Släpp taget och gå vidare

Ibland så händer saker i ens liv som är ämnade att vara just så som de är när det händer. Men det är inte alls säkert att det är ämnat att vara så för alltid. Hur bra det än har verkat så kan det ha gjort sin orsak för sin närvaro och även gjort sin verkan. Det vill säga händelsen har orsakat det som den var ämnad att göra och har även gjort sin verkan genom det.

Allt i detta universum har sin orsak och verkan och likaså har det som händer i ditt liv det. Men trots det så kan det vara svårt att släppa taget om någonting som har hänt och låta det gå vidare. Kanske får det dig att klamra fast vid det som du en gång har haft i tron om att det inte får försvinna även om du i ditt hjärta kan känna att det inte är ämnat att vara kvar där hos dig längre. En längtan efter någonting som en gång har varit kan vara så stark att du önskar ha det tillbaka genom att klamra dig fast vid ett historiskt perspektiv om någonting. Men livet har sin gång och har även sin orsak och verkan genom det. Allt som verkar har även en orsak att vara där. Detta betyder inte att det kommer vara där för alltid, utan för den stunden som den har en orsak att vara där för dig.

Om du inte släpper taget om det som har gjort sin verkan och går vidare så kommer inte du heller att gå vidare i ditt liv. Istället håller du dig fast vid ett historiskt perspektiv som håller dig tillbaka vid någonting som inte längre är men som du ändå önskar vore. Du vet inte alltid vad livet har i åtanke för dig i alla situationer. Att någonting lämnar betyder inte att du har förlorat någonting. Tvärtom så har det som en gång har varit givit dig någonting för att gå vidare med ditt liv. Detta har varit en gåva till dig på något sätt. Hur smärtsamt och jobbigt det än kan vara att lämna det som en gång har varit så har livet sin egen agenda för ditt nuvarande liv som du inte alltid kan se framför dig. Om du låter dig vägledas av livet genom att följa ditt eget hjärta. Då låter du även livet vägleda dig vidare till nästa orsak som har sin verkan genom det. Du håller dig då inte kvar i ett historiskt perspektiv om någonting som en gång har varit, utan tillåter dig att uppleva och öppna dig för det nya som är ämnat att komma in i ditt liv när du är redo för det. Den tidigare händelsen har förmodligen varit exakt så som den behövde vara just då vilket gjorde dig redo för att uppleva det som kommer härnäst. Men om du aldrig släpper taget så kommer du inte heller tillåta det nya att komma in i ditt liv. Det nya behöver inte vara i din närvaro för att våga släppa taget om det gamla. Överlåt istället livet att orkestrera allt detta åt dig. Livet vet vad som är för ditt allra bästa och ger dig även budskap om detta oavbrutet om du endast lyssnar.

Ibland är det alltså meningen att du ska släppa taget och gå vidare oavsett hur fantastiskt det en gång har varit. Lyssna och låt ditt eget hjärta vägleda dig och du kommer vidare med ditt liv som det är menat. Detta betyder inte att du vet hur eller vad som är menat att komma härnäst, utan enbart att du vågar släppa taget om det som har gjort sin verkan för att sedan gå vidare och låta livet vägleda dig till det som är ämnat att komma härnäst.

När du lever livet på detta sätt tillåter du dig själv att flöda längs livsströmmen som du har kommit för att uppleva av detta nuvarande liv. Livsströmmen är den väg som du har valt att vandra här på jorden under detta nuvarande liv. Den strömmar genom matrisen av möjligheter vilket du upplever som ett liv. De val som du gör avgör vad som kommer härnäst. Även detta har sin orsak och verkan för dig. Väljer du att följa ditt hjärta i det du gör oavsett om du kan se eller avgöra varför så tillåter du dig att vägledas längs livsströmmen. Väljer du däremot att klamra dig fast i ett historiskt perspektiv som en gång har varit. Kanske på grund av rädsla för att förlora någonting även om ditt hjärta säger dig någonting annat. Då kämpar du emot livsströmmen. Detta får livet att upplevas motströms även om det endast är du själv som går emot din egen livsström. Ju längre du kämpar motströms, desto starkare blir strömmen som du får uppleva. Det vill säga livet kommer tillslut att pressa dig att gå åt det håll som du är ämnad. Släpper du inte taget kommer du tillslut bli tvingad att göra det på ett eller annat sätt som livet orkestrerar åt dig. Detta är ingenting som händer för att livet är emot dig, utan tvärtom så sker detta för att vägleda dig längs den livsström som du själv har valt att få uppleva genom ditt nuvarande liv.

Som ditt högre jag valde du en livsväg för ditt nuvarande liv genom matrisen av möjligheter på planeten jorden. Denna livsväg är denna livsström. När du vandrar längs din livsväg upplevs livet som ett flöde av följsamhet. Du upplever även mängder av synkronistiska händelser vilket får livet att upplevas som ett pussel som lägger sina bitar framför dig. Men detta är endast du som väljer att följa din livsväg genom denna matris av möjligheter som får dig att uppleva livet så. Väljer du att följa ditt hjärta i dina vägval så väljer du även din livsväg oavsett hur vilse du är i tillvaron just nu. Livet vet exakt vad du behöver och visar dig även detta genom orsaker som har sin verkan genom det. Successivt leds du in i detta flöde av följsamhet där saker verkar falla på plats som utav sig själv. Lyssnar du däremot inte till ditt eget hjärta så låter du inte heller livets orsak ha sin verkan och du fortsätter att gå motströms emot din egen livsväg.

Ibland behöver du alltså släppa taget och gå vidare in i det nya för dig ännu okända som kan upplevas så otäckt. Om du tillåter dig att vägledas av ditt hjärta. Då kommer du även att få uppleva ett mycket intressant liv där nya möjligheter öppnar sig för dig som du tidigare inte har varit mottaglig för. Allt har sin orsak att vara där för dig oavsett hur det än kan verka till ytan. Alltid behöver du inte förstå varför det har sin orsak att verka för dig på det sätt som det gör. Senare lär det ändå klarna om du ser tillbaka på ditt liv och hur det har verkat för dig genom att följa ditt hjärta. Du kan se hur du har vägletts till möjligheter som du tidigare inte hade sett som möjliga. Allt är för dig möjligt. Låt livet visa dig till de möjligheter som du själv har valt att få uppleva. Ett steg i detta är att våga släppa taget om det som en gång har varit och gå vidare in i det nya.

Allt är för dig möjligt! Frågan är bara vad?

Detta är din uppgift att ta reda på. Det är även därför du är här. Det är själva upplevelsen av vägen du vandrar som är meningen med ditt nuvarande liv. Inte ett mål som du ska nå i en avlägsen framtid. Utan här och nu i varje händelse sker meningen med ditt nuvarande liv. Ibland upplever du följsamhet när du vandrar längs din livsström, och ibland upplever du motstånd när livet vägleder dig till din livsström.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: