Ta små steg när det blir för övermäktigt

Att finna det högre syftet för att vara här är inte alltid lätt när du befinner dig mitt i allt det där tråkiga görandet. En tillvaro där ingenting längre känns meningsfullt utan det endast är en himla massa måsten. Allt känns för övermäktigt och ingenting känns längre som om det vore någon mening med. Du upplever dig sitta i “skiten” rent ut sagt och ser inga möjliga utvägar utan allt är endast en himla misär. Hur kunde det bli så här? Varför befinner jag mig i detta liv där allt verkar gå emot mig?

Förr eller senare når man en tillvaro där det yttre inte längre kan tillfredsställa det inre. Kanske har du levt hela detta nuvarande liv inom illusionen av separation och har försökt tillfredsställa egots hunger efter mer genom saker i det yttre. Där ingenting egentligen har skapat en hållbar lösning utan alltid har ersatts med något annat behov. All denna ständiga strävan efter någonting har fått dig att fortsätta jaga efter någonting mer att fylla tomheten med som du kan känna inom dig. Kanske har du provat allt men ändå inte funnit vad som verkligen saknas i ditt liv vilket har fått livet att upplevas som en misär.

Inom illusionen av separation förhåller du dig ofta med egot som om det vore den du är. Egot i sin tur har kontrollen över den du upplever dig vara. Den du verkligen är inom dig själv uppmärksammar du inte då eftersom egot skärmar av denna del av den du är. Detta skapar en saknad av att få nå den du är inom dig själv. Men egot säger till dig att det är den där saken, mer pengar, den fantastiska arbetstiteln, eller kanske den perfekta partnern som kommer att fylla tomrummet inom dig. Det tar egentligen aldrig slut gällande vad egot försöker få dig att göra för att kompensera förr dess egen brist av att försöka vara den du är.

När du förhåller dig med egot som om den vore den du är så skapar detta en mängd falska jag som du tror dig vara. Detta är de roller som du agerar och även har identifierat dig med. Du är en pappa eller en mamma, en chef, en misslyckad person eller någon som är bättre än andra och så vidare. Oavsett vilket så är detta roller som du agerar som du även kan ha identifierat dig med som om de vore den du är. Men du är ingenting av detta utan de är enbart falska jag som i sin tur förhåller sig med egot. Det är även dessa falska jag (det vill säga rollerna) som tar åt sig av andras åsikter om dig. Du tar åt dig eftersom egot inte är ditt äkta jag och rollerna inte är stabila utan behöver ständigt kompenseras på något sätt. När du väl kan känna den du är inom dig själv så tar du inte åt dig av andras åsikter om dig eftersom du vet att det inte är sant. Du vet eftersom du känner den du är inom dig själv.

När du inte längre känner någon tillfredsställelse av att kompensera egots brister genom någonting i det yttre så når du denna tillvaro där all mening har försvunnit. Du befinner dig nu på denna plats där du inte längre förstår varför du överhuvudtaget är här. Det känns som ett slags nedstämt mörker som känns tomt och meningslöst inombords. Eftersom egot skärmar av den du är inom dig så kanske du inte lyssnar inåt gällande vad du ska göra. Kanske lyssnar du istället på alla andra och följer vad de säger utan att känna efter inom dig själv om detta känns rätt för dig. Det är när du inte lyssnar inåt till den du verkligen är eller till ditt hjärta och även vandrar vägar som inte är dina att vandra som livet börjar kännas som om det vore emot dig. Men detta är inte sant eftersom livet hela tiden visar dig vägen emot ditt högre syfte för att vara här. Ibland sker det genom att skapa ett motstånd när du inte följer din livsväg och ibland genom att skapa en följsamhet när du gör det.

Egentligen så är det inte livet som skapar motståndet utan det är du själv som går emot den livsväg som du själv har valt att vandra genom livet. Denna livsväg kan du se som en slags ström som flödar genom matrisen av möjligheter. När du följer denna ström så upplevs livet följsamt, och när du inte gör det så upplevs det som ett motstånd. Ju längre motströms du kommer desto starkare upplevs även motståndet som du upplever av livet. Detta är ett tecken på att du inte följer din livsväg.

När allt känns för övermäktigt och det inte längre finns någon mening i någonting i det yttre och även livet upplevs vara emot dig. Vad kan du göra?

Eftersom egot skärmar av den du verkligen är vilket är ditt sanna behov så är en sak du kan göra att börja ifrågasätta vem du är. Fråga dig själv: Vem är jag? Analysera svaret du ger dig själv. Fråga dig själv är detta en roll? Kan detta förändras över tid? Är detta sant? Den du verkligen är befinner sig inom dig själv och detta förändras inte på grund av att någonting i det yttre förändras.

Om någon ställer dig frågan: ”Vem är du?” och du besvarar genom att beskriva dig själv med olika saker som till exempel att du är rik. Om du förlorar alla pengar. Är du fortfarande rik? Om du inte är det var då detta den du verkligen är? Kanske svarar du ”Jag är en bilmekaniker”. Om du byter yrke så har detta förändrats. Det vill säga du är ingen bilmekaniker. Detta är ett yrke. Språket kan vara förvillande för vi säger oss vara så mycket som vi inte är. Genom detta ifrågasättande kan du sluta tro dig vara det som du kommer fram till att du inte är. Det handlar alltså om att börja skala bort all formning som du har erhållit under din uppväxt angående saker som du har identifierat dig med. Du kan fortfarande agera olika roller i olika situationer. Men du tror dig inte längre vara dem. Successivt når du allt närmare ditt äkta jag inom dig själv eftersom egot skärmar av detta allt mindre ju färre falska jag som förhindrar detta. Det som även händer då är att du börjar känna den du är inom dig själv alltmer vilket får dessa falska behov att försvinna. Allt mindre känner du att du behöver yttre kompensation för det som du redan kan känna inom dig. Du känner dig alltmer nöjd över tillvaron och kan även känna en slags kärlekskänsla porla inombords vilket är hur den du verkligen är känns inom dig själv.

Det du även kan göra är att börja lyssna till ditt eget hjärta. Känn verkligen efter om det du avser att göra känns rätt inombords. Känns det inte rätt så gör det inte. Känns det rätt så gör det även om du inte riktigt kan avgöra varför. Det du kan känna inom dig i ditt eget hjärta är din inre vägledare som vägleder dig emot ditt högre syfte. Ta små steg i taget om du upplever det skrämmande att ge dig ut i det ovissa. För vägen emot ditt högre syfte leder till någonting nytt. Till någonting som du ännu kanske inte känner till. Allra helst om du just nu upplever livet som en misär och helt meningslöst där livet även upplevs vara emot dig. Då lär ditt livs mening vara åt något annat håll än där du befinner dig just nu.

Försök att vara i nuet så mycket du kan och göra det som känns rätt inombords (inte i tankarna om det utan i ditt hjärta) och ta små steg som känns rätt. Då kommer du successivt att vägledas till det nya som du tidigare inte var mottaglig för eller för den delen kunde se som en möjlighet från den plats där du tidigare befann dig. Kanske är du till exempel på väg någonstans men helt plötsligt känner du inombords att du borde gå åt ett annat håll istället. Prova att följa denna känsla och gå åt det andra hållet även om du inte vet varför. Kanske blir du vägledd till ett möte med någon annan person som öppnar för fantastiska möjligheter som du inte hade gjort om du vandrat den väg som du först hade tänkt dig. Livet har sitt sätt att vägleda dig framåt och genom att ta små steg framåt med ett öppet sinne så tillåter du även livet att göra så.

Efter ett tag när du har levt ditt liv på detta sätt och ser tillbaka så kommer du att bli förvånad över hur detta kunde vara möjligt. I små steg har du tillåtit livet att föra in det nya in i ditt liv, och genom att följa ditt hjärta i det du gör har du även kommit allt närmare din livsväg här i livet. För att tillslut komma helt rätt där du får göra det du älskar att göra som du även kom för att göra. Allt för ditt högre syfte för att vara här och du lever det genom varje nu. Det som du upplevde innan var även det för ditt högre syfte men för att få dig dit där du kan leva det. Du har en mening med att vara här oavsett hur meningslöst det än kan verka i det yttre just nu. Kanske har du helt enkelt gått vilse i upplevelsen genom att inte lyssna inåt, och kanske har du sökt efter det du saknar i det yttre när det i själva verket har befunnit sig inom dig själv. Det är helt okej för detta är också en del i meningen med livet. Att få uppleva den du inte är för att därigenom nå en högre förståelse för vem du i själva verket är genom kontrasten som skapades mellan dessa två olika upplevelser av att vara här.

Det existerar alltid ett högre syfte med allt som sker. Det gäller endast att se budskapet i händelserna och interagera med dem. Kanske får du uppleva en omedveten del av den du är som du kan bli medveten utav för att höja din medvetenhet om den du är. Kanske får du uppleva ett slags motstånd av livet som vägleder dig emot ditt högre syfte. Överallt hela tiden är du vägledd för att leva ditt högre syfte här på denna jord. Allt har en mening även om du kanske upplever det helt meningslöst just nu. Men detta är endast ett perspektiv att se på det.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: