Olika nivåer av medvetenhet

Under många år har jag befunnit mig på en inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Detta betyder inte att jag är bättre än någon annan, eller att jag är smartare på något sätt. Det betyder att jag har nått en högre medvetenhet om den jag är och om livet än jag tidigare har haft. Detta är inte en jämförelse med någon annan eller en mätning av bättre eller sämre.

Inom den dualistiska världen jämför vi oss så ofta med varandra och tänker att den andra personen är så mycket bättre än oss själva på grund av att de vet någonting som vi själva inte vet. Men vi alla har unika kunskaper och medvetenheter som andra kanske inte har. Gör det oss bättre än dem? Nej det gör oss mer medvetna om just den saken. Samma sak gäller mig och min inre resa om det som jag har nått en högre medvetenhet om.

Låt säga att du har sett en rosa elefant. Den existerar nu i din medvetenhet om denna verklighet. Inom din verklighet existerar denna rosa elefant eftersom du har sett den med dina egna ögon. Kan du sudda bort att den existerar? Nej det går inte eftersom den nu befinner sig i din nuvarande medvetenhet om vad som existerar i denna verklighet. Spelar det någon roll om någon annan tror på att denna rosa elefant existerar? Nej det spelar ingen som helst roll eftersom detta är din nuvarande sanning som kanske inte motsvarar någon annans. Gör det dig bättre än dem enbart för att du har sett en rosa elefant? Nej men det gör dig mer medveten om att det existerar rosa elefanter. Förstår du? Du är mer medveten om någonting som andra kanske inte är som ännu inte har fått se en rosa elefant.

Samma sak är det med den inre resan emot en högre medvetenhet om den man är och om livet som sådant. Steg för steg upplever man en högre sanning om verkligheten. Man upplever saker bortom vad man tidigare hade upplevt som en sanning. Det kanske inte handlar om rosa elefanter utan om existenser bortom denna nuvarande existens. Parallella existenser av lägre jag, högre jag, änglar, energivibrationer, drakar med mera.

Det spelar ingen som helst roll om någon annan tror på din verklighet så länge du själv har upplevt den och den är din uppfattning om verkligheten. Alla har vi olika nivåer av medvetenhet och upplever verkligheten igenom den nivån. Just denna nivå är rätt för var och en utav oss så det är ingen jämförelse mellan varandra eller någon rangordning av bättre eller sämre.

Medvetenheten går inte att sudda bort även om man stundtals sjunker i frekvens och känner sig frånkopplad från de högre dimensionerna av medvetande. Den rosa elefanten finns fortfarande kvar som ett minne, vilket innebär att medvetenheten fortfarande är kvar även om upplevelsen för stunden upplevs lite frånkopplad. Vi alla pendlar mellan att uppleva oss uppkopplade, frånkopplade, fria och bundna till och från denna verklighet.

Det är en upplevelse igenom en kropp vi befinner oss i just nu. Detta är inte den vi är utan den vi upplever denna verklighet igenom. Ibland tar denna verklighet ett grepp om oss och det känns väldigt tungt att befinna sig i denna kropp. Ibland känner vi oss fria och sammankopplade med allt som är alltmer vilket gör att denna verklighet inte längre kan få samma grepp om oss. Det är detta arbete vi är här för att göra. Att transformera omedvetenhet till medvetenhet genom att sjunka och stiga i omgångar i frekvens och ta hand om det som befinner sig inom oss i vår nuvarande farkost som är vår kropp. Genom denna transformation når vi successivt en allt högre medvetenhet om den vi verkligen är genom upplevelsen av denna verklighet i vår nuvarande kropp. Vi har själva valt att få uppleva oss vara inom denna verklighet inom denna kropp som vårt högre jag. Det finns en högre mening inbäddad i allt som sker även om det stundtals kan kännas väldigt tungt. Att påminna dig om detta när det känns tungt kan underlätta för att orka kämpa igenom de tunga transformationerna. Detta kommer sedan få dig att känna dig allt lättare och vibrera i allt högre frekvenser som når allt högre dimensioner av medvetande där alltmer är möjligt bortom vad du tidigare har kunnat uppleva som en möjlighet.

Det är en stegvis process att nå en högre medvetenhet om den du är och om livet. Du behöver sjunka för att kunna stiga. Du behöver transformera din omedvetenhet som känns tung för att nå en medvetenhet som känns lätt. Det är inget fel på dig eller din upplevelse även om det känns tungt just nu. Du är mitt i en transformation emot en allt högre medvetenhet när detta händer. Var ödmjuk emot dig själv, var ödmjuk emot andra. Det är ingen tävling så du behöver inte jämföra dig med någon annan som du upplever har kommit längre än dig. Du har förmodligen kommit längre inom andra områden. De kanske inte har sett din rosa elefant ännu även om de har sett någonting annat. Du kan dela med dig av din upplevelse till andra om de är mottagliga för den och vill veta. Detta kan hjälpa dem på sin resa och bilda sin uppfattning om den rosa elefanten. Men den är inte verklig för dem förrän de själva får uppleva den. Så är det med denna inre resa emot en högre medvetenhet om den vi är och om livet. Man kan försöka förmedla en sanning. Men det gör det inte till någon annans sanning förrän de själva kan uppleva den i sin egen verklighet. Trots det är den sann, även om den inte är andras sanning. Den är inte bättre än någon annans sanning, endast annorlunda.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: