Om du zoomar ut

Denna morgon fick jag en känsla eller om jag ska kalla det för en energi inom mig som jag kände att jag ville “skriva av mig”.

Det är nog att kalla för en underdrift om jag säger att år 2020 har varit ett ganska omtumlande år på många vis. Det som händer i denna verklighet just nu rör verkligen om i grytan och väcker många frågor inom oss. Energimässigt känns det som en virvelvind som rör upp väldigt mycket både i det yttre och det inre. När mycket rörs om i det yttre av denna virvelvind är det väldigt lätt att fastna i händelserna som rörs upp och tänka att detta är allt som är. Det inre hamnar då i ett slags fryst läge av panik, rädsla och oro för allt vi får se, höra och uppleva utom oss själva. Vi slutar se till det högre perspektivet av tillvaron och fastnar istället inom illusionen av separation där vi även börjar se varandra som fiender.

De frågor som väcks upp inom oss får oss att ifrågasätta denna verklighet och de existentiella frågorna börjar göra sig hörda inom oss. Vissa av oss kanske blir väldigt chockade av allt och istället går in i total förnekelse och orkar inte tro på annat än vad som sägs i media. Andra går istället till motattack och vill “frälsa världen” och försöker få alla andra att förstå det de själva nu anser sig veta.

Detta liknar ganska mycket början på mitt eget uppvaknande för över 12 år sedan tror jag det blir. Jag började ifrågasätta min verklighet och började finna nya svar. Till en början kände jag mig lurad av livet att jag fått uppleva det så spegelvänt. Även jag började till en början “frälsa världen” då jag var så fascinerad av allt som jag fann som jag tidigare inte varit medveten om. Det jag märkte ganska snart var att alla inte var så värst mottagliga för det jag hade funnit eftersom det inte överensstämde med deras egen syn på verkligheten. Kanske försökte jag övertyga ett tag att det visst är så, men lite senare längs min inre resa insåg jag att vi alla har olika nivåer av medvetenhet och skapar därigenom olika sätt och perspektiv att uppleva livet igenom. Alla dessa olika perspektiv är valida och är helt perfekt anpassade för var och en utav oss. Inget perspektiv är varken sämre eller bättre än något annat, de skapar endast olika upplevelser av verkligheten.

I ett tidigare inlägg skrev jag om terminologin som jag använder.
Du finner inlägget här: Terminologi

Förutom att beskriva terminologin som jag använder så beskriver jag även min syn på verkligheten och livet i detta inlägg.

Längs min inre resa har jag successivt zoomat ut alltmer från denna verklighet. Allt högre aspekter av den jag själv är nådde jag en medveten kontakt med vilket hjälpte mig vidare längs min inre resa. Ett tag fastnade jag även “uppe i det blå” eftersom det kändes så fridfullt där då det inte existerar lika mycket kontraster som det gör här på jorden. Efter ett tag insåg jag att jag var uppe och flög i det blå och att jag själv har valt att vara människa här på denna jord. Vi alla må ha våra högre aspekter av oss, men vi har valt att vara här på jorden som människor just nu.

Detta är viktigt!

Även om det kändes mycket fridfullare att vara uppe i det blå utan kontraster så är det inom kontrasterna som vi når vår högre medvetenhet om vem vi verkligen är, vilket är en av aspekterna med meningen med livet som jag ser det. Utan dessa kontraster uppstår inte ifrågasättandet på samma sätt. Livet här på jorden är en helt perfekt plats att befinna sig på för att höja vår medvetenhet om den vi är som vårt högsta jag.

Om vi då backar tillbaka till upplevelsen av livet här på jorden år 2020 igen och denna virvelvind med saker som “rör om i grytan”. Vad är det egentligen som händer inom dig när du upplever allt detta? Hur känns det i din kropp just nu när du se på nyheterna och även får uppleva allt som sker i det yttre? Skapar detta en rädsla, panik, ångest och så vidare inom dig själv? Kan du uppfatta och känna hur kontrasterna inom dig gör sig hörda när det även rör om inom dig själv av denna virvelvind? Vad är det du kan känna inom dig själv som denna kontrast som känns så olustigt?

Om du släpper denna verklighet ett tag och zoomar ut. Zooma ut bortom din kropp som du inte är. Zooma ut bortom denna fysiska verklighet som du har valt att inkarnera för att nå en högre medvetenhet om den du är. Zooma ut bortom de fysiska upplevelserna som skapar sensationer inom dig själv och inse att den du verkligen är, är bortom allt detta. Du är ditt högre jag i en upplevelse igenom ett lägre jag som har inkarnerat din nuvarande kropp. Kroppen är ditt instrument att uppleva denna verklighet igenom. Den visar dig hela tiden vem du är som ditt högsta jag, vilket du som ditt högre jag valde att höja medvetenheten om genom din upplevelse av en verklighet på jorden genom ett lägre jag. En medveten del om den du är som ditt högsta jag upplevs som en kärlekskänsla eller en transparent känsla i ditt instrument (kroppen), och en omedveten del om den du är som ditt högsta jag upplevs oftast som en olustkänsla. Som någonting du oftast vill bli av med.

Om du då känner i din kropp vad denna virvelvind åstadkommer inom dig så känner du kanske dessa kontraster mellan den du upplever dig vara och den du verkligen är som ditt högsta jag. Om du på grund av det som händer känner en panik, rädsla, oro och ångest så speglar det yttre omedvetna delar om den du är som ditt högsta jag till dig. Detta är budskap om vem du verkligen är som du ännu inte är medveten om. Om du tar emot dessa budskap så transformerar du omedvetenhet till medvetenhet om den du är som ditt högsta jag inom dig själv. Du transformerar din panik, rädsla, oro och andra känslor som du tolkar som olustkänslor till att upplevas som kärlek eller helt transparent. Detta gör du genom att gå in i känslan energimässigt med ditt medvetande. Zooma ut från storyn om livet på jorden och känn endast energin inom dig själv som en del av den du är. Ta bort alla värderingar och tolkningar om känslan och bekanta dig med den. Låt dig smälta samman med denna energikontrast mellan den du upplever dig vara och den du verkligen är och acceptera den som en del av dig. Bli ett med den, älska den, acceptera den och stöt inte bort den eller lås in den i ett skåp och lägg locket på. För om du stöter bort den eller låser in den känslan genom att försöka dämpa den på något sätt så kommer virvelvinden fortsatt att röra om i denna gryta och väcka dessa sensationer inom dig om och om igen.

När du har accepterat omedvetenheten om den du är som en del av dig så är det inte längre en omedveten del, utan en medveten del som känns som kärlek eller som en transparent känsla inom dig. Då kan inte längre virvelvinden röra om i grytan eftersom du har tagit hand om det som är i grytan. Du står stadigt med båda benen på jorden även om det ser ut att storma i det yttre. Du dras inte in i händelsernas centrum lika hårt även om du fortfarande är kvar här på jorden. Du ser igenom det som sker och är även medveten om att det är en upplevelse igenom en kropp. En slags illusion av separation av det här slaget som du har valt att få uppleva som ditt högre jag genom ditt lägre jag som inkarnerat din kropp. Det är som att du har nått den högsta nivån i spelet och nu får visa om du bemästrar spelet fullt ut. Det är nu du vaknar upp och inser att du inte längre är karaktären i spelet, utan den som spelar spelet (upplever livet).

Nu är en tid för uppvaknande ifrån sömnen som vi flesta har upplevt livet igenom. Det må vara stormigt med virvelvindar både i det yttre och det inre. Det må upplevas hemskt med allt som händer. Men på något plan inombords känner jag att det finns ett högre syfte även för detta att ske. För när vi väl börjar ifrågasätta är då vi finner våra egna högre svar om varför vi är här som människor på denna jord. Vi är inte längre fast i ekorrhjulet av görande utan börjar se bortom det som händer i det yttre. Vi finner vår egen styrka och kraft inom oss själva som vi hade glömt bort när vi var så fokuserade enbart på en yttre frälsare och att någon annan ska komma och rädda oss härifrån. Vi har själva valt att inkarnera en människas kropp just nu i denna tid med allt som händer just nu. För genom det får vi verkligen uppleva kontraster som inte är möjliga “uppe i det blå”.

Använd kontrasterna till att växa och bli alltmer medveten om den du är som sitt högsta jag. Upplev samtidigt hur den yttre verkligheten verkar forma sig baserat på detta på något underligt magiskt vis. Du har alltid skapat din verklighet så det är inget magiskt även om det kan upplevas så till en början. Du är skaparen av din verklighet, och vi alla hjälps åt att nå en allt högre medvetenhet om den vi är som vårt högsta jag. Antingen gör vi det medvetet eller så gör vi det omedvetet. Nu i denna stormiga tid är då vi växer allra mest, eller som vi stänger ner oss allra mest och fångas ännu mer av illusionen av separation genom all panik, rädsla och oro för det vi får uppleva i det yttre.

Zooma ut ett tag om det blir för övermäktigt och försök nå ditt högre jags perspektiv av tillvaron här på jorden. Du är trots allt ditt högre jag i en upplevelse igenom ditt lägre jag i kroppen som är ditt instrument där du får uppleva kontrasterna mellan den du upplever dig vara och den du verkligen är som ditt högsta jag.

Oavsett vad du gör så önskar jag dig all kärlek!
Teppo

1 kommentar

Lämna ett svar till Carina Avbryt svar

%d bloggare gillar detta: