Tankevärlden

Tankevärlden är din egenskapade värld. Din tankevärld är inte samma som min eller någon annans, utan alla har sin egen tankevärld. Denna värld har formats under hela din uppväxt. Din tankevärld har skapats av det som du tror på som sant. Under hela din uppväxt har du fått lära dig om vem du är och även om allt som är. Du har fått lära dig att sätta etiketter på allt som existerar. Du har även lärt dig att värdera det du upplever. Det där är fult, det där är fint, det är bra, det är dåligt och så vidare. Du har även lärt dig att anpassa dig för att bli omtyckt av andra. Du har så att säga skapat roller som du agerar när du är med andra. Detta börjar redan som barn. Du är duktig om du är på ett sätt. Stygg om du är på ett annat. Du formar på så vis om den du är till någon du inte är, och du gör det för att få uppskattning och kärlek från andra. Till en början är din omformning endast roller som du agerar för att få uppskattning. Men senare i livet börjar du tro dig vara de roller som du har skapat. Du tappar så att säga bort dig själv.

Inom den du kom för att vara har du ditt äkta jag. Detta är kärnan av din varelse så att säga. Den du kom att vara är ditt äkta jag och den kropp som du har. Men du har även ett ego som tar överhanden och ersätter ditt äkta jag. Detta händer när du tror dig vara de roller som du har skapat. Rollerna blir dina falska jag. Dina falska jag förhåller sig till ditt ego och inte till din kärna som är ditt äkta jag. Du har i detta läge tappat kontakten med det äkta jaget och börjar uppleva en illusion av den som du tror att du är, men inte är. Som det falska jaget begränsas du till att uppfatta enligt din “jordiska” medvetenhet. Det vill säga det du tror är sant. Det du tror är sant är det som du har lärt dig under endast detta liv. Allt som du nu upplever tolkas av dina sanningar och du har nu försvunnit in i tankens värld. Dina tankar har nu kontrollen över dig, eller rättare sagt ditt ego.

Som den du nu kom att bli med dina falska jag saknar du kontakten med det äkta inom dig. Du har skärmat av den med hjälp av ditt ego. När du inte har kontakten med ditt äkta jag så uppstår behov. Dessa behov tolkas som att du behöver någonting utom dig själv, vilket i själva verket är ditt äkta jag som du har behov utav. Du försöker kompensera detta falska jag med saker, med andra människor, med allt möjligt. Men inget av det som du försöker kompensera i det yttre löser ditt faktiska behov som är den du är som ditt äkta jag. Även här upplever du en illusion när du tror dig behöva någonting. Ett behov skapas och du tror till exempel att det är en sak som du behöver. Behovet gör att du inte kan känna ditt äkta jag längre. När du väl erhåller saken försvinner behovet för ett tag. Under den tiden får ditt äkta jag chansen att göra sig till känna och du känner dig nöjd ett tag. Du uppfattar det som att det är saken som uppfyllt detta vilket är en illusion.

Eftersom du inte förhåller dig till din kärna utan dina falska jag (du skapar flera). Då får du även behov av att få veta vem du är av andra eftersom du inte längre kan känna detta. Du tar åt dig av vad andra säger om dig vilket kan få dig att omforma dig ännu mera.

Det är inte enbart uppfattningen om dig själv som förhåller sig inom tankevärlden av det som du tror är sant utan även hur du upplever tillvaron. Allt formas nu om baserat på dina tankar om det. Även ditt ego formar tankar inom dig som sedan skapar känslor inom dig. Dina tankar som du ger uppmärksamhet skapar känslor inom dig. Baserat på dina sanningar och dina tankar om dem får dig alltså att må på ett visst sätt. Du mår alltså så som ditt ego ger dig tillåtelse att göra och du upplever dig som ett offer för omständigheterna. Givetvis är detta olika hur du upplever den du är och det är inte svart eller vitt. Jag beskriver principerna av det som händer när man lever genom sina falska jag eller falska identiteter. Som ditt falska jag identifierar du dig med allt möjligt. Dina händelser, saker, andra personer med mera. Om något av det som du har identifierat dig med försvinner så känner du dig inte hel längre. Ett nytt behov uppstår.

Att leva i illusionen av den du kom att bli så har du alltid en längtan efter något för att känna dig hel.

När du befinner dig i tankens värld så uppfattar du som sagt allt baserat på dina sanningar om det som är. Din tanke om det som är, är något som inte längre är. Det är ett historiskt perspektiv av något som en gång har varit eller något som du har fått lära dig av någon annan. Så länge du är i tankevärlden uppfattar du inte verkligheten. Du tolkar det baserat på din tanke om det. Låt säga att du ser en blomma. Du börjar direkt sätta etiketter på blomman. Den är gul, den är fin eller ful. Den luktar illa eller gott och så vidare. Inget av detta är sant eftersom en blomma är. Du har värderat något som är baserat på dina sanningar om det och även värderat det baserat på detta. För att uppleva det som är kan inte tanken om det existera. Så snart du tänker så omformar du det.

Att nå den du är som du kom för att vara innebär alltså att du ska finna dina illusoriska falska jag och avidentifiera dig från dem så att de endast är roller igen. Ju fler falska jag du finner och avidentifierar så kommer du allt närmare ditt äkta jag igen. Du kommer att uppleva detta som att du känner en glädje eller en kärlekskänsla komma inom dig. I samband med detta får du inte längre samma behov av andra saker. Du känner dig nöjd med den du är eftersom du nu får känna ditt äkta jag igen. Du tar inte åt dig av andras åsikter på samma vis eftersom du nu känner den du är. Du finner även livet mer tillfredsställande för nu får du förmågan att uppleva det som är. Du kan fortfarande agera dina roller vilket är helt som det ska. Men du tror dig inte längre vara dem. Du når ett allt högre perspektiv av den du är och det som är.

Som ditt äkta jag har du förmågan att förhålla dig till ditt högre jag som har en högre medvetenhet än du har förmågan att hålla som ditt äkta eller lägre jag. Du begränsar dig så att säga inte längre enbart till dina egna sanningar utan har förmågan att nå en högre medvetenhet. Du har nu förmågan att själv välja hur du önskar uppleva. Antingen kan du välja att befinna dig i tankens värld, eller så väljer du att uppleva det högre perspektivet. Det är nu du som har kontrollen över den du är istället för ditt ego som du förhöll dig till som dina falska jag.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: