Ta dig igenom skärselden

Jag fick en känsla att dela med mig av ett budskap ur min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Budskapet heter “Ta dig igenom skärselden” och är ett av de förberedande budskapen i min bok. Den beskriver själva resan för att nå den du är, som du kom för att vara. Den beskriver även perspektivet som du oftast har innan du påbörjar en sådan resa för att du ska få en förståelse för vad som kan vänta dig och även varför det är så viktigt för dig att göra denna resa.


Ta dig igenom skärselden

“Hittills har du tagit dig fram i livet genom att förhålla dig med egot som om det vore den du är. Egot har skärmat av ditt inre där du har förmågan att känna den du verkligen är. Du upplever dig vara separerad ifrån allt annat som inte är den du tror dig vara. Du har även separerat dig ifrån dig själv genom att tro att du är någon annan än du egentligen är. Det du upplever är en illusion av att vara någon som du tror dig vara och illusionen är mycket verklig. Illusionen ger dig förmågan att se ner på dig själv, men även andra. Du straffar dig själv om du inte uppfyller de krav som du ställer på den du tror dig vara, och du straffar även andra om de inte uppfyller de krav som du ställer på dem.

Det du upplever som den du tror dig vara är det som kallas för helvetet. Men det finns inget helvete annat än det som du upplever när du låter egot kontrollera ditt liv, medan du lever i en kropp och tror dig vara någon som du inte är. Egot får dig att leva i rädsla och straffar dig, vilket även kan få dig att må väldigt dåligt över någonting som kanske har inträffat för många år sedan. Du bär med dig händelsen och varje gång du minns den så straffar du dig själv igen. En händelse kan förändra hela ditt liv vilket även kan få dig att straffa dig själv i all evighet ända tills du åter når den du verkligen är, eller kan släppa händelsen.

Detta är alltså utgångsläget för att nå den du verkligen är när du förhåller dig med egot som om det vore den du är. Eftersom du läser denna bok så har du medvetet eller omedvetet kommit i kontakt med den. Anledningen till att du läser den är förmodligen att du är redo för att nå den du verkligen är. Boken är en resa genom ditt inre, genom skärselden, vilket är allt som du bär inom dig som förhindrar dig ifrån att uppleva den du verkligen är.

Att ta dig igenom skärselden är att ta dig igenom ditt bagage av ouppklarade händelser och även de sanningar som håller illusionen av den du tror dig vara levande. Väl igenom skärselden når du den du verkligen är och illusionen har du lämnat kvar i elden för att brinna upp. Att ge dig in i skärselden är att ärligt se tillbaka på hela det liv som du har kommit för att leva, ifrågasätta det du tror är sant och reda upp ditt ouppklarade bagage, vilket består av händelser men även oförrätter som du behöver bearbeta. Allt detta som du bär inom dig medvetet eller omedvetet tynger dig. Du kommer att märka när du börjar nysta i allt ouppklarat att det kommer upp till ytan igen. Det är där för dig att välja och göra annorlunda. Tidigare händelser återuppstår och genom att agera på ett annorlunda högre sätt kan du lämna dem som uppklarade. Detta är en krävande resa som kommer att sätta dig på prov flertalet gånger, vilket får dig att ifrågasätta dig själv. Men du kommer även att finna dig allt närmare den du verkligen är ju längre igenom skärselden som du kommer. Du kommer även att känna dig allt lättare och lyckligare för vart steg du tar emot den du verkligen är.

Att ta dig igenom skärselden är en resa som kräver en hel del av dig. Allra mest ärlighet emot dig själv. Den kräver att du höjer din medvetenhet om den du är och att du uppfattar och agerar genom ett allt högre perspektiv. Under resans gång kommer det att uppstå prövningar förmodligen helt oväntat för dig, och baserat på hur du agerar så kommer du att bekräfta om du är redo för att ta dig vidare genom skärselden. Detta är livets förunderliga sätt att kontrollera om du är redo för nästa steg. Prövningen kan vara en tanke som formar sig vilken du besvarar inom dig eller agerar på. Det kan även vara en fysisk händelse där du behöver uppfatta och agera genom ett högre perspektiv. Du märker att du står allt stadigare på marken ju längre du kommer på din resa genom dig själv vilket är skärselden. Allt färre händelser påverkar dig i en negativ bemärkelse och du upplever det som är och händer omkring dig ur ett allt högre perspektiv.

När du väl kommer ut ur skärselden når du dig själv som den du är. Illusionen har du bearbetat och lämnat kvar i elden för att brinna upp. Du har nu kontrollen över ditt eget liv. Du vet vem du är och du vet vad du har kommit för att göra i detta liv. Du förstår den högre meningen med ditt liv.”

Kommentera

%d bloggare gillar detta: