Usui Reiki

mikao-usui
Dr Mikao Usui

Usui Reikins grundare är Dr Mikao Usui 1865 – 1926.

Det finns väldigt många berättelser skrivna om Dr Mikao Usui och hur han skapade Usui Reiki. Men jag tänkte förhålla mig till min upplevelse utav Usui Reiki i denna text.

För min del så började jag med Karuna Reiki. Egentligen så kräver detta att man först är Usui Reiki Master (vilket jag inte var). Men det gick väldigt bra för mig att börja med Karuna Reiki så detta är förmodligen individuellt beroende på hur mycket man har jobbat med sin egen personliga utveckling. När Karuna Reiki kom in i mitt liv så hade jag varit på min inre resa i ett antal år och bearbetat mycket bagage och nått en högre medvetenhet om den jag är. Så detta kan vara anledningen till att Karuna Reikin kom in i mitt liv före Usui Reiki. Efter ett tag så kunde jag dock känna att jag saknade någonting. Reikin kändes inte komplett inom mig på något vis. Karuna Reikin upplevde jag stark men ändå så kände jag inom mig att jag saknade en grund. Detta fick mig att söka mig till Usui Reiki. När väl Usui Reikin kom in i mitt liv så försvann denna känsla av saknad. Så för mig är Usui Reiki själva grunden i Reiki energimässigt och Karuna Reikin kompletterar detta på ett fantastiskt sätt. Jag är idag Usui Holy Fire Reiki Master Teacher.

Usui Reiki är en helandemetod där jag använder symboler för att aktivera flödet av Reiki. Reiki är Japanska och betyder Universell (Rei) Livskraft (Ki). Dessa symboler kan man aktivera genom att rita dem i sina händer eller visualisera dem. Numera räcker det för mig att säga symbolens namn tre gånger för att aktivera dess flöde. Reikin flödar in i mig från Universum när jag aktiverar den och den flödar ut ur mig dit jag sätter min intention. Helandet kommer således inte av mig utan passerar genom mig. Jag är själva kanalen för Reiki att ledas genom mig dit jag sätter min intention. Detta kan vara till mig själv, till andra (även på distans), till utrymmen, till händelser, ja det kan vara till vad som helst.

Reiki kan man använda till allt och det är nog endast fantasin som sätter dess begränsning. Inom Reiki så har man guider som kan hjälpa till intuitivt gällande vad som ändå behöver göras av mig. Även om jag endast är en kanal för Reiki så är det ändå jag som aktiverar symboler och riktar denna universella livskraft någonstans. Reikin är intelligent och vet vad som är för mottagarens högre syfte och vet även vad mottagaren behöver allra mest prioriteringsmässigt baserat på detta. Så även om jag riktar energin genom att hålla mina händer någonstans, eller sända denna energi över distans med min intention så kommer den ändå att gå dit där den som tar emot Reikin behöver den allra mest. Det finns således ingenting för mig att diagnostisera eftersom Reikin sköter detta. Dock så kan jag ofta känna intuitivt av mina Reikiguider vart jag ska sätta min intention och vilka symboler som behöver aktiveras när jag väl ger Reiki.

Symbolerna som aktiverar Reikiflödet används till olika saker. Jag ger mig på en kortare beskrivning utav dem även om detta inte kommer att ge dem rättvisa. De har en mycket djupare betydelse än den som beskrivs här nedan.

Från början så ansågs Reikins symboler hemliga och heliga men numera kan man finna dem på Internet med en enkel sökning. Varje symbol har sin egen uppgift och jag kan känna en skillnad mellan dem energimässigt i min kropp när jag aktiverar dem.


 

Kort beskrivning om symbolerna och dess betydelse:

Det finns en kraftsymbol som ökar flödet av Reikienergin. Jag upplever att den förstärker de andra symbolerna som man har aktiverat samtidigt. För att rena omgivningen från negativa energier är den mycket användbar, och även för att manifestera någonting med sin intention. Denna symbol är den första som man får inom Usui Reikin och den går nog att använda till allt. Jag har t.ex. använt denna för att aktivera Reiki i vattnet i vattenslangen när jag vattnade min nyplanterade Tuijahäck. Behöver jag säga att den har växt mer än vad den ”borde” ha gjort.

Det finns en mental/emotionell symbol som jag använder jag när det ska gå till mentala mönster som man behöver bearbeta inombords. T.ex. negativa tankar och känslomässiga blockeringar som man kan känna inom sig. Den är även bra för att lugna sinnet och skapar en fridfull känsla inombords.

Distanssymbolen används just när man ska sända healing på distans. Den är även användbar när det ska gå till någonting bortom tid och rum, som dåtid eller framtid.

Usuis mastersymbol upplever jag att även den förstärker effekten av Reiki och alla de andra symbolerna. Jag upplever den mycket kraftfull och högfrekvent. Den inger en känsla av tillfredställelse inombords men den har även en respektfull känsla på något sätt. Den kan användas till olika avsikter och mål.

Den tibetanska mastersymbolen upplever jag väldigt högfrekvent och att den kopplar upp en mot det Gudomliga. Den hjälper till att finna vår plats i världen och vår livsplan. Den hjälper även till att rena karma och även vår väg emot ett andligt uppvaknande.

Den tibetanska chakrabalanserande symbolen är bra för att öppna och rena chakran och även för att jorda energin.


Oavsett denna korta beskrivning om några av symbolernas uppgifter så lämnar jag över allt detta till Reikiguiderna och låter mig intuitivt ledas gällande vilken symbol som ska aktiveras och var jag ska hålla mina händer eller sätta min intention. Det är inte mitt arbete att tänka ut vilken symbol som är mest lämpad då jag endast är kanalen för Reikin att flöda genom mig. Reikin är som sagt en intelligent universell livskraft som själv vet vad som behöver ”göras”.

Att ha tillgång till och kunna aktivera Reiki är helt fantastiskt. Jag använder den till allt möjligt och den har även snabbat upp min personliga utveckling. Usui Reiki är för mig grunden i Reiki och den ger ett stabilt intryck på mig. Att ge mig själv Usui Reiki är som att bli omhändertagen av någon väldigt kärleksfull varelse som vet vad jag behöver allra mest. Att kunna hjälpa vänner och andra människor med helandet är för mig en bonus och en stor ära. Jag är väldigt ödmjukt tacksam för att jag har fått äran att få ta del av Usui Reikins egenskaper i mitt nuvarande liv.