Ta tillvara denna stund

Ta tillvara denna dag. Ta tillvara denna stund. För denna stund är det val som du själv har tagit för att få uppleva en fysisk verklighet av materia. En fokuspunkt ut i en subjektiv verklighet vilket vi benämner ett liv. En illusion om du vill, även om det är en mycket ihärdig sådan. Denna stund är din projicering om den du upplever att du är genom denna form av liv. I denna stund upplever du således den du är som du är olika mycket medveten utav.

Ta tillvara denna stund. För den är den du är. Allt är den du är som du är olika mycket medveten om. Allt är ditt val att få uppleva även om du kanske är omedveten om det som du har valt i din nuvarande kropp. Men denna stund är där för din skull oavsett hur hård den kan tänkas vara att uppleva. Den visar dig den du är ur det perspektiv som du har förmågan att uppleva det ifrån. Ett perspektiv som baseras på din nuvarande medvetenhet om den du är. Det vill säga dina nuvarande sanningar. Sanningar som du mestadels har ärvt av andra om du inte har börjat ifrågasätta dina sanningar.

Du kan således påverka denna verklighet genom att påverka din uppfattning om verkligheten. Det vill säga den du är. Genom att höja din medvetenhet om den du är genom det som du upplever just i denna stund så påverkar du även upplevelsen av denna verklighet. Allt är ett val ut i en subjektiv verklighet av materia. Det är även ditt val. Ta vara på denna stund som du själv har valt att få uppleva igenom din nuvarande kropp.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: