Vår inre komfortzon

När man tänker på komfortzoner tänker man oftast på någonting i det yttre som är bortom sin komfortzon. Detta kan vara att ställa sig på en scen och prata offentligt för andra människor, eller kanske gå fram och prata med den intressanta fina personen som verkar så trevlig. Det kan vara precis vad som helst som vi ännu inte har expanderat till. Det vill säga de områden där vi ännu inte har bemött våra rädslor som skapas inom oss av att göra någonting i det yttre.

Det man kanske inte tänker på är de komfortzoner vi har i vårt inre. Detta eftersom vi ofta upplever en illusion av separation vilket innebär att vi förhåller oss till den yttre upplevelsen och inte kan se den inre. Vi upplever då världen spegelvänd eftersom den yttre världen inte reflekterar vår inre värld. Illusionen av separation är vår upplevelse av att vi är separerade från vår inre värld även om vi egentligen inte är det. Vi tror det endast baserat på våra nuvarande sanningar. Sanningar som går att förändra. Detta får våra upplevelser i det yttre att visa oss saker inom oss själva som vi ännu inte är medvetna om. Det vill säga den yttre världen visar oss saker som existerar bortom vår inre komfortzon. Saker som vi har förträngt och inte vill se eller känna för att de känns så skrämmande. Vi har alltså vår komfortzon i det yttre där vi känner oss trygga, och vi har även vår komfortzon i vårt inre där vi också känner oss trygga.

Vad händer om vi går bortom vår komfortzon?

Till en början känns det otäckt eftersom det både är skrämmande och främmande. Men så snart vi börjar bekanta oss med detta så ändrar det successivt sin form. Det som vi tidigare höll oss borta ifrån visar sig vara obekanta delar av oss själva som manifesterats i vår yttre och vår inre värld. Det skrämmande var att vi inte varit medvetna om detta, och när vi väl blir medvetna om det så expanderar vi och inkluderar mer av den vi är. Vi expanderar i det yttre och kan göra mer saker. Fler möjligheter öppnar sig och vi är inte längre rädda för det okända som vi är.

När vi väl skingrar illusionen av separation och även ser inåt kan vi se att vi har vår komfortzon även där. Vi inser att det finns områden inom oss själva som känns olustiga som vi inte vill besöka. Kanske lägger vi locket på och vägrar att bemöta vår rädsla för det okända. Ofta har vi även satt etiketter på dessa områden eftersom de skapar känslor som vi tolkar som dåliga, ledsamma, traumatiska och så vidare. De har fått sin egen identitet och är som ett monster inom oss själva som vi inte vill se. Vi kanske blundar för det och fokuserar på någonting annat i det yttre som distraherar oss ifrån känslan av detta ”monster” vi bär inom oss. Detta kan skapa beroenden av olika slag som minskar den inre känslan. Men vi kan inte gömma oss för detta monster i all evighet. Utan någon gång måste vi bemöta våra inre ”monster” eller rättare sagt expandera vår komfortzon även i vårt inre.

Livet har sitt sätt att visa oss det vi inte kan eller vill se inom oss själva genom att manifestera upplevelser åt oss i det yttre som skapar samma känsla av detta ”monster” inom oss själva som vi inte velat se. Vi tänker kanske varför ska detta alltid hända mig? Det händer för att vi inte ser det vi behöver se inom oss. Livet ger oss budskap om vem vi är inom oss genom den yttre världen. Är vi inte medvetna om den delen inom oss själva så befinner sig detta bortom vår inre komfortzon. Vi har då två val. Antingen går vi inåt och bemöter vår rädsla för det ännu okända, eller så blundar vi för det och tänker oss att det ska försvinna av sig självt. För kännedom så kommer det aldrig försvinna av sig självt. Livet kommer även fortsättningsvis att manifestera yttre upplevelser till dig för att få dig att expandera din medvetenhet om den du är, vilket är denna rädsla för det okända inom dig själv bortom din inre komfortzon.

När vi väl börjar se inåt till det som den yttre upplevelsens budskap hänvisar till kan vi känna och även se vart i kroppen detta befinner sig. Den vi är består av energi och detta gäller både de delar som vi är medvetna om och de som vi ännu inte är medvetna om. Ofta har vi som sagt satt etiketter på det som vi ännu inte är medvetna om eftersom de har visat sig till oss genom en yttre manifestation. Men egentligen är den yttre manifestationen endast där för att visa oss vem vi är inom oss själva. Detta har egentligen inte med själva manifestationen att göra. Den var endast där för att visa oss att detta är den vi är som vi ännu inte har sett.

Livet säger: Se hur vacker du är! Snälla se på dig själv och bekanta dig med dig själv! Älska dig själv för den du verkligen är!

Det som skrämmer oss inom oss själva som vi har givit etiketter som dåligt eller farligt är i själva verket delar av oss själva som vi ännu inte har sett. Det befinner sig helt enkelt bortom vår inre komfortzon. Sättet att bli bekanta sig med saker som vi ännu inte känner till är att bemöta det. Precis som i det yttre behöver vi bemöta rädslan för det ännu okända inom oss genom att gå in i det och bortom det.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: