Tänk om…

Tänk om det är så att ditt nuvarande liv egentligen är en upplevelse som du själv har valt att uppleva som ditt högre jag. Att du egentligen inte alls är där du upplever dig vara, utan endast upplever dig vara där. Att du inte alls är din nuvarande kropp. Men att du upplever upplevelsen igenom denna kropp. Att den du verkligen är upplever denna upplevelse igenom denna kropp som du har just nu i detta nuvarande liv. Att du är livet och egentligen inte har ett liv.

Tänk om detta är din chans att få uppleva det som du behöver. Vilket du nu gör igenom denna kropp som du har under denna upplevelse. Där denna kropp är ditt verktyg för att kunna uppleva formen av liv som du har tagit just nu. Men att du inte är formen av liv även om du kom för att uppleva den.

Tänk om allt som du nu kan uppleva genom denna form av liv är den du är. Att allt som du får uppleva både utom och inom dig visar dig den du är hela tiden. Men att du tolkar det annorlunda på grund av att du har börjat förhålla dig med egot som om det vore den du är. Vilket i sin tur har skapat din nuvarande tillvaro som i sin tur baseras på det som du har fått lära dig är sant.

Tänk om det som du anser är sant inte alls är den totala sanningen. Men att du hela tiden får uppleva den totala sanningen genom det som du får känna inom dig av det som du upplever utom dig.

Tänk om allt det viktiga görandet egentligen inte är så väldigt viktigt egentligen. Att du egentligen har fastnat i upplevelsen och tror dig vara den vilket gör att allt som händer i denna upplevelse är väldigt viktigt. Att du har fastnat i upplevelsen på grund av allt det viktiga görandet vilket förhindrar dig att känna den du är inom dig själv.

Tänk om det är dina nuvarande tankar om hur det egentligen förhåller sig som förhindrar dig att uppleva ett högre perspektiv av tillvaron där du själv kan känna hur denna upplevelse egentligen förhåller sig. Att dina nuvarande sanningar formar upplevelsen till det som du behöver uppleva för att nå en högre medvetenhet om den du är, vilket är det som du upplever både utom och inom din nuvarande kropp.

Tänk om du bortom tanken om det som är verkligen kan uppleva den du är så som du är. Att det är själva tanken som förhindrar dig att känna och uppleva den du är helt och hållet. Tänk om det enda du behöver göra är att tänka om och så får du uppleva allt detta.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: