Vad är det som är där du inte är?

När du är i en tanke om någonting så är du inte närvarande där du är, utan i tanken om det. När du är i tanken om någonting så är du inte i nuet, och i nuet är där du är. Så tanken och den du är kan inte befinna sig på samma plats.

Vi människor har en förmåga att tänka och det är helt fantastiskt. Att processa en fråga genom att tänka så kommer vi fram till olika svar. Vi människor har även en intuition och det är också helt fantastiskt. Med intuitionen så vet vi utan att ha börjat tänka. Vi känner helt enkelt att ”så är det” utan att ha analyserat det genom att tänka. Ofta så litar inte människan på intuitionen utan börjar tänka för att komma fram till ett bättre svar. Men är det verkligen ett bättre svar, eller är det ett svar som relaterar till det som man redan känner till?

Det som man för närvarande känner till är beroende av vad man har haft för uppväxt, skolning och så vidare. Detta är en sanning som är olika för var och en utav oss. När vi upplever någonting så tolkar vi detta genom våra sanningar. Vi tänker på det och så skapar det sedan en känsla inom oss. Vi upplever alltså inte det som är när vi tänker på det, utan vi upplever vår tolkning utav det som baseras på vår nuvarande sanning. En sanning där det alltid finns en högre sanning. Allting är relativt till den medvetenhet som vi har för närvarande. Därav är även upplevelsen av verkligheten relativ när vi tänker på den och inte alls den totala sanningen.

Människan förhåller sig mestadels i tankarna om det som är och även om det som inte är. Det vill säga det som vi föreställer oss ska hända eller någonting som redan har hänt.

I nuet är oftast allt bra. Det är inget fel på det som är just nu eftersom allting sker av en anledning. Men vår tolkning utav det kanske inte upplevs som så när vi börjar tänka på det. Vi kanske även mår dåligt för att vi processar det som vi tror kommer hända genom att tänka på det. Vi kanske far in i framtiden i våra tankar om hur allting kommer att gå i kras och så vi mår dåligt innan det ens har hänt. Kanske minns vi någonting som har hänt och låter detta påverka det vi upplever just nu genom att tänka på det. Tanken får oss alltså att fara ifrån det som är nu och tolka det baserat på ett historiskt perspektiv.

Om vi även ska ta med parametern att vår nuvarande uppfattning av verkligheten skapar vår kommande verklighet. Det vill säga att vi manifesterar vårt kommande nu baserat på hur vi uppfattar vårt nuvarande nu. Vår nuvarande frekvens eller vår inställning till hur det är nu påverkar alltså hur det kommer vara framöver. Vad jag menar är att hur vi upplever det vara just nu skapar vår framtid, och baserar vi det vi upplever just nu på en historisk bild så skapar vi om tiden genom att tänka på hur det har varit.

Om du undrar varför saker och ting aldrig verkar ändra på sig så kanske du skapar om tiden på nytt genom att tänka på det baserat på ett historiskt perspektiv. Om du just nu upplever tillvaron som väldigt ansträngande och jobbig så underlättar det alltså att inte tänka på det. Det är dina tankar om det som är ansträngande och jobbiga eftersom dessa tankar tar med hur det har varit och hur det eventuellt kommer att vara. Du är alltså inte närvarande där du är utan befinner dig i tanken om någonting. I nuet där du är är allt oftast bra. Det är inget fel på det som är eftersom det som är är som det är av en anledning. Har du det jobbigt så är det alltså gynnsamt för dig att inte tänka hela tiden och även förlita dig på intuitionen. Intuitionen leder dig till de högre svaren som du når inom dig själv. Var närvarande i nuet så mycket du kan så tar du även emot det som är istället för din tanke om det.

Men hur kan du uppleva någonting utan att tänka? Det är egentligen väldigt enkelt men du har eventuellt inte lärt dig att du kan uppleva och utföra saker utan att ha en tanke om det. Vi människor tror ofta att vi inte är närvarande om vi inte tänker. Så vi har ofta farit iväg in i tankens värld och är inte närvarande där vi är i nuet. Vi är hela tiden i någon framtid eller i en tanke om någonting som har hänt. Det är fullt möjligt att uppleva det som är utan att ha en tanke om det. Det är även fullt möjligt att göra någonting utan att ha en tanke om det. Man är även mer närvarande när man gör någonting utan att tänka eftersom man är närvarande i det som är. Visst behöver man ibland tänka när man gör någonting för att komma fram till ett resultat, men inte alltid. De flesta saker som man gör kräver inte en tanke om det.

Både när du “gör” eller “är” så är du närvarande när du inte tänker, och frånvarande när du gör det. Det är även därför det är så givande med meditation. I meditationen så är man närvarande i nuet och som den man är utan någon tanke om det. Man ger sig själv en vilopaus ifrån allt “virrvarr” som far omkring i huvudet hela dagarna. Med regelbunden meditation så blir det även allt större mellanrum mellan tankarna. Man blir så att säga den som observerar sina tankar istället för att tro sig vara dem.

Du har alltså två sätt att uppleva verkligheten. Antingen genom dina tankar om det som i sin tur baseras på dina nuvarande sanningar, eller i nuet utan din tanke om det. I nuet är där du är, och i tanken om det så har du farit iväg till en fantasivärld som baseras på det som du för närvarande känner till.

Ingenting är egentligen fel utan endast olika sätt att uppleva tillvaron. Däremot så kan din tankevärld skapa en tillvaro som kan upplevas som jobbig, och då kan det vara hjälpsamt att släppa tanken om det och vara närvarande där du är i nuet istället.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: