Önskan

Under hela din uppväxt har du formats till den du nu upplever dig vara. Under denna uppväxt har du kanske blivit kallad för olika namn som du har tagit till dig. Du har börjat agera olika roller som du har identifierat dig med, och du har identifierat dig med din kropp som kanske är för tjock, för smal, för ful, för snygg, för kort, för lång och så vidare. Många saker har skett sedan dagen du föddes och sedan dess har du formats att tro dig vara någon som du inte är. I samhället finns även olika normer för hur du ska vara, hur du ska se ut, vad du ska tro på, ja allt möjligt och omöjligt att uppnå. Uppnår du inte dessa kriterier kanske du ser ner på dig själv baserat på någon annans normer för vad som är rätt och fel. Minns att vi alla är ett perspektiv av allt som är. Vi är alla unika med olika perspektiv. I grund och botten är vi alla ett men i olika upplevelser utav det. Alla dessa sanningar som formar din upplevelse av att vara just du är en illusion som du har tagit till dig som en sanning. Bortom dessa sanningar (som inte är sanna) existerar ändå den verkliga sanningen om den du är som du når inom dig själv. Den verkliga sanningen om den du är säger dig att du är helt perfekt just så som du är. Av just denna anledning skrev jag följande text i min bok Den inre flykten. Jag kallade denna text för Önskan och den lyder så här:

De tillfällen du önskar vara någon annan…
… är de tillfällen du önskar vara den du är.

När du når denna önskan av att vara någon annan än den du upplever dig vara. Inse att det finns ett annat perspektiv att se på den du är som du finner inom dig. Ingen annan kan någonsin säga vem du är eftersom de upplever sitt eget perspektiv som de kom för att vara. Ur dessa perspektiv har du format dina nuvarande sanningar om den du är om du inte redan har börjat ifrågasätta dem. Du kom för att vara ett uttryck av den du är till andra. Du är unik och du är en gåva som denna värld nu får ta del utav. Se inte ner på dig själv för att du inte uppnår normer som någon annan har satt upp. Dessa tillhör endast illusionen av att vara en begränsad människa och för att sälja produkter.

Du är redan helt perfekt, och du har alltid varit och kommer alltid att vara det.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: