Stäng inte ditt hjärta

Att förstå livet är inte helt enkelt. Det finns så väldigt många olika sätt att kunna förhålla sig i det. För det är i livet som du är. Du är inte utanför det eller utom det, utan du är det. Du är livet och förhåller dig just nu i en människas kropp upplevandes en massa saker som händer med den som du upplever dig vara. Att få uppleva saker genom denna form av liv är ett val som du har gjort för att kunna utvecklas som den du i själva verket är. Den du upplever dig vara i denna form av liv är endast en liten aspekt av den du verkligen är. Du kom för att utvecklas och för att hjälpa andra att göra likaså. I själva verket är du ett med alla andra men har valt att uppleva det i formen av den du är just nu. Detta innebär att du är bortom det som du kom för att uppleva dig vara, och inom den som du kom för att uppleva dig vara kan du nå det som är bortom detta.

Du upplever just nu en form av liv igenom en tillsynes fysisk kropp som upplever en tillsynes fysisk upplevelse. Men du är inte din kropp och du är inte detta liv. Du är ingenting av det som du får uppleva utom dig. Men ändå kom du för att få uppleva detta eftersom det skapar en upplevelse av den du verkligen är inom den du kom för att vara. Det är alltså inom den du kom för att vara som du erhåller lärdomen som du kom för att uppleva. Utom dig finner du en händelse, en upplevelse eller någonting annat som kan visa dig den du är inom den du kom för att vara.

Men oftast förhåller vi oss endast till det som förhåller sig i det yttre. Det finns inte längre ett samband mellan det som vi kan känna inombords med det som vi får uppleva utombords. Visst kan vi känna saker inombords men det är separerat ifrån varandra och är inte längre ett. Detta får oss att uppleva livet som om det vore orättvist emot oss. Det är synd om oss och vi blir till offer för de omständigheter som vi får uppleva i det yttre.

Minns att du är i livet och upplever det just nu igenom formen av dig. Det vill säga igenom en tillsynes fysisk människas kropp i en tillsynes fysisk värld här på jorden. Du fokuserar in i denna upplevelse just nu, men du är den inte. Du upplever allt detta som om det vore en upplevelsesimulator, även om det är en mycket avancerad sådan. Detta är en väldigt kraftfull och lärorik tillvaro eftersom du även upplever dig vara i den och glömmer vem du i själva verket är i denna upplevelse. Det är väldigt lätt att glömma bort ”sig själv” i allt som händer och låta sig sugas in i illusionen av separation. Bortom allt detta inom dig själv kan du nå den du är, som du även kom för att vara.

När du har glömt bort vem du i själva verket är så kan du ändå nå detta inom dig själv genom ditt eget hjärta. Allt detta är kvar och befinner sig inom dig just nu. Även om du har stängt ditt hjärta i ett försök att skydda dig emot det som du har kommit för att uppleva så finner du den du i själva verket är inom den du kom för att vara. Minns att du fokuserar in i en tillsynes fysisk tillvaro genom en tillsynes fysisk människas kropp just nu. Du är inte av denna tillvaro och du är inte denna människas fysiska kropp. Du upplever dig endast vara i den i denna form av liv. Bortom denna upplevelse inom dig själv kan du nå den du i själva verket är även när du förhåller dig i din nuvarande upplevelse. Du behöver endast avlägsna det som förhindrar dig ifrån att göra det. Det vill säga dina egna blockeringar som även har stängt porten till allt som du är.

Under din upplevelse här på jorden har du säkert fått höra att du inte är bra så som du är av någon annan. Saker som du även har tagit till dig som en sanning om den du är. Dessa saker har i sin tur format en illusion om att vara någon som du egentligen inte är. Men du är inte någonting av det som någon annan eller du själv säger om dig. Du är inom den du kom för att vara upplevandes en tillsynes fysisk upplevelse. Det är en upplevelse som inte den du är men som visar dig den du är inom den du kom för att uppleva dig vara.

Om du har identifierat dig med det så upplever du det som om det vore så det är. Du har då förmodligen även identifierat dig med din nuvarande kropp och tror dig vara den. Du har identifierat dig med dina tankar och tror dig vara dem. Du har identifierat dig med saker som du har fått höra och tror dig vara även det. Du har identifierat dig med det som händer dig och tror dig vara det. Du har identifierat dig med det du gör och tror dig vara det. Du har identifierat dig med din arbetsroll eller någon annan roll och tror dig vara dem. Det existerar egentligen ingen begränsning gällande hur långt in i denna upplevelse som du kan sugas in och börja tro dig vara det. Allt detta skärmar av den du i själva verket är ifrån den som du upplever dig vara just nu. Det vill säga du far in i illusionen av separation och tror dig vara detta.

Upplevelsen av att befinna dig inom denna illusion av separation kan stundtals vara väldigt krävande. Det har krävts väldigt mycket mod ifrån dig att ta dig an ett uppdrag som detta där du glömmer bort vem du i själva verket är och sugs in i upplevelsen av separation. Detta är en så pass tuff och hård upplevelse att det kan få dig att stänga dig för det som du kan känna inom dig genom att du stänger ditt hjärta för någon annan. Du gör det i tron om att du skyddar dig själv emot någon annan för att vara trygg som dig själv. Vad du förmodligen inte tänker på är att när du stänger ditt hjärta så stänger du även dig själv ute inom denna form av illusion av separation. Det är inom den du kom för att vara genom ditt eget hjärta som du kan känna den du verkligen är. Stänger du ute någon annan genom att stänga ditt hjärta så stänger du även ute dig själv i illusionen av separation. Du befinner dig då som i ett ingenmansland i en illusion utan att kunna ta del av det som du kom för att vara helt och fullt. Du fortsätter givetvis att uppleva saker men du gör det spegelvänt eftersom det inte längre finns någon koppling mellan den du verkligen är och det du upplever. Det du upplever upplevs nu vara ditt liv även om det inte är så. Det vi kallar för livet här på jorden är en upplevelse för att kunna nå en högre medvetenhet om den du är som du kan nå inom dig själv om du förhåller dig som den du är, som du kom för att vara. Allt hänger samman och allt har en mening att vara så som det är. Men det är svårt att se en mening om man enbart förhåller sig till den yttre sanningen som i själva verket är en upplevelse av en tillsynes fysisk tillvaro som är tänkt att visa den du är inom den du kom för att vara.

Den du verkligen är befinner sig bortom denna upplevelse av ett tillsynes fysiskt liv. Du kan nå den du är inom den du kom för att vara om du skalar bort de sanningar som har format den du tror dig vara men som du i själva verket inte är. Du behöver även öppna ditt hjärta för att kunna nå in där eftersom ditt hjärta är som en portal ut ur denna tillsynes fysiska upplevelse genom en tillsynes fysisk människas kropp. Du är så mycket mer än du tror dig vara även i denna tillsynes fysiska upplevelse. Du är en andlig varelse i en fysisk upplevelse, inte en fysisk varelse med en stundtals andlig upplevelse.

Allt är som det ska vara och livet som du är visar dig detta oavbrutet om du endast kopplar ihop den du upplever dig vara med den du verkligen är. Då upphävs illusionen av separation alltmer och du når ett allt högre perspektiv att uppleva denna tillsynes fysiska upplevelse av att befinna dig i en kropp upplevandes ett liv. Genom detta högre perspektiv ser du alltfler möjligheter och dras inte in i händelsernas centrum lika starkt (om du inte väljer att göra så). Det som händer och den du är upplever du inte längre som ett vilket ger dig ett helt annat förhållningssätt till att vara här. Du erhåller allt enklare de lärdomar som livet visar till dig i det yttre vilket får dig att komma vidare i livet som i ett flöde av följsamhet. Denna följsamhet uppstår eftersom livet inte behöver återupprepa samma lärdom till dig om och om igen när du tar till dig det som visas för dig längs din livsväg. Du når även insikten av att det inte enbart handlar om att nå in genom ditt hjärta för att kunna känna den du är inom den du kom för att vara, utan även att du kan ta del av det ditt hjärta förmedlar till dig. Den du verkligen är inom den du kom för att vara förmedlar sig oavbrutet till den du upplever dig vara här på jorden om du endast lyssnar. Den du verkligen är inom den du kom för att vara vet även vad du har kommit för att göra och även vilka upplevelser som du kom för att uppleva för att därigenom kunna höja din medvetenhet om den du verkligen är ännu mer. Denna form av liv är en resa emot en högre medvetenhet om den du är. En medvetenhet som du når genom att få uppleva denna form av liv. Det är upplevelsen av livet som är meningen med den. Upplevelsen av livet här på jorden formas av dem som befinner sig här i denna form av liv. Det vill säga du kom både för att få uppleva denna form av liv och även för att vara en upplevelse till alla andra. Allt är egentligen ett men upplevs separerat genom denna form av liv. Ju högre perspektiv du når att uppleva dig själv och livet som sådant, desto mer upplever du dig även hänga samman med allt det andra. Illusionen av separation upplöses alltmer och du upplever dig även vara den du är alltmer.

Öppna ditt hjärta så öppnar du även din förmåga att kunna känna och höra den du är. Oavsett hur sårat och smärtsamt det känns därinne så är det ändå den du är. Du kommer inte ifrån att känna denna smärta hur länge du än stänger ditt hjärta. Du fördröjer endast din egen utveckling genom att göra så. Förr eller senare kommer du ändå behöva ta tag i alla känslor om den du är som du har stängt ute. Ju längre du dröjer, desto starkare växer sig känslan av att behöva göra detta. Tillslut kommer det att kännas som att du exploderar och inte klarar av att bära mer. Men du behöver inte bära på det. Det är där för dig att erhålla en högre medvetenhet om den du är. När du har erhållit den högre medvetenheten av denna smärta så transformeras detta till en kärlekskänsla istället.

Den du verkligen är upplevs som den känsla vi kallar för kärlek. Kärlek och ljus transformerar smärta och mörker. Detta kan du använda dig av för att transformera dina mörka sidor till ljus. Detta är var du är här för att göra. Alla har vi både mörker och ljus inom oss och livet visar oss det som behöver belysas genom att få uppleva händelser i en tillsynes fysisk upplevelse igenom en människas kropp. Använd livet för att nå denna högre medvetenhet om den du är och transformera din smärta och ditt mörker till kärlek och ljus. Då kommer du även märka att det som du har försökt skydda dig emot var den du i själva verket är. Du hade endast satt på dig skygglapparna för en stund i en förhoppning om att det skulle försvinna. Men det försvinner aldrig förrän du öppnar ditt hjärta och välkomnar den du är med kärlek. Det är endast din formade upplevelse utav det som baseras på dina nuvarande sanningar som får det att upplevas som mörker och smärta. Det finns även en annan sida av allt som är. Det är som ett spektrum mellan mörker och ljus, rädsla och kärlek och så vidare. Du är allt detta och du kan välja vilken del av detta spektrum som du vill uppleva. Fokuserar du på rädsla och mörker så är det just detta som du får uppleva tills du inser att det finns en annan sida av samma mynt. Allt är egentligen ett. Acceptera att så är fallet och det har inte längre ett grepp om dig. Du är bortom allt detta men upplever det just nu genom formen av dig i en tillsynes fysisk värld.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: