Vad är normalt?

Du har antagligen en sorts bild gällande vad du anser vara normalt och inte. Men din bild av detta är den som du har, och andra har sin. Detta hänger samman med din medvetenhet om den du är och påverkas även av den sanning som du har, vilket egentligen är en och samma sak. Eftersom din sanning motsvarar din medvetenhet om den du är så påverkar det även hur mottaglig du är för andra sorters saker som överstiger din mottaglighet. Din nuvarande medvetenhet om den du är kan du se som ett tak över det som du kan acceptera som en sanning. Även om du är öppen för nya sanningar så kan taket ta emot det som du får veta och det kommer inte in till dig som en sanning. Även om det kanske är en sanning så går det inte in eftersom du inte är mottaglig för den nivån av sanning ännu. Det är en successiv process att höja din medvetenhet om den du är så det går i steg så att säga. Kommer en för hög sanning jämfört med din medvetenhet om den du är så tar du helt enkelt inte emot den. Den finns inte i din uppfattning av verkligheten.

Om nu din nuvarande medvetenhet om den du är påverkar vad du anser vara normalt eller inte så betyder det även att det finns saker som egentligen är normala men som du ännu inte är mottaglig för. Det som du för närvarande anser vara onormalt kommer successivt alltså att bli normalt när du har höjt din medvetenhet om den du är så pass att du kan ta emot denna nya sanning.

Allt är sant ur det perspektiv som det upplevs ifrån. Det existerar inte endast en sanning utan allt är sant ur det perspektiv som det upplevs ifrån. Att säga till någon annan att det inte är sant kanske mycket väl vara en sanning för den andra personen. Den andra personen kanske var öppen för en högre sanning eller så var den andra personen inte öppen och så försöker man påvisa att det visst är sant. Det finns alltid en högre sanning än den du har för närvarande och detta tar aldrig slut. Det är även detta som du har kommit för att uppleva igenom en kropp här på jorden. Du är här för att kunna höja din medvetenhet om den du är vilket du gör genom allt som du får uppleva. Den du är är allt som är. Allt är ett i olika upplevelser utav det. Allt är även sant ur olika perspektiv.

Här kommer ett exempel. Det regnar där du står men ovanför regnmolnen skiner solen. Ur det högre perspektivet som är ovanför regnmolnen skiner solen men inte ur det lägre perspektivet där du står under regnmolnen. Båda perspektiven är sanna upplevda ur det egna perspektivet. Det är både regn och sol ur olika perspektiv att uppleva det. Samma sak är det med oss människor. Vi har olika hög medvetenhet om den vi är vilket påverkar vårt perspektiv att uppleva verkligheten.

Vad är då normalt? Finns det ens någonting som är normalt?

Jag anser inte att det existerar någonting sådant som är normalt. Det är endast ett sätt för oss människor att likställa oss med varandra. Vi människor är även väldigt bra på att trycka ner andra som påstår någonting som överstiger normen för deras eget normala. Kanske uppstår det mobbing och andra saker endast för att den personen inte var mottaglig på den nivån ännu. Andra anser att man är onormal och då ger man sig på dem. Jag tror även att många håller tillbaka med sin sanning enbart för att inte bli ansedda som onormala och dess konsekvenser. Man anpassar sig efter hur andra anser att man ska vara och så håller man tillbaka och stänger sina förmågor eftersom det anses onormalt. Man lever genom rädsla för hur någon annan ska uppleva att man är. Detta anser jag är att hämma utvecklingen av mänskligheten.

Det normala anser jag alltså vara en bromsklots för mänsklighetens utveckling om man inte kan höja ribban för vad det är som anses vara normalt allteftersom. Att anpassa sig efter det som anses normalt och begränsa sig enbart för att bli accepterad av andra som ännu inte är mottagliga för det som är bortom detta ser jag som att leva genom rädsla. Givetvis behöver man ibland känna efter vad man kan säga till andra för sin egen skull. Alla är inte mottagliga på din nivå utan behöver kanske höra det ur en lägre nivå från början.

Observera att en högre medvetenhet om den du är inte betyder att du är bättre eller smartare än någon annan. Det handlar om vem du upplever att du är och inte om intellektet, även om det kan vara en intellektuell process att höja din medvetenhet om den du är. Det är genom att fråga vem du är som du når allt högre sanningar om den du är. Genom insikter och annat.

Var stolt över dina förmågor! Du är unik och har fantastiska egenskaper. Begränsa dig inte vid det som anses normalt utan stig över detta. Ingen framstående person som har skapat något unikt har någonsin låtit sig begränsas vid det som anses normalt. Varför ska då du göra det? Varför låta dig begränsas av andras tak för vad som är möjligt eller inte? Det som du upplever som verkligt är sant för dig. Om någon annan inte kan uppleva samma sak som dig så betyder det alltså inte att det inte är sant, utan att de ännu inte är mottagliga för det.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: