Universellt överflöd

Allt existerar i detta Universum och alla möjligheter existerar hela tiden. Det existerar egentligen ingen brist av någonting utan endast en upplevelse utav det. Denna upplevelse av brist skapas under vår uppväxt då vi präglas in i denna värld av form. En form som någon annan har bestämt åt oss innan vi kom för att uppleva denna värld. Denna form av värld förändras successivt för varje generation som lever här och vi utvecklas och når en allt högre medvetenhet om den vi verkligen är och om livet som sådant. Idag upplever vi till exempel en helt annan form av värld än vad vi upplevde för flera hundra år sedan. Alltmer blir möjligt i denna värld av form allteftersom vi når en högre medvetenhet om vem vi är. Alltmer expanderar vi även som varelser här på denna jord som även sträcker sig bortom denna form av värld. Vi når en allt högre förståelse för att vi inte är begränsade till någon form överhuvudtaget utan att vi är multidimensionella varelser i en upplevelse av en form. I denna upplevelse existerar även en upplevelse av brist. Detta är en upplevelse som går att förändra om vi förändrar vår prägling som vi har erhållit under vår uppväxt.

Det är alltså en upplevelse av en brist som skapar brist, inte bristen i sig utan vår inre upplevelse av att den existerar. Om vi förändrar vårt inre sinnestillstånd att inte känna en brist så upplever vi den inte längre i det yttre. Detta eftersom den yttre världen är en projektion av vår inre verklighet som baseras på de sanningar som vi håller.

I Universum existerar inte något sådant som en brist, utan allt existerar i detta Universum hela tiden. Alla möjligheter finns för oss att nå om vi tillåter oss att nå dessa möjligheter.

Dessa begränsade präglingar av brist kan till exempel förhindra oss ifrån att göra det vi önskar. Vi tänker kanske att inte ska jag göra detta då det redan är någon annan som gör det. Vi följer inte vårt hjärtas röst utan begränsar oss till att tro att det vi kan och vill göra inte behövs eftersom någon annan redan gör någonting liknande. Vi tänker även i konkurrens som att vi skulle ta av någon annan om vi gör någonting som någon annan redan gör och vise versa. Dessa tankar baseras på brist som att det inte finns nog åt oss alla.

Du är en unik gåva till denna värld! Det du känner att du ska göra är exakt det som du behöver göra för att vara en pusselbit i detta Universella överflöd som existerar överallt. Gör du inte det du känner att du ska göra så begränsar du det Universella överflödet som flödar igenom dig. Det skapas som en stagnation inom dig där livsglädjen begränsas. Livsglädjen sprudlar när du får vara denna pusselbit i detta Universella överflöd som även flödar igenom denna form av liv. Denna form av liv är inget undantag från andra former av liv i detta Universum. Det är endast att vi har präglats av våra förfäders sätt att se på världen. Ett sätt som vi kan förändra om vi så önskar. Vi är inga offer för tidigare omständigheter så vi kan när som helst förändra vårt sätt att se på denna värld och samtidigt förändra världen på samma gång eftersom detta hänger samman. Kanske får du höra att det inte är möjligt och återigen begränsar dig efter vad någon annan anser, eller så ifrågasätter du deras och dina egna sanningar och finner att detta Universella överflöd verkligen existerar och du får vara denna pusselbit och göra det du verkligen älskar att göra. Du når ett tillstånd av överflöd där du inser att det egentligen inte existerar någon konkurrens överhuvudtaget, utan att alla är unika gåvor till denna värld och även att alla behövs.

Kanske jämför du dig även med någon annan vilket får dig att begränsa dig själv. Där du ser någon annan som bättre än dig så det inte är någon mening att göra det du gör. Återigen så handlar detta om nedsättande tankar om brist där du inte ser att du är en unik gåva till denna värld och att någon annan är en bättre gåva än dig. Alla behövs och vi alla är unika. Även om du gör liknande saker som någon annan så är de inte lika. Den energi som du lägger på det som du gör är unikt för dig, och den energi som någon annan lägger på det de gör är unikt för dem. Baserat på denna energi attraherar du de personer som behöver ta del av din gåva som baseras på din energi som du lägger på det du gör. Du behövs, och likaså alla andra. Alla är vi en unik gåva till denna värld och tillåter vi oss endast att flöda med det Universella överflödet så finns det nog till oss alla. Då behöver vi inte hamstra mer saker än vi behöver i tron om att det kommer ta slut, och vi alla får del av det som vi behöver allra mest. Vi gör det vi älskar allra mest, och vi får möjligheten att ta del av det vi behöver allra mest eftersom vi inte längre begränsar oss vid något historiskt perspektiv över hur det borde vara utan gör så som det behöver vara just nu istället.

Se inte ner på dig själv om du upplever att någon annan är bättre än dig. Du är unik och har unika förmågor som är unika för dig. De är inte samma som de du anser vara bättre än dig. Du tar heller inte ifrån någon annan någonting om du gör saker som någon annan redan gör. I Universum existerar överflöd så det räcker åt oss alla. Alla får göra det de gör i detta Universella överflöd och det tar aldrig slut. Lev, njut och sjung med livets flöde istället för att begränsa dig till det som någon annan har bestämt vid någon tidigare tidpunkt. Spräck barriären för vad som är möjligt och visa istället vad som är möjligt med dig själv som exempel. Var denna unika gåva som du kom för att vara i denna värld och ge denna värld det som du kom för att ge. Var en del av detta Universella överflöd genom den som du kom för att vara. Du är unik! Du behövs! Vi alla gör det! Ingen är bättre än någon annan, utan vi alla är unika på vårt alldeles egna speciella helt fantastiska sätt. Älska dig själv för den du är och det du gör oavsett vad någon annan anser om det. Det finns alltid någon som behöver det du gör exakt så som du gör det. Så anpassa dig inte för att göra på ett sätt som du tror att de andra behöver, utan gör det på det sätt som får ditt hjärta att sjunga. Det är då du är en del av detta Universella överflöd som sprudlar genom allt liv.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: