Vem är du?

Denna morgon fann jag en fantastisk artikel och medföljande video som jag bara måste dela med mig av. Detta är en video av Openhand där Chris Bourne förklarar så väldigt bra vem vi i själva verket är. Han beskriver även den plats där man är ett med den man är. Han använder andra ord för det än vad jag gör. Men det är exakt samma sak eller rättare sagt samma plats inom oss själva som menas. Det är även till denna plats som resan i min bok Den inre flykten leder. Därav undertiteln “En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv”. Detta är en resa till den man verkligen är inom sig själv. Det finns ingen annan än sig själv som kan ta en dit. Men man kan låta sig ledas till denna plats med hjälp av någon annan eller någonting annat. Som till exempel en bok eller en film, eller en annan människa som säger någonting som ger insikten av var man behöver ta sitt nästa steg på sin resa emot den man är.

Att nå den du är, som du kom för att vara är även vad denna sida handlar om. Den du är når du inom dig och detta är bortom all separation av någonting. För att nå den du är inom dig så behöver du skala av det som du tror dig vara vilket är en separation av den du verkligen är. Den du tror dig vara förhåller sig med ditt ego som avskiljer den du verkligen är ifrån den du tror att du är. Den du tror att du är (om du inte redan har nått den du är) förhåller dig till olika roller som du har lärt dig att du är. Detta är inte den du är utan olika roller och även olika saker som du har identifierat dig med som om det vore den du är. Roller och saker som kan påverkas av andra så att du mår bra eller dåligt. Dessa saker förändras hela tiden eftersom de inte är den du är, utan endast vad du har identifierat dig med. Bortom detta inom dig själv kan du även känna vad du i själva verket är. När du kan känna detta så är du inte längre beroende av dessa roller och saker för att kunna må bra. Allt är bra där du är. Det vill säga som den du är. Du är fri att vara den du är utan att försöka vara någonting. Du kan givetvis även fortsättningsvis agera en roll eller njuta av saker men nu tror dig inte längre vara dem. Du uppfattar den du är ur ett totalt annat perspektiv som du kan känna inom dig själv. En frihet och en kärlekskänsla kommer upp till ytan och detta är den du är. Även livet ändrar sin form och visar nu istället den du är inom dig själv istället för att vara separerad ifrån dig och kanske även emot dig. Eller om man ska säga att du upplever livet ur ett annat perspektiv där du tar emot vad livet i själva verket vill säga till dig om den du är.

Den du är och livet är en och samma sak vilket även kan upplevas som kärlek. Den energi som vi kallar kärlek är den du är. När du upplever en kärlekskänsla inom dig själv så känner du den du är. Oftast så tror man att detta förhåller sig utom en själv där man är kär i någon, eller upplever någonting som kan ge en sådan kärlekskänsla. Denna någon eller någonting är en klar spegelbild om den du är inom dig själv. Du når den du är, som du kom för att vara för ett tag tills det yttre förändrar sig och inte längre är en klar spegelbild om den du är. Samma plats (vilket ger denna frihets och kärlekskänsla) som du kan nå genom andra eller någonting annat kan du även nå inom dig själv direkt. Detta är att nå den du är, som du kom för att vara. Då kan du även ge av denna kärlek till andra på ett helt annat sätt. Det är inte längre ett behov av att få någonting tillbaka (även om det givetvis är trevligt) eftersom du redan upplever det som den du är, som du kom för att vara.

Allt detta beskriver Chris Bourne i denna Openhandvideo så väldigt bra.

Understanding Enlightenment [The Nature of the True Self]

Artikeln till videon finner du här:

Who are you? and how to be that

http://www.openhandweb.org/Who_are_You_and_how_to_be_that

Kommentera

%d bloggare gillar detta: