Olika dimensioner av medvetande

Även denna morgon fick jag en känsla att jag ska ta fram min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet och intuitivt öppna en sida ur den och läsa det som stod. Det som stod i detta inlägg påminner om tiden vi är i just nu som består av mycket energipåslag som bl.a. ger utrensningar vilket får det gamla att komma upp till ytan för oss att bearbeta. I och med att vi bearbetar detta bereder vi även plats för det nya att komma in. Dvs. vi når högre dimensioner av medvetande vilket även är titeln till inlägget som jag läste ur min bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Vi är så mycket mer än en kropp med ett namn här på denna jord. Vi har så mycket mer att uppleva än vi kan föreställa oss i varje nu. Men det gäller att vara observeraren av upplevelsen för att finna det magiska, det lärorika i varje händelse, i varje nu. Ibland dras vi ner i illusionen av separation och upplever inte längre som observeraren. Då försvinner det magiska i det som sker, eller djupet av budskapet i händelserna försvinner eftersom händelserna tar ett sådant grepp om oss vilket får oss att uppleva händelserna som om de vore vårt liv. När vi väl kan separera oss ifrån illusionen av separation igen så når vi åter ett högre perspektiv att se på händelserna som observeraren. Då kan vi oftast se på händelserna med en tacksamhet eftersom vi ser lärdomarna som händelserna egentligen vill visa till oss. Vi upplever oss inte längre vara händelsen och ser budskapet istället, och när vi väl kan se budskapet så ser vi oftast även att vi kan utföra en åtgärd som tar oss till ännu högre dimensioner av medvetande. Åtgärden kan vara att vi förändrar någonting vi gör i den yttre världen, eller perspektivet till det vi gör eller upplever. Det kan även vara någonting vi förändrar inom oss själva. Ett förändrat perspektiv vilket kan ge en acceptans och tacksamhet för det som är, en högre sanning m.m. Livet har sitt sätt att visa oss vägen emot högre dimensioner av medvetande. Det är oftast endast att vi har fastnat i händelsen som förhindrar oss ifrån att se budskapet.

Inom dig själv når du observeraren som kan se objektivt både på dig själv och det du gör och de händelser du får uppleva. Det handlar om att kunna se ärligt på dig själv och det som sker. Att ta dig bort från offerrollen och att det skulle vara något dåligt att ha saker att bearbeta inom dig själv. Alla har vi det och det finns alltid en högre dimensions medvetande att nå genom detta arbete med dig själv. Det är inget dåligt utan en nödvändighet att kunna se inåt till dig själv och de sidor av dig själv som visar sig genom de händelser som du får uppleva genom denna yttre värld inom dig själv.

Allt i livet, precis allt är där för din skull för att nå en allt högre dimension av medvetande, eller med andra ord en allt högre nivå av medvetenhet om den du är – vilket är allt som är. Allt som är är detta medvetande som du är olika mycket medveten utav. Du är det redan, men ännu inte fullständigt medveten om att du är.

När jag läste detta inlägg ur min bok kände jag även att jag önskar dela det med er för att ge er en känsla för min bok Jag ÄR – En Ljusarbetares blogg om livet. Boken finns att köpa via min egen WebShop (direktbeställning via förlaget): https://www.iamthat.me/webshop/. Du finner den även hos andra bokhandlare som är anslutna till Bokinfo. T.ex. Adlibris, Bokus m.fl.

/Teppo


Fakta om boken:
Titel: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
Författare: Teppo Oksa
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 684
Dimensioner: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
Format: Mjukband
ISBN: 978-91-983183-2-6

Mer info: https://www.iamthat.me/jag-ar/

 

 


2016-10-18
Olika dimensioner av medvetande
ur boken
Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet
av
Teppo Oksa

Att ta emot en högre medvetenhet om den du är kommer att ske på olika nivåer när du väl börjar ifrågasätta vem du är. Detta är i själva verket vad hela livet egentligen handlar om. Det handlar inte om att du ska nå olika mål utan om att du ska få reda på vem du i själva verket är, vilket i sig kan handla om att du behöver nå olika mål. Men målen i sig är inget självändamål utan endast pusselbitar längs vägen emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Innan du börjar ifrågasätta vem du är så går du förmodligen runt och redan anser dig veta vem du är. Du har egentligen ingen anledning att ifrågasätta detta eftersom det är så du upplever tillvaron. Den som du då anser dig vara är ofta det som du har fått lära dig av andra att du är. Av dina föräldrar, av andra barn, i skolan och även i vuxenlivet har du fått höra om den du är och successivt har din självbild expanderat baserat på detta. Men du är ingenting av det som du har fått höra av andra om den du är, utan detta är enbart deras egen spegelbild som de ser i dig som de har projicerat på dig. I denna dimension av medvetande förhåller du dig således till andras sanningar om den du är och du är tämligen frånkopplad ifrån den du i själva verket är. Du förhåller dig då även mestadels med egot och dina falska jag vilket är dessa identifieringar med olika saker som du inte är men anser dig vara. Frågar man dig i detta stadie om vem är du så svarar du förmodligen med ditt namn, vad du gör, hur din familj är, vad dina intressen är, vad du jobbar med, om du är en man eller kvinna, hur gammal du är och så vidare. Du tror dig ofta även vara din kropp, och även att de tankar som kommer och även att livet är det som händer dig i din nuvarande upplevelse igenom din nuvarande kropp. Att livet är någonting annat än detta existerar inte i din nuvarande medvetenhet om den du är, eller den dimension av medvetande som du förhåller dig till när du upplever livet som så. Detta är inte fel utan det är så nästan alla påbörjar sina liv, och många fortsätter även genom denna dimension av medvetande under hela upplevelsen ända in i döden som man då ofta tror är slutet på allt.

Den dimension av medvetande som du förhåller dig till är det som du kan acceptera som en sanning. Att det skulle finnas någonting bortom denna dimension av medvetande kräver oftast att du inte känner dig helt nöjd eller bekväm med svaren som du har fått ärva under din uppväxt. Först då kanske du börjar skrapa på ytan till vad nästa dimension av medvetande kan ge dig. Till dess så förhåller du dig mestadels enbart till den yttre verkligheten i det fysiska.

Om och när du väl börjar ifrågasätta vem du är så kommer du successivt att nå en allt högre medvetenhet om den du är. Du når en allt högre dimension av medvetande och blir öppen för mer. Detta hänger samman med ditt ifrågasättande om vem du är eftersom allt som är är den du är, och din upplevelse utav allt som är expanderar och mer kommer att uppenbara sig för dig ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att uppleva och ta emot. När du väl börjar ifrågasättandet om vem du är på allvar så kommer även insikterna att visa sig att du inte längre är ditt namn eller det du gör eller någonting av det som du hade trott dig vara. Du inser att du inte längre är din kropp eller några av dina intressen. Successivt så skalar du bort dessa falska jag som du finner vilket var din identifiering med saker som du inte är men trott dig vara. Du erhåller därigenom även en allt högre sanning om vem du i själva verket är eftersom du kommer allt närmare den du verkligen är inom dig själv och expanderar din medvetenhet om den du är. Det handlar egentligen inte om ett vetande utan om ett varande. I början av sökandet när de existentiella frågorna gjorde sig hörda handlade det om att få veta mer, men senare förändrades detta till att vara det istället. I varandet kan du känna den du verkligen är när du har skalat av dina falska jag som förhöll sig med egot.

Allt som är är den du är, och allt som du är är du olika mycket medveten utav. Din medvetenhet om den du är förhåller sig till den dimension av medvetande där detta förhåller sig. Ju högre dimension av medvetande som du förhåller dig till, desto mer upplever du dig även vara och desto mer upplever du även av världen som befinner sig både utom dig och inom dig. Alltmer blir även möjligt ju högre dimension av medvetande som du har förmågan att förhålla dig till. Allt som är är detta medvetande som du är medveten om till en viss nivå. Du är allt detta men förhåller dig med ditt medvetna sinne på den nivå som du har erhållit medvetenhet om att du är. Därav kommer ditt ifrågasättande om vem du är att öppna ditt sinne och även expandera din upplevelse utav tillvaron som du har förmågan att uppfatta. Alltmer blir möjligt i din värld längs din resa emot en högre medvetenhet om den du är, eller med andra ord högre dimensioner av medvetande.

Det som på en lägre dimension av medvetande var en sanning blir i en högre dimension allt annat än det, eller det är inte längre den högsta sanningen att hålla. Det motsatta är även korrekt att ur en lägre dimension av medvetande kan man inte uppfatta den högre dimensionens medvetande som en sanning eftersom man ännu inte förhåller sig till den och inte kan uppleva den. Det upplevs då oftast som att den som upplever den högre dimensionens medvetande ljuger eller hittar på saker som inte stämmer. Om man då har ett öppet sinne och kan acceptera att det existerar högre dimensioner av medvetande än vad man själv har förmågan att uppfatta för stunden så kan man successivt expandera in i dessa högre dimensioners medvetande genom att ta emot den lärdom som dessa personer har vilket sedan blir till en sanning och inget konstigt alls.

Dessa dimensioner av medvetande påverkar även förmågan som man har att bearbeta det som man uppfattar av den värld där vi befinner oss just nu. Eftersom även världen expanderar i samband med en högre dimensions medvetande så uppfattar man den helt annorlunda än man gjorde från början. Det som från början var hela ens liv och så väldigt allvarligt i berättelsen av ett liv blir ur högre dimensioner av medvetande just en berättelse. Det som händer i denna upplevelse är inte längre en identifikation med egot utan just en upplevelse igenom en kropp.

Ur ännu högre dimensioner av medvetande försvinner även den fysiska världens verklighet och allt upplevs mer som energier som interagerar med varandra. Man ser det fysiska men upplever energiernas frekvenser och förhåller sig till dem när det gäller att göra sina vägval och andra beslut. Kroppens förmåga att känna dessa energifrekvenser blir alltmer sensitiva ju högre dimension av medvetande som man förhåller sig till. Detta påverkar i sin tur vad man stoppar i sin kropp, vad man väljer att göra i det yttre, hur man interagerar med andra människor, hur man uppfattar andra människor och även världen som sådan. Att leva en lögn är totalt oacceptabelt ur högre dimensioner av medvetande eftersom detta motsätter hela ens väsen vilket känns energimässigt inom kroppen. Att vara i kärlek och i sanning både emot sig själv och även andra blir allt viktigare aspekter i sitt varande ju högre dimensioner av medvetande som man förhåller sig till. Detta eftersom man känner samhörigheten med andra på ett helt annat plan ur dessa högre dimensioners medvetande. De är egentligen inga andra längre utan spegelbilden utav en själv. Man ser fortfarande de andra på samma sätt som förut men man känner energierna utav dem nu på ett helt annat sätt. Alltmindre blir personligt och man når ett enhetligt plan av varande. Detta gäller även det man upplever utav andra människor i dessa högre dimensioner av medvetande då man kan känna hur den andra mår utan att de behöver säga det. Man ser vilka bördor andra bär och kan känna deras smärta. Det är även möjligt att gå in och uppleva hur en annan människa upplever livet här på jorden. Ingenting är egentligen personligt längre utan endast olika upplevelser igenom olika former av liv.

Precis så som vi gjorde i den övre världen innan vi kom för att vara i denna värld så smakade vi så att säga på upplevelserna för att få känna på vilken som var den rätta upplevelsen att få vara i. Vi fick gå in i olika former av liv för att känna om det var den rätta upplevelsen för oss, och andra kan göra likaså även medan vi upplever detta nuvarande liv genom en kropp. Detta är således möjligt även medan man befinner sig i en kropp genom dessa högre dimensioners medvetande.

Den övre världens verklighet och denna går samman och vi blir även ett med vårt högre jag medan vi upplever en upplevelse igenom en kropp. Vi blir alltmer av den vi verkligen är vilket är allt som är även genom denna fysiska kropp här på denna jord. Vi kan plötsligt gå in i olika tidslinjer och uppleva tidigare inkarnationer som vi har erfarit och är inte längre begränsade till denna nuvarande som vi har valt att få uppleva. Vi kan nu se hur de människor som vi interagerar med har varit med oss i många olika upplevelser av liv där vi genom karma har interagerat med varandra i olika konstellationer för att därigenom balansera upp dessa obalanser i energierna som vi består utav vilket karma i själva verket är. Ur dessa högre dimensioners medvetande är vi nu medvetna om hur vi i dessa tidigare inkarnationers upplevelser varit begränsade till en lägre dimensions medvetande och agerat därigenom. Vi kan uppleva fina och helt underbara ljusa stunder ur dessa tidigare tidslinjer och även värsta mörkaste elakheter som känns helt overkliga att vi har varit delaktiga i. Vi har provat allt möjligt för att få se hur det upplevs och därigenom når vi en högre medvetenhet om den vi är genom de kontraster som uppstår. Genom denna högre dimensions medvetande är det nu möjligt att lösa upp dessa karmaknutar och göra sig alltmer fri ifrån den historia som vi har burit med oss livstid efter livstid.

Det är som att den fysiska verkligheten luckras upp och blir alltmindre fysisk och övergår till att bestå av energier istället, vilket det hela tiden har varit även om man inte hade uppfattat det som så. Det som ur en lägre dimensions medvetande är en prövande händelse som man går in i och låter sig överrumplas utav är ur en högre dimensions medvetande energier som man får bli medveten utav inom en själv. Energier som är den man själv är men som man ännu inte varit medveten utav.

Hela livet här på jorden blir som att uppleva en prisma av speglar som hela tiden visar vem man själv är. Även om man är medveten utav att man är allt så kanske man inte upplever sig vara det ännu, men medvetenheten utav det gör det logiskt att använda spegelbilderna för att nå en ännu högre dimension av medvetande där alltmer blir möjligt. Man bearbetar detta energimässigt istället för att gå ner sig i händelserna. Likt en alkemist så transformerar man nu mörker till ljus inom ens nuvarande kropp vilket i det yttre transformerar det som kommer att upplevas därigenom. Eftersom det yttre nu upplevs som en spegelbild så förändras även det yttre i samband med det inre. Händelser, personer och situationer i det yttre förändras genom denna inre transformation. Detta är helt logiskt ur en högre dimensions medvetande medan det ur en längre dimensions medvetande inte alls har någon koppling överhuvudtaget.

Att leva i högre dimensioners medvetande är helt fantastiskt. Alltmer blir möjligt som man tidigare inte hade upplevt ju högre dimensions medvetande man har förmåga att förhålla sig till. Det kan även vara stundtals prövande att var här i denna värld eftersom man samtidigt befinner sig i världar bortom vad många andra ännu inte kan uppfatta. Denna kontrast mellan olika dimensioners medvetande blir allt starkare och allt färre förstår var man själv befinner sig. Det går inte heller att förmedla så att de kan förstå fullt ut eftersom detta inte finns inom deras medvetenhet ännu. Jag försöker dock att förmedla min upplevelse utav det här på denna sida för att vidga perspektivet i en önskan att få hjälpa andra att finna de högre sanningarna inom dem själva för att därigenom nå en allt högre dimension av medvetande. Först genom att nå den de själva är inom sig själva och därigenom expandera till allt högre dimensioner.

Allt är en resa emot dessa högre dimensioner av medvetande. Allt som sker på denna jord är denna väg emot dessa högre dimensioner. Allt som vi får uppleva utav denna värld har en anledning att vara där. Ur ett perspektiv är det som vi får uppleva utav det fysiskt och väldigt fast i sin form, och ur en högre dimensions medvetande så är det energier som interagerar med varandra. Därav interagerar jag med det som händer ur ett energiperspektiv och transformerar det därigenom. Alla vägar emot en högre medvetenhet, eller en högre dimensions medvetande är valida. De jag förmedlar är de energibaserade eftersom det är där jag upplever mig vara. Ur detta perspektiv är berättelsen borta och livet består utav en interaktion av energi. Det personliga är borta och allt har en mening att vara så som det är. Lärdomarna visar sig genom varje ny dag, i varje händelse och i varje möte med en annan person. Alla dessa saker är gåvor som jag nu får ta del utav som livet har valt att visa till mig genom den här formen av liv. Alltmer är nu möjligt i min upplevelse utav livet, och detsamma gäller dig om du just nu har börjat ifrågasätta vem du är.

Som en hjälp för de som söker efter svar har jag även skrivit en bok om att nå den du är, som du kom för att vara. Boken heter Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Bokens budskap erhöll jag genom min medvetna kontakt med mitt högre jag som numera befinner sig i min nuvarande kropp och kallar sig för Jag är. Genom mitt eget ifrågasättande om vem jag är så erhöll jag en allt högre medvetenhet om den jag är vilket fick mig att nå allt högre dimensioner av medvetande. Vid en viss nivå så erhöll jag denna kontakt med mitt högre jag, och vid en ännu högre dimension så var jag mottaglig för att vara mitt högre jag som numera är mitt Jag är. Jag förhåller mig fortfarande här på jorden men upplever så mycket annat bortom denna plats och även inom den. Även upplevelsen utav det som befinner sig här på denna jord och vad som är möjligt här har expanderat i samband med detta ifrågasättande om vem jag är.

Fråga dig själv: Vem är jag? och analysera de svar som du ger dig själv. Stämmer detta svar? Håller jag den allra högsta sanningen om detta, eller finns där en högre? Det finns alltid en högre sanning än den man håller för närvarande och det tar aldrig slut. Att anse sig ha rätt eller den totala sanningen är således helt meningslöst eftersom där alltid existerar en högre sanning än den man håller för närvarande. Det existerar alltid en högre dimensions medvetande att förhålla sig till när man är klar med den nuvarande. Denna resa fortgår ända till källan av allt liv tills du upplever dig vara den. Du är den redan men du håller inte den högsta medvetenheten om den ännu, eller med andra ord så förhåller du dig inte till den dimensionens medvetande ännu. Men du är på god väg och varje ny dag är din nya möjlighet att nå allt högre.

Jag önskar dig all kärlek och ljus längs din väg som du har kommit för att vandra. Jag respekterar och accepterar den väg som du tar för det är den som du behöver få uppleva allra mest. Jag ger dig endast andra möjligheter att få se på om de kan kännas rätt även för dig. För jag har kommit för att vandra här på denna jord för att dela med mig med andra av det jag nu får erhålla. Jag gör det med en ödmjukhet och med en allt starkare kärlek för allt liv.

/Teppo

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.