Vad är healing?

Vad är healing?

reiki

Vad är healing?

Eftersom denna sida handlar om att nå den du är, som du kom för att vara så väljer jag att beskriva healing ur detta samma perspektiv. Det finns många andra perspektiv än detta att beskriva healing ifrån.

Att nå den du är, som du kom för att vara handlar om att skingra illusionen av separation där du upplever dig vara någon annan än den du verkligen är. Denna separationsföreställning har skapats under din uppväxt på grund av att du har tagit till dig sanningar om den du är som du inte är av andra. Du har även anpassat dig för att passa in och för att bli uppskattad och älskad av andra. Detta påbörjas redan som ett litet barn där dina föräldrar har format dig till en början. Det fortsätter sedan med vänner, skolan och även i arbetslivet. Under din uppväxt så har du även skapat roller som du agerar med andra där du är på ett sätt med dina barn, ett annat med dina vänner, ännu ett på ditt arbete osv. När du har agerat dessa roller ett tag så har du oftast även identifierat dig med dem som om de vore den du är. Denna identifiering med rollen är ett falskt jag som i sin tur förhåller sig med egot som om detta vore den du är. Dessa falska jag förhindrar dig ifrån att uppleva den du är helt och fullt eftersom egot skärmar av den du är som du kan nå inom dig själv.

Om du ska beskriva vem du är till någon annan, vad berättar du då?

Ofta så är det just dessa roller som beskrivs och det du gör. Men du är ingenting av detta. Du är inte dina roller, inte din kropp, och inte din upplevelse av detta nuvarande liv. Du är inte dina tankar eller någonting annat som du kan beskriva med ord. Den du verkligen är kan du känna inom dig när du når den du är, som du kom för att vara. Detta kan du uppleva som en känsla av kärlek som porlar inom dig. Denna känsla av kärlek som du når inom dig är bortom denna värld även om du kan känna det inom din nuvarande kropp. Den du är befinner sig i allt som är, och är även allt. Du är ett med detta även om du upplever ett liv genom en kropp just nu. Kärlek är ditt sanna väsen, eller den energi som upplevs som kärlek. Detta är ingen floskel utan det är så det känns att känna den du verkligen är inom din nuvarande kropp. Du kan även nå denna känsla av andra men det är ändå den du är inom dig själv som du kan känna när du upplever en känsla av kärlek.

Vad har då detta med healing att göra?

Healing handlar om att nå den du är, som du kom för att vara. Eftersom när du väl når den du är, som du kom för att vara så inser du även att du redan är hel och aldrig har varit någonting annat än det. Det har endast varit upplevelsen av separation som har fått dig att uppleva annorlunda. Inom denna upplevelse av separation så bär du även med dig minnen av händelser som kan tynga dig och begränsa dig ifrån att uppleva den du är fullt ut. Inom dig bär du med dig mängder av saker ifrån ett historiskt perspektiv som även sträcker sig bortom detta nuvarande liv. Detta är alltså inte första livet som du upplever genom en kropp, utan du har upplevt många liv. De saker som du bär med dig oavsett om det är ifrån ett tidigare liv eller inte påverkar din nuvarande upplevelse av att vara i en kropp. Utan att förstå varför så kanske du har fobier, eller är rädd för saker som förhindrar dig att leva fullt ut i kärlek. Detta kan bero på cellminnen ifrån tidigare liv som påverkar ditt nuvarande liv. Allt som inte är baserat på kärlek är en separation ifrån den du är oavsett var de härstammar ifrån. Det är detta som kan behöva helas på ett eller annat sätt.

Du har under hela ditt nuvarande liv utfört helande kanske helt omedveten om det.

Det tillfälle som du förlåter dig själv eller andra för någonting så har du lämnat någonting som du har burit inom dig som har förhindrat dig ifrån att uppleva den kärlek som du är. Detta är helande. Det tillfälle som du har hjälpt en annan människa i kärlek så har du utfört ett helande. När du har nått insikten av att du inte är den roll som du har agerat så har du tagit ett steg närmare den du verkligen är. Detta är helande. Det tillfälle du förändrar en gammal sanning mot en högre så har du tagit ett steg närmare den du verkligen är. Även detta är helande. Allt som du gör i kärlek mot dig själv eller andra är att utföra helande.

I min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv så har jag skrivit ett antal budskap för att hjälpa dig i ditt helande med att nå den du är, som du kom för att vara på diverse olika sätt. Det jag beskriver är hur du kan använda livet som den läromästare det verkligen är för att kunna hela dig själv ifrån allt gammalt bagage som förhindrar dig ifrån att uppleva den du verkligen är helt och hållet. Detta visar livet oavbrutet i det yttre vilket samtidigt skapar en känsla om den du är inom dig. Känslan inom dig indikerar om du är medveten om den delen av den du är genom det som du får uppleva i det yttre. Är känslan inom dig kärlek så upplever du den du är. Är den däremot inte det så har livet visat dig en del av den du är som du ännu är omedveten utav. Detta är då en möjlighet för dig att utföra ett helande genom situationen som det yttre gav dig.

Förutom din fysiska kropp så har du även en eterisk kropp, en astralkropp, en mentalkropp och en andlig kropp. Du har även 7 stycken energicentra (Chakran). Du har fler kroppar och chakran än så men dessa är de grundläggande. Är dessa i samspel så mår du bra och håller dig frisk eftersom livsenergin då får flöda fritt. Men uppstår det obalanser eller blockeringar i dessa så kan detta få dig att må dåligt och även skapa sjukdomar i din fysiska kropp. Sjukdomar i din fysiska kropp börjar i någon av de andra kropparna och manifesteras sedan till den fysiska kroppen. Att bära saker inom dig som tynger dig känslomässigt kan alltså manifesteras i din fysiska kropp som en sjukdom. Därav är ditt inre mentala arbete även ett sätt att hela den fysiska kroppen eftersom detta kan släppa på obalanser och blockeringar i energikroppen.

Förutom att skriva här på denna sida och i min bok Den inre flykten om olika sätt som du kan använda för att hela dig själv genom att nå den du är, som du kom för att vara så har jag även utbildat mig inom Reiki.

Reiki betyder Universell(Rei) Livsenergi eller Livskraft(Ki). Denna universella livsenergi är intelligent och vet exakt vad den behöver göra och även vart. Den vet vad som är för ditt högsta bästa och den går dit den behövs prioriteringsmässigt baserat på detta. Reiki kan du se som en helande livskraft som kan hjälpa dig att må bra på olika sätt. Bland annat genom att lösa upp obalanser och blockeringar, men även genom att ge en fridfull avkopplande känsla inombords som kan lösa upp stress. Reiki snabbar även upp kroppens egna självläkande förmågor bl.a. genom att lösa upp dessa obalanser och blockeringar som har varit grunden till eventuella ”sjukdomar” eller vad det nu än gäller.

En healer är en person som kanaliserar Reiki genom sin kropp dit där intentionen sätts. Healern är endast kanalen för denna intelligenta livsenergi som själv vet vad som behöver helas. Ofta kan dock healern intuitivt känna vad som kan behöva helande, och även var blockeringar och obalanser sitter. Men healern överlåter sig själv till denna universella livskraft att flöda fritt. Healern gör således ingenting eftersom det är livskraften som är utföraren, inte healern. Healern ställer inte heller någon diagnos utan överlåter detta till Reiki. Reiki kanaliseras genom healern och kommer således inte av denne. Reiki kan aldrig skada någon eller någonting utan allt sker för mottagarens högre syfte.

Det är viktigt att känna till att vissa sjukdomar kan vara helande i sig ur ett högre perspektiv eftersom de kan skapa den upplevelse som man kanske behöver för att nå en högre medvetenhet om den man är. I dessa fall kommer inte Reiki att påverka det som är där för ens högre syfte eftersom detta skulle förhindra möjligheten att höja medvetenheten om den man är. Detta högre perspektiv innefattar även att du är i en upplevelse genom en kropp här på jorden just nu. Men att du inte är din kropp eller den upplevelse som du upplever igenom den just nu. Du är den du är som är allt som är i en upplevelse igenom en kropp. Efter du har lämnat din nuvarande kropp så återgår du dit du kom ifrån som ditt högre jag och lever således vidare erfarenheter rikare från den upplevelse som du just har lämnat. Så även sjukdomar som leder till döden kan vara erfarenheter som är för ditt högre syfte eftersom livet inte slutar vid den fysiska kroppens död utan går vidare i all evighet. Jag har skrivit en hel del inlägg på denna sida gällande detta ur olika perspektiv. Hur detta hänger samman har jag själv tagit emot av mitt högre jag under tiden som jag skrev min bok Den inre flykten. Insikten av att detta är en upplevelse igenom en kropp ger en högre förståelse för livets händelser vilket även gör det allt lättare att hantera och acceptera det som upplevs prövande. Du når även insikten av att du kan bära med dig obalanser och blockeringar ifrån dina tidigare liv in i ditt nuvarande vilket påverkar hur du agerar och upplever situationer just nu. Även detta kan bearbetas med Reiki eftersom Reiki inte är begränsat av tid och rum.

Reiki kan ges genom kontakt med den fysiska kroppen, och den kan även ges genom att hålla händerna en bit ovanför kroppen. Det går även att skicka Reiki på distans över tid och rum oavsett vilken del av världen det gäller.

I dagsläget så har jag utbildat mig inom följande Reikigrenar.

Healing handlar alltså om att nå den du är, som du kom för att vara på olika sätt. Där den du upplever dig vara och den du är kan vara olika mycket separerade ifrån varandra vilket kan skapa diverse obalanser och blockeringar. När du når den du är så inser du även att det inte finns någonting att hela eftersom du redan är hel och har alltid så varit.

Teppo Oksa

%d bloggare gillar detta: