Ska livet verkligen upplevas så här?

Sedan år 2010 har jag varit på en väldigt intensiv inre resa. Jag har ifrågasatt det jag har trott mig veta och trott mig vara. Jag har ifrågasatt mina egna sanningar om mig själv, om andra, om livet, om allt som jag har upplevt vara både inom och utom mig.

Min inre resa började med frågan:
Ska livet verkligen upplevas så här?

När jag ställde mig denna fråga upplevde jag livet totalt meningslöst. Men frågan väckte en gnista inom mig av att vilja förstå varför jag är här och om det fanns någon som helst mening med mitt liv. Med hjälp av denna gnista av nyfikenhet av de existentiella frågorna började livet visa nya sidor av sig själv. Sedan dess har jag varit på en väldigt intressant och samtidigt mycket prövande resa av ifrågasättande. Den har varit prövande på grund av att jag har fått se på allt som jag inte hade bearbetat. Men för varje sak jag har bearbetat har jag känt mig allt lättare. Min upplevelse av mig själv och livet har expanderat i samband med detta vilket är så intressant. Successivt har jag funnit allt högre sanningar som stämt bättre för mig. Idag upplever jag att allt har en mening i livet. Alltid kanske jag inte ser meningen när jag är mitt i vissa händelser. Men jag vet och kan känna att den finns där ändå.

Längs denna inre resa har jag funnit nya sätt att interagera med livet. Sätt som hjälper mig att ta emot budskapet som livet visar genom olika sorters upplevelser och händelser. Det jag har funnit är att livet hela tiden visar mig vägen bara jag tolkar dess budskap korrekt. Livet är intelligent och en orkestration. Det är som en symfoniorkester som spelar en vacker symfoni där jag successivt kan behöva stämma mitt instrument genom mina upplevelser av livet för att därigenom kunna spela med i denna vackra symfoni. Genom mina nya sätt att interagera med livet följer jag mitt högre syfte för att vara här som människa. Detta får livet att upplevas som ett pussel som lägger sina bitar framför mig. Jag vet inte alltid hur dessa pusselbitar hänger samman. Men idag vet jag att detta kommer visa sig allteftersom jag erhåller dem. Detta får livet att upplevas väldigt spännande och intressant, eftersom det hela tiden expanderar och alltmer blir möjligt genom att leva i symbios med livet.

Det jag tidigare hade gjort var att försöka spela med i denna symfoniorkester med ett ostämt instrument utan att veta vilka noter jag skulle spela (vilket var min upplevelse av mig själv som människa och min tolkning av livet). Jag hade inte fått noterna att spela efter eller instruktioner hur jag kan stämma mitt instrument. Detta hade fått mig att uppleva livet spegelvänt. Symfoniorkestern(livet) spelade en vacker symfoni, medan jag spelade någonting annat med mitt ostämda instrument genom att tro mig kunna kontrollera allt själv. Instruktionerna och noterna som jag har funnit har hjälpt mig att stämma mitt instrument för att kunna spela med i symfoniorkestern istället för att spela emot den. Dessa noter och sätt att stämma instrumentet har jag känt mig vägledd att dela med mig av för att hjälpa andra på sina egna resor av ifrågasättande. För att hjälpa andra finna den högre meningen med sina liv.

Har du också nått ett tillstånd i livet där du ställer dig frågan:
Ska livet verkligen upplevas så här?

Då kanske de noter och instruktioner som jag har delat med mig av i mina böcker kan hjälpa dig.

I mina böcker har jag delat med mig av olika perspektiv av livet och hur du kan interagera med det för att nå en högre medvetenhet om vem du är och om livet som sådant. Genom denna högre medvetenhet om vem du är och om livet börjar du successivt stämma ditt instrument som upplever detta liv. Du börjar spela med i symfoniorkesterns vackra symfoni eftersom du förstår dess melodi och budskap. Du står i din kraft och finner ditt högre syfte för att vara här. Ett syfte som successivt visas för dig genom att spela med i denna vackra symfoni. Livet och du själv expanderar och du finner successivt nya möjligheter inom livet och med dig själv. Alltmer blir möjligt vilket skapar en nyfikenhet för varje ny dag. Livet blir till ett äventyr där du är en mästare på att interagera med livet.

Frågan du ställer dig förändras och lyder förmodligen:
Vad mer är möjligt?

Svaret får du av livet (symfoniorkestern) genom att interagera och leva i symbios med det. Livet blir till ett pussel som lägger sina bitar framför dig. Din roll är att hjälpa till att lägga detta pussel. Det vill säga leva den högre meningen med ditt liv. Du är en gåva som denna värld nu får ta del utav. Du är unik och har så alltid varit. Ditt pussel hänger även samman med alla andras pussel vilket får livet att expandera och visa alltfler sidor av sig själv och alltmer blir möjligt.

All lycka och kärlek önskar jag dig och din livsresa!
Teppo Oksa


Jag har hittills skrivit följande böcker:

Information
Titel: Den inre flykten
Undertitel: En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv
Författare: Teppo Oksa
Utgivningsår: 2014
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-0-2
ISBN (mjukband): 978-91-637-5832-4
ISBN (e-bok): 978-91-637-5833-1

Information
Titel: hel[ande]
Författare: Teppo Oksa
Utgivningsår: 2019
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 242
Format: 148 mm x 210 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-5-7
ISBN (mjukband): 978-91-983183-4-0
ISBN (e-bok): 978-91-983183-6-4

Information
Titel: Jag är
Undertitel: En resa mot högre medvetenhet
Författare: Teppo Oksa
Andra utgåvan
Utgivningsår: 2021
Tidigare utgåva: Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet, 2017
Förlag: iamthat.me
Antal sidor: 555
Format: 148 mm x 210 mm x 36 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-7-1


Böckerna finns att köpa i WebShop samt i Internetbokhandeln.
Hårdbandsversion av Den inre flykten och Hel[ande] finns enbart i WebShop.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: