Vad vill vi egentligen?

Ikväll kände jag att jag ville skriva lite om att fylla vårt behov.

Detta är ett behov som får oss att sträva efter någonting för att vi ska känna oss helt nöjda med oss själva och även för att dämpa känslan av behovet. Om vi inte dämpar känslan så känner vi oss otillräckliga, misslyckade, rastlösa eller rent utav olyckliga. Vi står inte ut att gå omkring med behovet av det som saknas i vårt liv.

Denna känsla blir ett behov som man behöver dämpa på något vis för att bli lycklig igen, för att känna sig hel som den man är. Varför är vi inte lyckliga om behovet inte uppfylls med något, och vad är det vi tror oss behöva fylla tomrummet med för att dämpa behovet?

Om man ser till vad vi människor söker efter för att försöka fylla behovet så kan listan göras hur lång som helst, men jag ger några exempel.

Behovet uppfylls av en sak

När jag har den där senaste prylen så kommer jag att vara lycklig, eftersom jag inte är det utan den prylen.

Behovet uppfylls av rikedom

När jag har X antal kronor på banken så kommer jag att vara lycklig, eftersom jag inte är det nu när jag har så lite pengar.

Behovet uppfylls om jag ser perfekt ut

När jag ser ut som han/hon i modetidningen så är jag nöjd med mig själv, eftersom jag inte är nöjd med hur jag ser ut nu.

Behovet uppfylls av status eller makt

När jag får uppleva att jag har den där arbetstiteln så kommer jag att vara nöjd med den jag är, eftersom jag inte är det nu.

Behovet uppfylls av någon annan

När jag är tillsammans med den personen är jag hel, eftersom jag inte är det själv.

Behovet ignoreras och dämpas

Jag dämpar mitt behov genom att ta en drog och då känner jag inte mitt behov som jag har just nu.

Alla dessa saker är exempel på att man inte känner sig komplett eller hel som den man är. Man är i behov av någonting för att känna sig hel och tror sig finna det i pengar, makt, utseende, någon annan person eller så hittar man inte vad som kan fylla tomrummet och istället tar en drog för att dämpa behovet.

Om vi ser tillbaka på exempellistan så uppfyller de kanske behovet för en stund. Men detta är kortvarigt eftersom de alla är substitut för någonting som vi egentligen saknar inom oss själva vilket skapar denna känsla av tomhet.

Behovet uppfylls av en sak

Eftersom den senaste prylen inte är den senaste länge så kommer känslan att försvinna så fort en nyare pryl kommer som du vill ha istället. Känslan av nöjdhet över prylen är inte längre densamma och behovet är åter tillbaka.

Behovet uppfylls av rikedom

Jakten efter pengar för att fylla behovet upptar all uppmärksamhet ifrån det som är och man blir aldrig nöjd. Jakten går över till att få ett annat jobb med bättre lön och så vidare. Missnöjet bara växer ju längre tiden går. Tillslut kanske du får massor av pengar och inser att känslan ändå är kvar. Kanske behöver jag mer pengar? Kanske förlorar jag alla pengar? Känslan är där hur som helst.

Behovet uppfylls om jag ser perfekt ut

Här skulle jag vilja börja med en fråga. Vem bestämmer vad som är perfekt gällande utseende? Det är samhället i form av media, reklam etcetera som sprider budskapet angående hur du ska se ut och hur du ska klä dig och så vidare. Kanske gör du en skönhetsoperation för att se ut som i reklamen. Kanske slutar du äta och blir sjuk för att bli så smal som i en annan reklam. Samhällsidealet förändras hela tiden och du kommer ständigt jaga behovet om att se perfekt ut.

Behovet uppfylls av status eller makt

Kanske har du ett arbete som du anser ha dålig status och känner dig misslyckad och olycklig. Eftersom du tror att du är lyckad om du har just den titeln som du ser upp till så kommer du att vara lycklig först när du uppnår den. Under tiden tills du uppnår den (om du gör det) kommer du att gå med en känsla av otillräcklighet och känna dig misslyckad på grund av en arbetstitel. Om du väl får titeln med status märker du sedan att behovet inte uppfylldes, eftersom det endast var ett substitut för vad du egentligen kände. Kanske fortsätter du jakten efter en ännu högre status eftersom du inte blev nöjd då den misslyckade och olyckliga känslan bestod.

Behovet uppfylls av någon annan

Du blir tillsammans med den perfekta partnern som får dig att känna dig hel eftersom du inte gjorde det innan och lyckan är total. Här försöker man fylla ett behov genom en annan människa. Är detta kärlek? Blir det inte mer av ett begär av någon annan?

I början går du som på moln och är förälskad. Efter ett tag när det börjar bli lite vardag av förhållandet så kanske behovet börjar komma krypande tillbaka och det var din partner som fyllde behovet. Vad har din partner gjort för att behovet kom tillbaka? Kanske vill du börja förändra din partner för att fylla ditt behov. Om din partner förändrar sig så som du önskar så förändras även partnern till någon som de inte är, vilket gör att deras eget behov ökar. Hur partnern än förändrar sig kommer du ändå inte att bli nöjd eftersom partnern är ett substitut för ditt verkliga behov. Går det tillräckligt långt med att vilja förändra och begära saker av partnern så kommer förhållandet att ta slut. Kanske tänker du att detta ändå inte var den rätta och du ger dig ut i jakten efter en ny perfekt partner som ska fylla det behov som du känner inom dig eftersom den förra inte gjorde det.

Behovet ignoreras och dämpas

Du känner dig kanske så olycklig att du inte längre står ut med tomheten som du har inom dig. För att dämpa känslan så börjar du ta någon drog. Givetvis är även detta en kortvarig lösning då känslan av tomhet kvarstår så snart drogen inte längre gör sin verkan.

Du skulle kunna jämföra behovet med ett pussel. Pusslet är du! Men du har tappat bort den ena pusselbiten av ett pussel på två bitar. Utan den andra pusselbiten kommer du att känna ett behov av den för att känna dig hel och lycklig. Du söker efter den andra biten i allt möjligt utom i dig själv. Du söker i saker, i status, i andra människor. Du blir trött på att söka ett tag och dämpar dig med en drog. Ingen pusselbit verkar passa och du söker överallt och lägger all din energi på att söka efter någonting utom dig själv. Men pusslet är fortfarande du! Även om du upplever dig som den ena pusselbiten så är även den andra pusselbiten du. Men du har tappat bort den andra delen av pusslet och försöker hitta den överallt förutom i dig själv. Men vem finner sig själv om man letar efter sig själv överallt utom i sig själv? Du har sökt där inget finns att finna!

Om man ser på jämförelsen med pusslet och att behovet uppfylls av någon annan så tror man att partnern är den saknade pusselbiten. Eftersom den andra pusselbiten inte passar så försöker man forma om pusselbiten(det vill säga partnern) att passa sin egen saknade del av sig själv.

Tomheten (den saknade pusselbiten) som man känner är att man har förlorat den man själv är genom att tro sig vara någon annan än man egentligen är. När man väl finner sig själv igen så finner man även att tomheten (den saknade pusselbiten) försvinner och lyckan består. Pusslet är helt! Ju närmare dig själv du kommer, desto starkare känner du lyckan inom dig själv. När du har funnit den du är som du kom för att vara så försvinner det falska behovet. Du känner dig lycklig utan att behöva någonting alls. Du förändrar ditt liv ifrån ett behovsbaserat liv till ett liv där du vill ge och njuta av den du är och av andra istället.

Vi återgår lite kort till exemplen igen för att se hur man ser på respektive sätt som man tidigare har använt i sina försök att fylla behovet men när man har funnit sig själv.

Behovet uppfylls av en sak

Du kan givetvis finna det trevligt med en ny kul pryl. Men du behöver den inte för att känna dig hel eftersom du redan är hel utan denna pryl. Det finns inget behov kvar att fylla.

Behovet uppfylls av rikedom

Visst behöver man pengar för att kunna äta och försörja sig och tillräckligt med pengar ger ett lugn i magen. Men det är inte där lyckan finns och det var inte där tomhetskänslan fanns. Behovet av överflöd förlorar sin betydelse eftersom det i själva verket var avsaknaden av den du är vilket är överflöd.

Behovet uppfylls av status eller makt

När du finner dig själv behöver du ingen status för att komplettera den du är eftersom du är hel så som du är. Du följer istället ditt hjärta i det du gör och gör vad du älskar, inte vad som ger dig makt eller status.

Behovet uppfylls om jag ser perfekt ut

När du är dig själv och förstår vem du kom för att vara så förstår du även att du är exakt den du kom för att vara och är helt perfekt som den du är. Du behöver inte förändra någonting alls eftersom du är du och ingen annan än du. Du älskar att vara den du är och vara exakt så som du är. Inte på ett egoistiskt sätt utan på ett kärleksfullt sätt. Du uppskattar även hur alla andra är precis som de är.

Behovet uppfylls av någon annan

När du finner den underbara partnern som förgyller ditt liv så känner du inte ett behov utan du vill ge istället. Äkta kärlek! Du vill inte ändra på den du älskar utan vill njuta av denna person exakt så som den är. Det är inte längre en behovsbaserad kärlek där man begär saker av den andra för att ge uppskattning tillbaka. Utan man ger utan att begära någonting tillbaka.

Behovet ignoreras och dämpas

När du har funnit den du är så har du även funnit att lyckan finns inom dig och du känner dig hel. Behovet kvarstår inte så det finns ingenting att ignorera eller dämpa. Däremot så känner du en kärlekskänsla inom dig vilket får dig att känna dig nöjd med tillvaron.

Genom att nå den du är så finner du även att lyckan är inom dig själv!

Ett nytt behov uppstår

Ett nytt behov uppstår vilket är viljan att ge istället för begäret att få. Du är redan hel och känner inget behov av att komplettera dig med någonting som du inte är. Du vill däremot dela med dig av det du har, kärleken inombords, energin som du har överflöd av nu när du inte gör dig av med den i jakten efter något som inte kan ge dig det.

Nå den du är som du kom för att vara och du finner lyckan. Du ger av dig själv till andra och du begär ingenting för du har redan allting i den du är.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: