag så vägleds du även till ditt högre syfte för att vara i denna upplevelse igenom en människas kropp.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: