Sann frihet

Sann frihet är inte att vara ledig ifrån allt görande för en liten stund, eller att åka på en semester till någon fantastisk plats i några veckor. Sann frihet upplever du när du når den du är, som du kom för att vara. Då kan du vara på vilken plats som helst och ändå vara fri.

När du når den du är, som du kom för att vara är du fri att vara den du är. Du försöker inte och behöver inte längre spela eller agera någon roll för att nå uppskattning och för att känna dig hel. Du är redan hel och du upplever dig vara hel när du verkligen är den du är, som du kom för att vara. Du är fri ifrån andras åsikter om dig eftersom du kan känna den du är inom dig. Du kan givetvis höra andras åsikter om dig men detta ger dig enbart en bild om den de är och inte om den du är. Detta eftersom du nu är medveten om att de utom sig upplever en spegelbild om den de själva är inom sig. Du ger dem således en möjlighet att växa genom att visa dem den de är genom den du är, som du kom för att vara. Din självsäkerhet stärks även eftersom du nu kan känna den du är och är fri att vara den du verkligen är.

Du utgår även ifrån den du är när du väljer att göra någonting vilket leder dig längs vägen som du har valt att vandra. Denna väg leder dig till ett följsamt liv där saker och ting faller på plats som utav sig själv. Givetvis får du även längs denna väg höja din medvetenhet om den du är vilket leder till att du även här utmanas genom olika slags prövningar. Men utmaningarna är där för din skull och du kan känna detta. Utmaningarna är inga motgångar utan just utmaningar där du ges möjlighet att växa ännu mer. Din väg är inte alltid samma väg som någon annan väljer att vandra, utan din väg är en unik väg för dig och andras vägar är unika vägar för dem. Ingen väg är fel utan endast olika sätt att nå en allt högre medvetenhet om den man är. Du är nu fri att välja din väg eftersom den leder dig vidare till en allt högre medvetenhet om den du är.

Att du väljer din egen väg är inget egoistiskt val, utan altruistiskt eftersom denna väg emot en högre medvetenhet leder till allt kärleksfullare handlingar och agerande vilket gynnar alla. Alla är dock inte mottagliga eller förstående för att du väljer din egen väg. Detta leder dem endast till den plats där de själva tillslut väljer att se världen ur ett annat nytt perspektiv. Frågan för dem blir då varför du har möjlighet att välja när de inte anser sig ha det. Varför är du fri och inte de? Du blir en slags förebild för hur man kan vara för att vara sig själv och göra det som känns rätt att göra.

Sann frihet känner du inom dig i formen av den du är. Detta är inte ett yttre tillstånd utan en inre känsla av att äntligen få känna den du är, som du kom för att vara. Den existerar redan där inom dig och det utom dig leder dig till den plats där du kan uppleva den inom dig själv. Det enda som hindrar dig ifrån att känna den du är, som du kom för att vara (vilket är denna frihet) är dina nuvarande sanningar som den du har formats att vara.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: