Släpp ditt motstånd och ta emot livskraften

Det finns en livskraft som strömmar igenom allt levande. Den har egentligen ingen annan avsikt än att hålla allt vid liv även om den har egenskaper som att hålla dig frisk och vital. Livskraften lämnar kroppen när livet har lämnat kroppen. Den har inte längre någon anledning att vara kvar i en kropp som inte bebos av något liv. Livskraften följer istället med livet dit den tar vägen efter en kroppens död. Livet som sådant tar egentligen aldrig slut utan den ändrar endast sin form.

Källan till livskraften sinar aldrig utan det finns mer än nog utav den till allt liv. Att uppleva en brist utav den är endast en förmåga som vi människor har skapat åt oss själva. Vi gör det genom att leva ett behovsbaserat liv där vi förhåller oss till egot och våra falska föreställningar om den vi själva upplever oss vara. Som människor separerar vi oss själva ifrån det liv som vi verkligen är. Vi tror oss istället vara någonting som vi har fått höra av andra vilket har skapat de roller som vi har börjat agera och även identifiera oss med som den vi är. Dessa roller som vi har identifierat oss med är våra falska jag som i sin tur förhåller sig med egot. Egot tar i sin tur över rollen som om den vore den vi är vilket är en falsk föreställning om att vara någonting. Den vi verkligen är får stå åt sidan för egots framfart så länge som vi har identifierat oss med dessa roller och agerar som om de vore den vi är.

Denna falska identitet av att vara egot skapar ett behov av att ständigt kompensera för dess brist. Eftersom egot inte är ditt äkta jag så behöver den kompenseras med någonting, och eftersom egot även skärmar av den du verkligen är inom dig själv så tror du oftast att det du behöver är någonting som befinner sig utom dig själv. Ditt falska behov av någonting utom dig själv och egots avskärmning av den du verkligen är inom dig själv begränsar även din förmåga att ta emot den livskraft som oavbrutet strömmar genom allt liv. Du skapar som ett slags filter där livskraften begränsas även om du egentligen har oändligt utav den att ta emot.

När du inte kan leva som ditt äkta jag eller som den du är, som du kom för att vara så kommer egot oavbrutet att skapa olika sorters behov som du tror dig behöva uppfylla för att få må bra. Det som du i själva verket eftersträvar är känslan av livskraften inom dig själv som nu begränsas utav dessa falska behov. Att leva genom egot är som att uppleva ett spegelvänt liv. Upplevelsen utav behoven är spegelvända vilket får dig att vända dig utom dig själv när det i själva verket befinner sig inom dig själv. Att ständigt jaga efter detta falska behov utom dig själv som i själva verket befinner sig inom dig själv tar en väldig massa energi ifrån dig samtidigt som detta begränsar din förmåga att ta emot livskraften som strömmar genom allt liv.

Du lever nu på jorden i en människas kropp med förmågan att ta emot en livskraft som det finns oändligt utav som får dig att vara frisk och vital. Men istället för att göra detta förhåller du dig med egot som får dig att uppleva en illusion av att vara någon som du egentligen inte är. Egot skapar nu falska behov eftersom det upplevs finnas en brist av denna livskraft som egentligen kan strömma fritt inom dig. Vilken fantastisk illusion detta är. Du har skapat ett motstånd inom dig själv emot det du i själva verket eftersträvar. Omedveten om detta försöker du nu få det du tror dig behöva genom allt annat som inte kan ge dig detta. Denna cykel av behov tar aldrig slut förrän du blir medveten om att det är en falsk cykel av behov som aldrig kommer att leda till någonting annat än till ännu ett nytt falskt behov. Du springer runt som i ett ekorrhjul i tron om att du ska nå fram någon gång när du i själva verket endast springer runt och runt i detta ekorrhjul.

Vad är då detta motstånd som du har skapat till dig själv? Varför kan du inte vara nöjd och glad med det som i själva verket är? Är det någon annan i det yttre som måste bete sig eller vara på ett visst sätt för att du ska kunna få må bra? Måste allt elände på hela denna planet upphöra innan du kan ge dig själv sinnesro att vara nöjd och glad med din tillvaro? Baserar du då din verklighetsuppfattning på det som förmedlas via nyhetskanalerna på TV så kommer du förmodligen aldrig att nå denna sinnesro eftersom detta är en komprimering av allt elände som finns på denna planet (eller den som de väljer att visa i vilket fall).

Tänk om det är så att även de flesta andra människor som upplever dessa falska behov som baseras på egot är det som skapar detta elände utom sig själva eftersom de inte heller kan uppleva denna livskraft strömma inom sig. Att allt detta kaos och elände egentligen skapas av en omedvetenhet om den de själva är, vilket är en illusion av att förhålla sig med egot som om det vore den de är. Där egot har fått obefogade behörigheter att börja styra och ställa med deras liv. Till en början skapades detta av deras uppväxt och formning till den de nu tror sig vara som nu är de roller de även har identifierat sig med. Roller som nu skapar falska behov av någonting utom dem själva. Detta behov kan bestå av så mycket och det spelar egentligen ingen roll vad det är. När behovet är där så skärmar det av den de verkligen är inom sig och kan således inte längre känna denna livskraft strömma eftersom de har själva har skapat ett motstånd emot det.

Ditt motstånd emot det yttre begränsar även din förmåga att ta emot livskraften som kan strömma igenom din nuvarande kropp. Acceptans och tacksamhet för det som är förändrar detta och öppnar upp möjligheten att ta emot livskraften igen. Acceptans och tacksamhet tar dig tillbaka till nuet och förhindrar även egot att förvilla dig med sina falska behov. Därav kommer livskraften att strömma igenom dig igen eftersom du och livet är en och samma. Ditt motstånd emot det yttre är detsamma som ett motstånd emot den du verkligen är. Den du verkligen är är detta liv som du kom för att uppleva både utom dig och inom dig. Här och nu i acceptans för det som är kommer således ta dig ur illusionen av brist och livet kommer strömma igenom dig vilket skapar ännu mer tacksamhet för det som du nu kan uppleva.

Det är inte enbart det som befinner sig utom dig i allt annat som kan begränsa din förmåga att ta emot denna livskraft, utan även hur du ser på dig själv. Har du förmågan att älska dig själv just så som du är, eller har du ett behov av att du ska vara annorlunda? Detta är egentligen exakt samma sak som ditt falska behov utav någonting utom dig själv. Vad får dig att vilja vara annorlunda än du verkligen är? Har du någonsin funderat över vad som skapar detta behov? Här är åter TV-apparaten delaktig i detta och samhällssynen på människan som sådan. Reklamen på TV visar hur du ska se ut för att vara “inne” och även hur du ska klä dig, vad du ska äga och så vidare. Baserar du din syn på dig själv baserat på hur omgivningen anser att en människa ska vara så kommer du aldrig någonsin att kunna vara nöjd med dig själv och kunna älska dig själv så som du är. Samhällsidealet gällande hur en människa ska se ut förändras hela tiden. Det finns pengar att tjäna i detta så givetvis förändras bilden över vad som är “inne” och vad som är “ute”. En annan spegelvänd upplevelse baserat på egot är att det är egoistiskt att älska sig själv. Detta motstånd som du har emot att älska dig själv begränsar även din förmåga att ta emot denna livskraft som kan strömma igenom dig helt fritt och som även får dig att njuta av att vara med dig själv just så som du är.

Det hela baseras således på en illusion av att vara någon som du egentligen inte är. Denna illusion skapar detta motstånd emot livet som sådant. Ett liv som är den du är. Vägen tillbaka är således att åter nå den du är, som du kom för att vara. Därigenom skingrar du även illusionen av att vara dessa roller som du har förhållit dig till som i sin tur har förhållit sig med egot som har fått styra och ställa med ditt liv. Dina falska behov skingras och du kan njuta av att få leva ditt liv just så som du är. Du når även förmågan att älska dig själv och andra just så som de är. Du förstår att alla har sin egen resa till att nå den de själva är och agerar baserat på sin nuvarande medvetenhet om den de är. Detta skapar en tacksamhet och acceptans och även en förståelse för att livet har sin gång och att allt har sin mening att vara så som det är. Därmed kan du släppa taget om allt motstånd emot hur det är vilket öppnar kanalen för livskraften att få strömma igenom dig.

Detta kan låta väldigt enkelt men det är en resa att ta sig igenom dina egna sanningar som i sin tur har format din upplevelse av den du själv är och livet som sådant. Men denna resa är väl värd allt arbete som det innebär att gå igenom dina nuvarande sanningar om dig själv som i sin tur förhåller sig med egot. Där är ofta även ett bagage av saker som du behöver släppa för att komma vidare som en fri människa med valmöjligheten att själv styra hur du önskar må.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: