Usui Holy Fire® Reiki

Reikins historia:
Det sägs att Reiki har sina rötter i tusentals år gamla traditioner från bl.a. Tibet. Usui Reiki-systemet grundades av Mikao Usui i Japan på 1920-talet. Usui Reiki spreds vidare till Hawaii av Hawayo Takata på 1930-talet och sedan vidare till västvärlden senare delen av 1900-talet. Med åren har Usui Reiki-systemet utvecklats med fler tekniker, symboler och variationer. Ytterligare Reiki-varianter har även tillkommit sedan dess.

År 2014 erhöll William Lee Rand från ICRT (International Center for Reiki Training) en energi som kallades Holy Fire®. Han erhöll även vägledning från sin andliga vägledare som han samarbetat med de senaste 19 åren hur man kan ge vidare denna energi. Han vägleddes att inkludera Holy Fire® i både Usui Reiki- samt Karuna Reiki®-systemen från ICRT. Det traditionella Usui Reiki-systemet ersattes med Usui Holy Fire® Reiki i utbildningarna från ICRT. De Tibetanska symbolerna och den violetta andningen ersattes med Holy Fire® och inkluderade även nya sätt att ge Reiki vidare till andra. På Master-nivån gavs nu tändningar med Holy Fire® istället för initieringar som var fallet med det traditionella Usui Reiki-systemet. För nivå Usui Holy Fire® Reiki 1, Usui Holy Fire® Reiki 2 och Usui Holy Fire® Reiki ART (Advanced Reiki Training) gavs fortfarande initieringar.

I december år 2015 uppgraderades Holy Fire® Reiki till Holy Fire® II Reiki. Då ersattes initieringar för nivå Usui Holy Fire® II Reiki 1, Usui Holy Fire® II Reiki 2 och Usui Holy Fire® II ART med placeringar och förmågan att ge initieringar togs bort. Istället för att Master Teacher gör initiering vägleds eleven nu i en meditation där läraren sedan är tyst och Holy Fire® utför placeringen till rätt nivå av Reiki. I september år 2018 uppgraderades Holy Fire® II Reiki till Holy Fire® III Reiki och förtändningarna ersattes med fyra fullständiga tändningar på Master Teacher nivån.

Djupare information om Holy Fire® III Reiki finner du på ICRTs hemsida: https://www.reiki.org/introduction-holy-fire-iii-reiki (engelska).

Vad är Reiki?
Ordet Reiki består av två japanska ord och kan översättas till Rei (Gudomlig/Intelligent) Ki (Livskraft/Livsenergi). Allt som är vid liv har KI (livsenergi) flödande igenom sig. Denna livsenergi kan ha olika kvalitéer och kan även blockeras av olika anledningar vilket i sig kan skapa sjukdomar i den fysiska kroppen. Reiki kan lösa upp dessa blockeringar och hjälpa kroppens egna självläkande förmågor. Reiki är en effektiv behandlingsmetod vid t.ex. stress, smärta, ångest, fysiska och mentala spänningar. Reiki kan ges genom handpåläggning lokalt och även på distans.

Vem kan lära sig Reiki?
Även om Reiki är en andlig livsenergi så tillhör den ingen religion, inga dogmer eller trossatser. Genom att gå en Reikikurs kan vem som helst lära sig kanalisera och ge Reiki till sig själv och andra. Man behöver inte ens tro på det för att det ska fungera.

Mer information gällande pris och hur du bokar en personlig healingsession med Usui Holy Fire® Reiki: Personlig healingsession

%d bloggare gillar detta: