Pengarnas samhälle

Jag fick en inre känsla av att vilja dela med mig av en text som jag har skrivit för länge sedan om pengarnas samhälle. Denna text tog sig inte in i min bok Den inre flykten utan blev liggande. Men nu väljer jag att dela med mig av den här istället.

Observera att texten inte handlar om att pengar är någonting dåligt, eller att det skulle vara dåligt att ha mycket pengar. Utan endast att identifieringen med pengar kan få ett starkt grepp om den man tror sig vara. Den handlar inte heller om att vi behöver pengar för att kunna överleva och få mat på bordet, utan om illusionen där man tror sig finna lyckan och känslan av att vara hel genom saker som man köper för pengar.

Vi lever idag i ett samhälle som styrs till stor del av just pengar och därigenom kom denna text. För att vi upplever en illusion där pengar får en sådan stor makt över den vi tror oss vara när vi förhåller oss med egot som om det vore den vi är. När vi förhåller oss med egot som om det vore den vi är så upplevs det mesta spegelvänt eftersom vi enbart förhåller oss till det yttre och tror att det är allt. Ett yttre som är en spegelbild av vårt inre. Eftersom det är en spegelbild så upplevs även tillvaron spegelvänd när vi enbart förhåller oss till det yttre. Men när vi börjar skingra denna illusion så börjar vi se igenom den. Vi uppmärksammar att vi har tolkat och uppfattat världen ur ett bak och fram perspektiv. Detta visar sig inom många områden av vår tillvaro. Texten kan upplevas lite hård och lite på eftersom den är skriven i du-form. Men det är enbart för att skrapa hål på eventuella gamla sanningar och även för att sätta igång ifrågasättandet hos den som läser texten.

Pengarnas samhälle

Under väldigt lång tid så har makten över den du kom att vara varit någon annan eller någonting annat än den du är inom den du kom för att vara. Ditt lägre jag har fått stå åt sidan för egots framkomst i den lägre dimensionen. Egots förmåga att ta kontroll över den du kom för att vara är begränsat endast till den yttre världen. Den inre världen är utom kontroll för egot som inte känner till något sådant. Därav skärmas den inre världen av din uppfattning om verkligheten när egot har makten över den du kom för att vara. Den yttre världen och din kropp är vad som existerar för dig. Men detta är en illusion som du får uppleva när egot förhåller sig som makthavare över den du kom för att vara, eftersom ditt lägre jag även har kommit för att vara den du kom att vara.

Ditt ego har formats av dina nuvarande sanningar. Så du saknar medvetenhet om att ditt lägre jag existerar i den inre världen eftersom ditt ego förhindrar detta. Egot förlorar sin makt över den du kom för att vara när du slutar att tro på allt som du tror att du vet. Många av dina sanningar har formats för att du ska förlora kontakten med ditt inre och för att du ska förhålla dig till den yttre världen som en maktlös människa som är beroende av andra för att fatta egna beslut. Du har berövats din förmåga att använda din egen fria vilja till att forma din värld så som du önskar ha den. Du har förlorat din förmåga att känna inom dig vad du egentligen behöver och förhåller dig enbart till den yttre världen och hör vad andra anser om dig och om vad du behöver göra. Du har anpassat dig efter det samhälle där du har växt upp och låtit ditt ego ta över makten från ditt lägre jag. Ditt lägre jag väntar fortfarande tålmodigt på att du ska ta upp kontakten med den igen. Men dina nuvarande sanningar förhindrar dig att ta steget att vända dig inåt. Inte förrän du ifrågasätter dina nuvarande sanningar kommer detta att ske, och då märker du hur formad du har blivit av samhället. Du märker även hur omvänt mycket egentligen är emot hur du har föreställt dig. Du uppmärksammar dina misstolkningar, dina förlorade möjligheter som varit, dina missade budskap i händelser som varit. Detta enbart för att du har levt i den yttre världen och förhållit dig till ditt ego. Den inre världen har varit en ouppmärksammad värld. I den inre världen finner du många sanningar som du har nytta av även i den yttre världen. De hänger samman. Den inre världen tolkar din yttre värld, och den yttre världen visar din inre värld.

När egot förhåller sig i makten så anpassar den sig efter den yttre världen. Den uppmärksammar att samhället är på ett sätt och försöker få dig att anamma samma sätt. Du börjar få samma värderingar, samma sätt att agera, samma förmåga att uppleva saker. Du anpassar dig helt enkelt efter det samhälle där du växer upp. Dessa värderingar riktar sig inte enbart emot den yttre världen utan även emot dig själv. Anpassar du dig inte riktigt så straffar du dig själv för det, eller rättare sagt så är det egot som gör det. Du har varit olydig, du är fet, du är ful, du är oduglig, du är inte värdig och så vidare. Allt detta kommer från egot och den relation som den har till den yttre världen. Beroende på hur du ser på dig själv i förhållande till den relation som egot har till den yttre världen kan tillvaron bli väldigt begränsad. Eftersom du förhåller dig till det som du tror är möjligt för dig att åstadkomma så begränsar du dig till det som egot tillåter dig tro om dig själv.

Att begränsas av samhället innebär även att styras av samhället. Samhället av idag är ett samhälle som styrs av pengar. Pengar är det som styr dina möjligheter och ofta även hur du anser dig vara. Beroende på hur mycket pengar du har avgörs även ditt värde. Men även tron att du kommer att vara lycklig så snart du har väldigt mycket av dessa pengar eftersom du då kan köpa dig lyckan i form av saker som du tror dig behöva. Hela tillvaron i dagens samhälle är baserat kring just detta. Det som du får uppleva av detta är att du inte får upprätta någon som helst plats inom samhället om du inte först har pengar. Utan pengar så faller du ur systemet som har byggts upp kring dessa pengar i dagens samhälle. Eftersom du även har förlorat makten om den du kom för att vara till egot och pengar är de största makthavarna så har du även fallit offer för dem som kontrollerar dessa pengar. Du kontrolleras av ett system som används för att hålla mänskligheten i sitt grepp. Utan pengarnas makt skulle de förlora kontrollen över mänskligheten och även sin egen maktposition.

Eftersom du har förlorat din förmåga att känna den du är inom illusionen av den som du tror att du är när egot fortfarande kontrollerar den du kom för att vara så tror du dig behöva saker för att bli hel. En känsla av tomhet infinner sig när du tror dig vara någon som du inte är. Känslan av tomhet är avsaknaden av den du är inom dig. Illusionen eller egot säger dig att denna tomhetskänsla uppfylls av någonting utom den du är. Behovet som uppstår försöker du uppfylla genom saker, upplevelser, i allt annat förutom den du är. Dessa saker förutom den du är kostar oftast pengar. Så din föreställda bild inom den illusion som du tror dig vara med egot i makten är att du behöver pengar för att vara hel. Detta i sin tur gör att du jobbar och sliter och du kämpar för att få pengar för att sedan kunna köpa det som får dig att känna dig hel för ett tag. Det hela blir ett kretslopp eller en jakt efter någonting som du inte är, men som du tror att du är. Men som du inte är medveten om att du tror att du är, eftersom det är en illusion.

Pengarnas makt påverkar den du tror att du är, eftersom ditt behov omvandlas på grund av detta. Vid brist av pengar får du ett starkt behov av mera pengar. För utan dem kan du inte känna dig hel genom konsumtion av kompenserande åtgärder vilket i sin tur påverkar hur du mår och känner dig. Beroende av hur stor makt pengar har över den du tror att du är så kan du även falla i en dvala vid eventuell överkonsumtion. Du har då fallit ner i konsumtionsfällan och har väldigt svårt att komma ur den. En ekonomisk kris är detsamma som en personlig kris för den du tror dig vara. Eftersom du har överlåtit makten till egot så kommer du även att känna dig maktlös när en ekonomisk kris uppstår. Detta eftersom pengarna är makthavarna i dagens samhälle.

När du förhåller dig till ditt ego istället för ditt lägre jag så tror du även att det som händer och den du tror att du är är en och samma. På sätt och vis är det givetvis sant för dig inom den illusion som du upplever med egot i makten. Alltså påverkar allt som händer dig avsevärt mycket hårdare än om du kan se det för vad det är. Inom denna illusion kommer du alltså att må baserat på din ekonomiska nivå att konsumera kompenserande åtgärder för att må bra. Egot har givetvis olika mycket makt över den du kom för att vara. Du kan ha förmågan att förhålla dig till ditt lägre jag även medan ditt ego har kontrollen över den du kom för att vara.

Eftersom pengarna är de nuvarande makthavarna i dagens samhälle, eller rättare sagt de som handhar och kontrollerar detta pengaflöde. Då är det givetvis nödvändigt att du förhåller dig inom detta flöde av pengar för att de ska kunna behålla sin maktposition. Är det inte då lämpligt att du får uppleva en illusion av att behöva pengar för att du sedan ska spendera pengar för att känna dig hel. Att skapa sanningar där du förlorar kontakten med ditt inre vilket gör att du känner ett behov eller en saknad av ditt inre, och sedan få dig att tro att det du saknar existerar utom dig i saker som kostar pengar och som gör dig lycklig och får dig att känna dig hel eller mer.

Beroende av din förmåga att konsumera avgörs ditt värde som en människa inom illusionen. Samhällsbilden inom illusionen är att se upp till dem som har förmågan att konsumera och leva i överflöd. De beskrivs som lyckade eftersom de har lyckats anskaffa väldigt mycket pengar och har förmågan att spendera dem. Samhällsbilden ser dem även som väldig lyckliga eftersom de har förmågan att förhålla sig på en sådan hög nivå inom detta samhälle. Men kom ihåg att detta enbart är inom illusionen. Enbart förmågan att konsumera kompenserande åtgärder har ökat. Behovet befinner sig inom en högre nivå och även identifieringen med pengar. Det innebär att den som du tror att du är och de pengar som du har är den du är. Vilket givetvis även i det här fallet kommer att innebära att om dessa pengar skulle försvinna så kommer detta att påverka den som du tror att du är väldigt hårt. Även hårdare än i fallet där du kanske inte hade lika mycket kompenserade åtgärder. Det är absolut inte så att pengar avgör ditt värde, utan det är illusionen som kan få dig att tro det. En människas värde kan inte mätas genom positionering inom ett samhälle som baseras på pengar. Men inom illusionen så kan du ändå tro att det är så. Ditt värde är exakt detsamma som någon annans oavsett din ekonomiska situation. En människas värde kan överhuvudtaget inte mätas. Alla är lika värda, eftersom alla är ett.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: