Ta tillbaka kontrollen som den du är

Människan förhåller sig oftast med sitt ego och de roller som man agerar. Man tror sig vara sina roller och agerar i samråd med dessa. Dessa roller är falska identiteter som man tror sig vara men inte är. Man är redan innan man kommer för att leva ett liv på jorden. Dessa roller som man agerar har man format baserat på det som man har fått uppleva här på jorden. Eftersom dessa roller blir till falska identiteter så är de inte den man verkligen är utan endast roller. Människan har förmågan att identifiera sig med vad som helst. Det kan till exempel vara sitt utseende, det man gör, sin arbetstitel, olika saker, andra personer och så vidare. Människan tror sig även vara det som händer under sitt nuvarande liv. Men det som händer och den man är är två vitt skilda saker. Man är inte det som händer i detta liv, utan det är vad som händer. Språket förvirrar också eftersom man säger att ”det är mitt liv”. Det är inte ”mitt liv” utan man är livet och upplever det just nu igenom en kropp. Det som händer i livet är upplevelser som kan höja medvetenhet om den man är, som man redan är men ännu inte fullkomligt medveten utav.

När man frågar en annan människa “Vem är du?“. Då får man oftast svar med personens namn, ålder, kön, var de bor, vad de har varit med om, vad de jobbar med, om de har några barn, om de har en partner, deras intressen, deras personlighet och så vidare. Men ingenting av detta är den de är utan endast saker som har hänt dem eller diverse olika roller som de agerar i detta nuvarande liv. Dessa saker har de oftast även identifierat sig med som om det vore den de är.

Din identifiering med det som du inte är blir till dina falska jag som även förhåller sig med egot. Egot har en fantastisk förmåga att manipulera dig att se ned på dig själv eller det motsatta. Ingenting är egentligen bra när du förhåller dig med egot eftersom egot aldrig nöjer sig med hur det är. Detta får dig att ständigt jaga efter någonting. Är det inte mer saker så är det bekräftelse. Det tar egentligen aldrig slut eftersom egot då skulle förlora sin förmåga att manipulera dig. Eftersom egot nu har förmågan att kontrollera dig så har inte du kontrollen som den du är. Du har överlåtit detta till ditt ego som har format sig under din upplevelse av livet här på jorden. Eftersom egot inte är den du är och du har identifierat dig med dessa roller som endast är roller så tar egot parti för rollerna som du har identifierat dig med. Det vill säga du känner ett behov av att försvara dessa roller och även stärka dem. Men detta är endast roller som du agerar som inte är den du är. Om någon säger något dumt om dessa roller så tar du åt dig personligen eftersom du tror dig vara dem. Samma sak om någon säger något bra om dessa roller så stärker de dig eftersom det då uppstår en bekräftelse av att du är bra. Men du är redan bra och det är inget fel på dig. Det är rollerna som får en bekräftelse vilket inte den du är.

När du förhåller dig som dina falska jag som i sin tur förhåller sig med egot så känner du dig aldrig nöjd. Det finns alltid någonting att förändra eller någonting att försöka uppnå. Vad som också sker när du förhåller dig med egot är att du skärmar av den du är inom dig. Du tillåter dig inte att känna den du är inom dig utan förhåller dig endast som dessa roller som i sin tur mestadels relaterar till det som händer i detta nuvarande liv. Du är inte det som händer i detta nuvarande liv eftersom du redan ÄR innan du kom för att uppleva denna fysiska tillvaro igenom en kropp. Detta finns hela tiden inom dig om du låter dig känna efter. Inom dig når du den du är och det är från denna plats som du kan åstadkomma vad som helst. Du upplever en helt annan tillvaro som den du är än om du förhåller dig med egot som om det vore den du är. Med egot så får du upplevelsen av att friheten är någon annanstans. I pensionen, eller när du har vunnit en massa pengar, eller när du har den där fina saken, eller den perfekta partnern. Friheten är alltid någonstans där du inte är och du kommer aldrig dit. Kanske uppfattar du dig vara fri ett tag när du uppnår något av detta. Men det är övergående eftersom egot aldrig är nöjd eftersom även det som du upplever dig nöjd med för stunden kommer att förändras. Detta tar aldrig slut om du inte tar tillbaka kontrollen som den du är.

Det finns alltså olika perspektiv att uppleva livet igenom. Ett av dem är genom dina falska jag som förhåller sig med egot. Detta är ett perspektiv där du aldrig är fri. Ett annat är som den du är där du är fri.

Eftersom det är dina falska jag som förhåller sig med egot så handlar det om att avidentifiera dig ifrån allt det som du inte är. Du kan fortfarande agera rollen även om du inte längre är identifierad med den. Det som händer när du börjar avidentifiera dig ifrån det som du inte är är att egots felaktiga funktion skärmar av den du är inom dig själv allt mindre. Du upplever dig alltmer fri att vara den du är och att göra det som du känner att du behöver göra. Det vill säga du tar tillbaka kontrollen som den du är. Vad någon annan säger om den de anser dig vara påverkar dig även allt mindre eftersom du kan känna den du är inom dig själv. Vad någon annan säger om dig säger mer om dem själva än om den du är. Det finns alltså ingen som helst anledning att ta åt sig personligen av detta. Den som tar åt sig personligen är egot och den falska identiteten som egentligen bara var en roll. Den du är tar inte åt dig personligen. När du kan känna den du är så minskar även behovet av att få höra av någon annan hur du är. Du behöver ingen bekräftelse för att må bra eftersom du redan är bra. Du upplever det inte på ett egoistiskt sätt utan altruistiskt. Alla andra är även de bra även om de kanske just nu förhåller sig med sina roller som i sin tur stärks av egot. Din självsäkerhet stärks också eftersom du kan känna den du är. Behov av yttre bekräftelse minskar eftersom det ändå var en falsk önskan för att stärka ett falskt jag som inte är den du är. Du upplever både den du är och andra som du möter alltmer kärleksfullt. Du når en högre förståelse för livet och dess ursprung. Eftersom du kan känna den du är så når du även en högre förståelse genom den du är. Inom dig har du alltså tillgång till en källa av kunskap i form av den du är.

Även om du tar tillbaka kontrollen som den du är så är du även medveten om att du inte behöver kontrollera allt som händer. Du överlåter vissa delar åt livet att sköta åt dig. Du är medveten om att du är i en upplevelse igenom en kropp vilket inte är den du är. Du lyssnar och litar på din intuition eftersom du vet att den kan vägleda dig dit där du behöver vara. Kanske undrar du just nu hur du kan låta dig vägledas av intuitionen om du inte kan se vad det kommer ge för resultat. Men då frågar jag dig: ”vem är det som du låter dig vägledas av när du inte följer intuitionen?”. Det är egot, och egot vill inte ditt högsta bästa utan vill endast förhålla sig som om den vore den du är. Oavsett vad det är så kommer egot att fortsätta försöka hålla kvar dig i dess kontroll eftersom den behöver din uppmärksamhet för att överleva. Egot bryr sig inte om vilken sorts uppmärksamhet det är så länge det är uppmärksamhet. Enbart för att få denna uppmärksamhet kan egot till exempel skapa tankar inom dig där du ser ner på dig själv. När du förhåller dig med egot som om det vore den du är så låter du dig alltså må så som egot tillåter dig att må. Önskar du ta tillbaka kontrollen som den du är så behöver egot återgå till sin ordinarie plats och den du är tar över. Detta gör du genom att avidentifiera dig ifrån allt som du inte är.

Det som även händer när du gör detta är att livet börjar visa dig vägen. Det är inte längre en kamp emot någonting utan ett flöde av följsamhet. Givetvis kommer prövningar längs vägen men de är där för din skull. När du förhåller dig med egot så upplevs ofta dessa prövningar som motgångar. Som någonting du måste “vinna” över. Det blir hela tiden en kamp emot någonting, och detta någonting förhåller sig i det yttre och är egentligen där för att visa dig den du är inom dig själv. Du kan alltså använda det som händer i det yttre för att nå den du är inom dig själv. Det yttre visar dig hela tiden den du är eftersom det speglar den du är inom dig själv. Du upplever den du är i allt som är eftersom allt som är är den du är. Men just nu är du i en upplevelse utav det igenom din nuvarande kropp. Din inre känsla av en yttre händelse är den du är. Detta kan du använda dig utav. Men för att kunna göra det behöver du vända din uppmärksamhet inåt, och egot förhåller sig inte inåt eftersom den inte vill att du ska nå den du är. Om du gör det så förlorar egot sin kontroll över dig. Genom egot så blir det oftast motangrepp eller något liknande emot någonting som förhåller sig i det yttre. Det är som att kämpa emot din egen spegelbild och påstå att det inte är den du är. Om du instället tar emot budskapet av det som sker så förändras det som händer ifrån en kamp emot någonting till lärdomar om den du är.

Att ha kontrollen som den du är får dig att uppleva friheten av att vara den du är. Detta är egentligen det som du alltid har önskat dig även om du kanske har förhållit dig med egot och dina falska jag och sedan försökt att nå detta genom någonting i det yttre. Så länge som du förhåller dig med egot och dina falska jag så kommer du att få leta efter denna frihet i all evighet ända tills du når den du är. Vilket är inom dig. Hur når du den du är om du letar efter den du är där du inte är? Det går inte! Du får hålla på tills du inte längre orkar vilket kan ta livstider. Det finns egentligen ingenting viktigare än detta. Det är därför du är här och upplever ett liv. För att kunna höja din medvetenhet om den du är, som du redan är men ännu inte är fullständigt medveten utav.

Det är även detta som driver mig att skriva om detta både i min bok Den inre flykten och här på denna sida. Förut så kunde jag inte se detta eftersom det inte fanns med i min uppfattning av verkligheten. Jag förhöll mig i det yttre i det som händer med mina falska jag som i sin tur förhöll sig med egot. Detta förhindrade mig att ta kontrollen som den jag är och jag upplevde mig mer eller mindre som ett offer för omständigheterna. Men när jag vände mig inåt för att nå den jag är, som jag kom för att vara så insåg jag hur fel jag hade haft. Ur detta nya perspektiv kan jag nu utföra medvetna val och forma min tillvaro. Givetvis har inte jag heller kontrollen över allt som händer. Men jag har betydligt större kontroll över hur jag väljer att uppleva det och hur jag väljer att agera med det som händer. Detta är en avsevärd skillnad eftersom jag inte längre åker berg och dalbana i dessa upp och nedgångar på samma sätt. Givetvis känner även jag av när prövningen är där men allt fortare kan jag hantera det som den lärdom det i själva verket är och prövningen försvinner. Detta gör även livet så fantastiskt upplevelserikt eftersom allting är där för min skull för mig att kunna höja min medvetenhet om den jag är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: